Úvod → Aktuality

Aktuality

22.05.2018

Change Management - Je vízia zmeny len povinné „bla-bla“?

Typická situácia: došlo k zmene organizačnej štruktúry, zmenili sa zodpovednosti zamestnancov, mení sa čiastočne aj náplň práce a došlo k prerozdeleniu úloh. Nie všetci zamestnanci to prijali nadšením, majú obavy, či to bude fungovať, nechápu prečo je to takto „lepšie“, neveria, že to bude lepšie aj pre zákazníka, nesúhlasia.

 
03.05.2018

Change Management Express - Ste pripravený na zmenu?

Change Management – riadenie zmien je stále žiadanejšia téma. Firmy si uvedomujú, že na úspešnú implementáciu zmien skutočnú zmenu správania a konania svojich zamestnancov len s metódami projektového riadenia, či procesného zlepšenia nevystačia.

 
18.04.2018

DMAIC seriál, 3. diel: Zakladacia listina (Project Charter)

V dnešnom článku sa zameriame na Zakladaciu listinu projektu tzv. Project Charter.

 
09.04.2018

Kedy založiť projektovú kanceláriu – Project Management Office (PMO)

Project Management Office (PMO) má prinášať benefity nielen jednotlivým projektom. Od projektovej kancelárie sa očakáva, že zlepší projektovú kultúru a zefektívni dosahovanie strategických cieľov. Meranie úspešnosti PMO závisí od modelu a služieb, ktoré PMO poskytuje svojim zákazníkom. K založeniu projektovej kancelárie vedú často práve zlyhania v riadení projektov a celého portfólia projektov. Tieto nedostatky nám pomáhajú zadefinovať hodnotu, ktorú PMO má vytvárať.

 
31.01.2018

DMAIC seriál, 2. diel: Zber hlasu zákazníka a definovanie CTQ

Určenie parametrov CTQ (Critical to quality) je jedným z dôležitých momentov v Define fáze každého Six Sigma projektu. CTQ vlastne znamená kritický kvalitatívny parameter procesného výstupu z pohľadu zákazníka. Teda napríklad presný rozmer výrobku (často vrátane tolerancií), alebo maximálna doba na vybavenie určitej služby a podobne. A práve s určovaním CTQ vidím časté problémy na reálnych projektoch, a to obvykle dvoch typov.

 
24.11.2017

DMAIC seriál, 1. časť: Správny výber Lean Six Sigma projektu

Na nasledujúce týždne pre Vás chystáme seriál článkov venujúci sa metodike Lean Six Sigma, konkrétne najčastejším problémom a chybám, ktoré sa pri vedení Lean Six Sigma projektov vyskytujú. V dnešnom prvom článku sa budeme venovať výberu projektu a jeho vhodnosti pre Lean Six Sigma.

 
15.09.2017

Financie pre projektových manažérov

Pre efektívne riadenie projektu, alebo aj celej firmy je dôležité mať aspoň základné povedomie o financiách. Človek nemusí byť hneď controller, alebo finančný analytik, ale mal by rozumieť základným finančným pojmom, časovej hodnote peňazí, či ukazovateľom vo finančných výkazoch. Prečo?

 
11.09.2017

Design For Six Sigma (DFSS) Vs DMAIC

Jeden z najviac mätúcich problémov spojených s vyslovením prostej vety "Používam Six Sigma", má čo do činenia s metodikou, ktorá sa skutočne využíva. Vo väčšine prípadov Black Belti používajú metodiku DMAIC, pretože sa zaoberajú zlepšovaním existujúcich procesov. Zostávajúca menšina praktikujúcich Six Sigma používa Design For Six Sigma (DFSS) pre návrh nového produktu alebo procesu v Six Sigma kvalite. 

 
24.08.2017

Umení projektového riadenia

Projektový manažment. Metodika. Nástroje. Ale ako s týmito nástrojmi pracovať? Ako ich používať pri práci? Čo ešte ako projekťák môžem a nemôžem robiť? Projekťák je zodpovedný za dodanie projektu. Aké má kompetencie a právomoci? Ako má viesť projektový tím, aby spoločne dodali to, čo sa od projektu očakáva?

 
02.06.2017

Zmena ako strategický nástroj zlepšenia

Prebiehajúce zmeny sú pre väčšinu organizácií večným stavom. Vonkajšie tlaky, ako sú rastúce ekonomické nároky, potreby zákazníkov, globálna konkurencia a technický rozvoj, nútia spoločnosti buď sa prispôsobiť, alebo reagovať tým, že budú priebežne rozvíjať svoje vlastné aktivity. Pretože nie je miesto na schovávanie sa.

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kalendár školení

Kontakty

ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o.
HUB Bratislava
Černyševského 10
Bratislava - Petržalka
851 01 
Telefón:
+421 902 453 437
Email:
office(at)integratedconsulting.sk