ÚvodInovácie a dizajn → Inovácie a kreativita

Inovácie a kreativita

Inovovať svoje podnikanie je v dnešnej dobe nevyhnutné. Ako ale zaistiť, aby inovácie boli skutočná a riadená súčasť vašej spoločnosti? Aké znalosti, schopnosti a technológie sú potrebné? Čo je treba na to, aby správni ľudia prišli v správny čas s novými nápadmi a realizovali ich? Naši konzultanti majú s inováciami dlhoročné skúsenosti a sú pripravení dať vám na tieto otázky odpoveď.

Inovačný workshop

Uskutočníme sériu rýchlych inovačných workshopov, ktoré vám pomôžu vyhľadať inovatívne nápady a navrhnúť koncept nového produktu alebo služby. Riešime reálny problém a zároveň vás učíme, ako robiť inovácie!

Viac informácií »  

Inovácie produktov a služieb

Produktová inovácia sa zameriava na vyhľadanie a zavedenie významných zlepšení vo funkčných či používateľských charakteristikách vašich produktov a služieb, či dokonca na vytvorenie úplne nového produktu či služby s radikálnym dopadom na trh a zákazníka.

Viac informácií »  
 

Školenie Kreatívne riešenie problémov

Cieľom tohto školenia je naučiť účastníkov rozličné techniky na posilnenie kreatívnych schopností pri tímovom riešení problémov. Ideálny doplnok pre inovátorov, Green / Black Beltov, alebo jednoducho pre všetkých, ktorí potrebujú nájsť inovatívne a účinné riešenie svojich problémov.

Viac informácií »  

Seriously Innovative

Revolučný koncept tohoto školenia pomôže naštartovať inovačné aktivity Vášho tímu alebo celej firmy. Počas troch energiou nabitých dní si v rámci komplexného procesu prakticky vyskúšate kreatívne riešenie problémov, techniky prototypovania alebo sa dozviete, čo je v inovačnom tíme Vaša ideálna úloha.

Viac informácií »  
 

Vytvorenie Inovačnej stratégie

Vytvoriť správnu inovačnú stratégiu znamená zaistiť, aby inovácie boli vo vašej firme dlhodobé a účinné. Ide o vytvorenie potrebnej infraštruktúry naprieč organizáciou od cieľov, cez výber inovačných projektov až po motiváciu a rozvoj zamestnancov.

Viac informácií »  
 
animated loader

Mám záujem o viac informácií

 

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné

Vyplnením tohto formulára udeľujem týmto spoločnosti ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o., so sídlom Černyševského 10, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, ktorými sú meno a priezvisko, emailová adresa a telefonický kontakt a to pre účely spracovania Vašej žiadosti aj následnej komunikácie. Ďalšie podrobnosti o pravidlách ochrany osobných informácii nájdete .

Spoločnosť ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o. (ďalej len „Správca“) týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“), informuje, že:

  • osobné údaje danej osoby (ďalej len „Subjekt“) budú spracované a využívané len na základe jeho slobodného súhlasu, a to za jasne uvedených podmienok,
  • dôvodom poskytnutia osobných údajov Subjektu je záujem Subjektu o zasielanie obchodných ponúk Správcu, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné,
  • Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov, nepoveril spracovaním osobných údajov žiadaného spracovateľa ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadení,
  • Správca nemá v úmysle predať osobné údaje Subjektu do tretej zeme, inej organizácii alebo iným ako vyššie uvedeným tretím osobám (s výnimkou súčinnosti potrebnej pre zaistenie požadovanej akcie – napr.. školenie),
  • Subjekt údajov má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo požadovať od Správcu prístup k svojím osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, poprípade obmedzenie spracovania, a vzniesť námietku proti spracovaniu, má právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi, ako tiež aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak má za to, že Správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.