ÚvodAktuality → Financie pre projektových manažérov

Financie pre projektových manažérov

15.09.2017

Pre efektívne riadenie projektu, alebo aj celej firmy je dôležité mať aspoň základné povedomie o financiách. Človek nemusí byť hneď controller, alebo finančný analytik, ale mal by rozumieť základným finančným pojmom, časovej hodnote peňazí, či ukazovateľom vo finančných výkazoch. Prečo? Pri projektoch, realizovaných v rámci firmy si poverený projektový manažér musí spravidla obhájiť vlastný návrh pred vedením spoločnosti a jej finančným oddelením, ktoré tradične nehovorí jazykom vízií a plánov, ale výhradne jazykom čísel. Veľká časť skvelých projektov sa nerealizuje práve z dôvodu vzájomného neporozumenia medzi projektovými manažérmi a finančným oddelením, ktorému chýba vypracovaný finančný plán, alebo prínosy projektu klasifikuje ako nepostačujúce. V našom školení „Financie pre nefinančníkov“ sa zameriavame na rozšírenie znalosti projektových / procesných manažérov o detailnú finančnú metodiku a nástroje s cieľom stať sa kvalifikovanou protistranou pre finančných špecialistov a vedenie spoločnosti.

Toto školenie bude mať na starosti Tomáš Kábrt, ktorý v súčasnosti dokončuje doktorandské štúdium v odbore Financie na Vysokej škole Ekonomickej v Prahe. Tomáš má skúsenosti s finančnou analýzou, oceňovaním podniku, účtovníctvom a daňami. Zároveň pôsobí ako lektor finančnej matematiky.

Aké najčastejšie problémy a chyby sa objavujú vo finančnom plánovaní a riadení

  • Príliš optimistické očakávania – plán je subjektívny, tvorí ho človek, ktorý je pre svoj podnik nadšený a chce nadchnúť aj ostatných, navyše doňho investoval množstvo času, a tak je zložité pripustiť si, že by nemusel mať až také dobré vyhliadky.
  • Nedostatok informácií – zahrnutie len niektorých položiek nákladov, ktoré s projektom môžu súvisieť, napríklad zákonné poistenia, odvody za zamestnancov, apod.
  • Príliš technicky zameraný človek môže vytvoriť veľmi podrobnú, avšak nezrozumiteľnú analýzu – výpočty nemusia byť nijak prehnane sofistikované, dôležitejšie je, aby plán bol obhájiteľný, interpretovateľný, odrážajúci realituJe dôležité nebáť sa pracovať so svojimi cieľmi a plánmi, upravovať ich podľa meniacich sa okolností a dodatočných zistení. Ďalej by sme nemali opomenúť riziká, ktoré môžu spôsobiť nemalé náklady. Riziká sú väčšinou diferencované podľa odboru podnikania, ale niektoré sa vyskytujú plošne.

Školenie – Financie pro nefinančníkov

Ako je u ICG zvykom, nebude na ňom chýbať aktívne zapojenie účastníkov, ktorí sa pokúsia zostaviť si vlastný projektový plán, doplnený o finančné analýzy. Na konkrétnej modelovej firme si vyskúšajú všetky kroky – stanovenie cieľov, určenie prínosov a nákladov projektu, stanovenie finančných tokov, meranie rizika a zhodnotenie projektu ako celku.

Na záver si účastníci školenia vyskúšajú svoj projektový plán obhájiť, obdobne ako by ho prezentovali pred členmi vedenia spoločnosti. Výsledkom bude ucelený prehľad o tom, prečo sa rôznymi aspektami financií zaoberať a aký to má zmysel.

Termín školenia je 9. 10. 2017 v Prahe a 6. 11. v Bratislave. Viac informácií a formulár pre registráciu nájdete TU.

 
 

Kalendár školení

Kontakty

ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o.
HUB Bratislava
Černyševského 10
Bratislava - Petržalka
851 01 
Telefón:
+421 902 453 437
Email:
office(at)integratedconsulting.sk