Úvod → Aktuality

Aktuality

31.01.2018

DMAIC seriál, 2. diel: Zber hlasu zákazníka a definovanie CTQ

Určenie parametrov CTQ (Critical to quality) je jedným z dôležitých momentov v Define fáze každého Six Sigma projektu. CTQ vlastne znamená kritický kvalitatívny parameter procesného výstupu z pohľadu zákazníka. Teda napríklad presný rozmer výrobku (často vrátane tolerancií), alebo maximálna doba na vybavenie určitej služby a podobne. A práve s určovaním CTQ vidím časté problémy na reálnych projektoch, a to obvykle dvoch typov.

 
24.11.2017

DMAIC seriál, 1. časť: Správny výber Lean Six Sigma projektu

Na nasledujúce týždne pre Vás chystáme seriál článkov venujúci sa metodike Lean Six Sigma, konkrétne najčastejším problémom a chybám, ktoré sa pri vedení Lean Six Sigma projektov vyskytujú. V dnešnom prvom článku sa budeme venovať výberu projektu a jeho vhodnosti pre Lean Six Sigma.

 
15.09.2017

Financie pre projektových manažérov

Pre efektívne riadenie projektu, alebo aj celej firmy je dôležité mať aspoň základné povedomie o financiách. Človek nemusí byť hneď controller, alebo finančný analytik, ale mal by rozumieť základným finančným pojmom, časovej hodnote peňazí, či ukazovateľom vo finančných výkazoch. Prečo? 

 
11.09.2017

Design For Six Sigma (DFSS) Vs DMAIC

Jeden z najviac mätúcich problémov spojených s vyslovením prostej vety "Používam Six Sigma", má čo do činenia s metodikou, ktorá sa skutočne využíva. Vo väčšine prípadov Black Belti používajú metodiku DMAIC, pretože sa zaoberajú zlepšovaním existujúcich procesov. Zostávajúca menšina praktikujúcich Six Sigma používa Design For Six Sigma (DFSS) pre návrh nového produktu alebo procesu v Six Sigma kvalite. 

 
24.08.2017

Umení projektového riadenia

Projektový manažment. Metodika. Nástroje. Ale ako s týmito nástrojmi pracovať? Ako ich používať pri práci? Čo ešte ako projekťák môžem a nemôžem robiť? Projekťák je zodpovedný za dodanie projektu. Aké má kompetencie a právomoci? Ako má viesť projektový tím, aby spoločne dodali to, čo sa od projektu očakáva?

 
02.06.2017

Zmena ako strategický nástroj zlepšenia

Prebiehajúce zmeny sú pre väčšinu organizácií večným stavom. Vonkajšie tlaky, ako sú rastúce ekonomické nároky, potreby zákazníkov, globálna konkurencia a technický rozvoj, nútia spoločnosti buď sa prispôsobiť, alebo reagovať tým, že budú priebežne rozvíjať svoje vlastné aktivity. Pretože nie je miesto na schovávanie sa.

 
01.06.2017

Letná škola - LEAN SIX SIGMA V REÁLNYCH PROJEKTOCH

Dňa 23. 8. 2017 Vám predstavíme v našej pražskej pobočke 4 prípadové štúdie projektov, z ktorých 3 budú odprezentované účastníkmi našich školení. Tento jednodenný workshop vám poskytne jedinečnú možnosť stretnúť sa s ľuďmi, ktorí uplatňujú v praxi poznatky získané na kurze Green Belt programu Lean Expert. 
 
29.05.2017

Nechajte svoj mozog vybúriť

Zapamätaním si niekoľkých základných pravidiel brainstormingu, môžete významne zlepšiť svoje inovatívne nápady. Aj zdanlivo hlúpy nápad sa môže rozvinúť do veľkej inovácie! Svoje o tom vedia v Pacific Power and Light Electric Company, kde pri riešení problému s ľadom pokrývajúcim elektrické vedenie zvažovali dokonca využitie trénovaných medveďov.

 
22.05.2017

Zbavte sa plytvanie v procesoch

Školenie LSS Yellow Belt je pre všetkých, ktorí chcú svoju prácu robiť efektívnejšie, rýchlejšie a jednoduchšie. Na kardiochirurgické jednotke v Standford Hospital and Clinics existovalo šesť odlišných inštrumentačný stolíkov pre každý typ prípadu, jeden pre každého chirurga. Pomocou prístupu LSS sa podarilo zredukovať plytvanie.

 
18.05.2017

Rýchle výsledky: Znižovanie rizikovosti vo svete VUCA

Dnes sú organizácie vyzvané k tomu aby sa zbavili obmedzení, toho “čo určite vedia” – pravidlá, disciplína, odhady a opakované procesy. Aj keď sú tieto istoty použiteľné v istú dobu, svet sa mení tak rýchlo, že sú rýchlo zmenené novou realitou.

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kalendár školení

Kontakty

ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o.
HUB Bratislava
Černyševského 10
Bratislava - Petržalka
851 01 
Telefón:
+421 902 453 437
Email:
office(at)integratedconsulting.sk