ÚvodInovácie a dizajn → Školenie TRIZ

Školenie TRIZ

Objavte nový spôsob hľadania inovatívnych a kreatívnych riešení vašich problémov - TRIZ!

 • Mám na školenie vďaka Vám (a našej firme :) svetlé spomienky. Už som sa dokonca pristihol, že v bežnej diskusii na rôzne témy v práci alebo doma úplne spontánne (zatiaľ nie cielene) si pomôžem pojmom "technická či fyzická kontradikcia" (s ktorou sa stretávame na každom kroku) alebo "X-faktor" (ktorého nikdy nie je dosť :).
  — Miloš Motyčka (Samostatný konštruktér)
  EKOM
 • Kurz hodnotím veľmi pozitívne, bol výborne pripravený. Rád by som vyzdvihol a ocenil profesionálny prístup lektora, výborný výklad s príkladmi z praxe. Celkovo som bol veľmi spokojný, kurz mi priniesol nový pohľad na riešenie nových výziev a problémov a prístup, akým budem v budúcnosti pristupovať k „neriešiteľným“ otázkam a problémom.
  — Rastislav Potocny (Tech. Development Manager)
  Foxconn
 • Školenie metodiky TRIZ bolo pre celý zúčastnený tím veľkým prínosom. Daná problematika bola zo strany lektora podaná veľmi štruktúrovanou a pochopiteľnou formou, navyše podporená kopou tímových cvičení, kde sme si jednotlivé nástroje vyskúšali v praxi. Celá metodika má podstatne širší záber než sme si pred školením mysleli a je použiteľná v celom množstve prípadov, napríklad ako výborná podpora metodiky Six Sigma. Veľký prínos bola tiež hromada predstavených alternatívnych nástrojov (napr. smart little people, X factor atd.), ktoré naozaj prinášajú na inovácie a oblasť vývoja pre nás absolútne nový pohľad a ako sa zhodli všetci účastníci školenia, pre nás je toto naozaj niečo nové a ako vravia naši zahraniční kolegovia, je to presne to čo máme na mysli, keď hovoríme "thinking out of the boxes".
  — Michal Lačný (Quality Manager)
  ViskoTeepak s.r.o.

TRIZ - intenzívny 3 dňový kurz vás naučí používať sadu nástrojov pre analýzu potenciálu produktu (či služby) a pre ich následnú radikálnu inováciu.

TRIZ je vedecky prepracovaný, štruktúrovaný prístup na riešenie problémov kreatívnymi technikami s cieľom nájsť koncepty pre zdokonalenie daného produktu či služby. Pomocou analýzy svetových patentov popisuje TRIZ použité koncepty riešenia a ponúka inšpiráciu pre inováciu vášho konkrétneho produktu.

Metódu TRIZ používajú firmy ako NASA, Siemens, General Motors, Procter and Gamble, BMW, Schneider Electric a mnohé iné. Metódu je možné aplikovať v každom priemyselnom odvetví a v každom odbore služieb. Výhodou metódy TRIZ je prístup, ktorý namiesto hľadania menších, konzervatívnych zmien ponúka radikálnu inovačnú zmenu.

Kurz sprevádza účastníkov výkladom s mnohými príkladmi a interaktívnymi simuláciami pre získanie praktickej skúsenosti.

Naučíte sa:

 • Čo je to TRIZ a ako pomáha riešiť problémy.
 • Spojenie „Inovácií, vášho riešenia a potrieb zákazníka“.
 • Spoznať kontradikcie – rozpory v požiadavkách - ako s nimi pracovať?
 • Fyzické kontradikcie a technické kontradikcie – ako ich riešiť?
 • Uvažovanie „v čase a rozsahu“.
 • Kompletný proces riešenia problému pomocou TRIZu.
 • Vytvoriť funkčný model systému a používať ho na identifikáciu a riešenie rozporu.

Precvičíte si nástroje TRIZ ako sú:

 • 40 invenčných princípov TRIZu pre prácu s kontradikciami
 • Trendy technickej evolúcie a predikcie inovačného vývoja
 • Funkčná analýza a zvyšovanie ideálu riešení
 • Kreatívne techniky TRIZu
 • Myslenie v čase a rozsahu - 9 boxes
 • Využitie zdrojov

Kurz ponúkame pre jednotlivcov alebo pre skupinu zamestnancov jednej firmy.

Termíny školení

Cena kurzu: 470 EUR + DPH / osobu

Po skončení kurzu účastník získa potvrdenie o úspešnom absolvovaní kurzu.

V cene: 3 dni školenia, školiace materiály, prípadové štúdie, projektové šablóny, certifikačný test, občerstvenie po celú dobu kurzu a garancia kvality

Certifikácia

Po dokončení školenia TRIZ a po úspešnom zložení záverečného testu (správne aspoň 80 % z 10 otázok) vám odovzdáme certifikát, ktorý dokazuje, že ste školenie úspešne dokončili. Proces certifikácie je už zahrnutý do ceny kurzov! Certifikáciu poskytuje konzorcium európskych konzultačných spoločností: ICG Slovakia, ICG a Innotiimi, ktoré sú už 30 rokov vedúcimi predstaviteľmi v oblasti inovácií.

Cena: V prípade záujmu o skupinové školenie pre firmy nás prosím kontaktujte.

Email: office@integratedconsulting.sk

 
animated loader

Záväzná prihláška

 

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné

Vyplnením tohto formulára udeľujem týmto spoločnosti ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o., so sídlom Černyševského 10, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, ktorými sú meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, emailová adresa a telefonický kontakt a to pre účely:

Doba spracovania osobných údajov je dva roky od udelenia súhlasu. Subjekt údajov prehlasuje, že bol Správcom riadne poučený o spracovaní a ochrane osobných údajov a že uvedené osobné údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.

Pri stornovaní školenia najmenej 15 pracovných dní pred konaním akcie Vám ponúkneme náhradné školenie v ďalšom termíne.

Môžete si tiež vybrať iný typ školenia v rovnakej cene, než na ktoré ste sa prihlásili. Pri stornovaní školenia v termíne kratšom ako 15 pracovných dní alebo ak sa školenia vôbec nezúčastníte, bude uplatnený 100% storno poplatok bez náhrady.