Procesy a kvalita

Naučíme Vas zvyšovať kvalitu procesov a pracovať efektívnejšie.

Inovácie a design

Pomôžeme Vašej firme rásť pomocou inovácií produktov či služieb.

Riadenie zmien

Pripravíme Vás na akúkoľvek zmenu a naučíme Vás ju manažovať.
 

ICG Slovakia

Sme konzultačná spoločnosť pôsobiaca v 11 štátoch Európy s viac ako 30 ročnými skúsenosťami. Zameriavame sa na procesné zlepšovanie metodikou Lean Six Sigma, firemné inovácie a riadenie zmien. Našim klientom poskytujeme jednotlivé projekty, školenia aj kombinované programy v servisných aj výrobných organizáciách. Náš prínos chápeme v dosiahnutí konkrétnych výsledkov a prenesení našich znalostí na stranu klienta, tak aby získané skúsenosti mohol ďalej využívať.

ICG Slovakia, Váš partner pri riadení zmien, zavádzaní inovácií a optimalizácii procesov.

© ICG Slovakia Klientska zóna

 
Prihlásenie do klientskej zóny