ÚvodInovácie a dizajn → Design for Costs / Design for X

Design for Costs / Design for X

Náš prístup „Design For Costs“ vychádza zo skutočnosti, že náklady na výrobné procesy sa odvíjajú už od kvality návrhu (designu) produktu v predvýrobnej fáze. Pomocou našej metodiky (tiež nazývanej "Design for X"), je možné dosiahnuť až 30% zníženie priamych nákladov na produkt! Všetko pri zachovaní kvality aj funkcionality finálneho výrobku. Metodiku pri konzultáciách doplňujeme o prístup DFSS (Design for Six Sigma), vychádzajúci z procesného dizajnu a metodiky Six Sigma.

Design To Cost Akadémia

Po mnohoročných praktických skúsenostiach s nasadzovaním a aplikáciou prístupu Lean Design a Design to Cost programov v českých a nemeckých priemyselných firmách, sme sa rozhodli zrealizovať tréningový program – Design To Cost Akadémia.

Viac informácií »  

Projekty Design For Costs

Konzultanti spoločnosti ICG Capability zrealizujú praktické projekty pomocou metódy Design for Costs vo vašej spoločnosti. Cieľom projektov je zníženie výrobných nákladov na produkt či výrobný proces a to vo výške až 30% pri zachovaní plnej funkčnosti a kvality.

Viac informácií »  
 
 
animated loader

Mám záujem o viac informácií

 

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné

Vyplnením tohto formulára udeľujem týmto spoločnosti ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o., so sídlom Černyševského 10, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, ktorými sú meno a priezvisko, emailová adresa a telefonický kontakt a to pre účely spracovania Vašej žiadosti aj následnej komunikácie. Ďalšie podrobnosti o pravidlách ochrany osobných informácii nájdete .

Spoločnosť ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o. (ďalej len „Správca“) týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“), informuje, že:

  • osobné údaje danej osoby (ďalej len „Subjekt“) budú spracované a využívané len na základe jeho slobodného súhlasu, a to za jasne uvedených podmienok,
  • dôvodom poskytnutia osobných údajov Subjektu je záujem Subjektu o zasielanie obchodných ponúk Správcu, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné,
  • Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov, nepoveril spracovaním osobných údajov žiadaného spracovateľa ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadení,
  • Správca nemá v úmysle predať osobné údaje Subjektu do tretej zeme, inej organizácii alebo iným ako vyššie uvedeným tretím osobám (s výnimkou súčinnosti potrebnej pre zaistenie požadovanej akcie – napr.. školenie),
  • Subjekt údajov má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo požadovať od Správcu prístup k svojím osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, poprípade obmedzenie spracovania, a vzniesť námietku proti spracovaniu, má právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi, ako tiež aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak má za to, že Správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.