Úvod → Kariéra

Kariéra

Radi by ste se zapojili do nášho tímu? Stále hľadáme nových konzultantov v oblasti procesného zlepšovania, inovácií či riadenia zmien. Hľadáme spolupracovníkov s jedinečnými osobnými, profesnými alebo sektorovými schopnosľami. Ak nám chcete ponúknuť niečo jedinečné a pokiaľ sú Vám naše hodnoty blízke, radi by sme o Vás vedeli. Prosím, pošlite nám svoj životopis e-mailom na: office@integratedconsulting.sk

Práca pre Integrated Consulting Group

Naši konzultanti sú pre nás hlavný zdroj úspechu a dlhodobého rastu spoločnosti. Našim klientom sa snažíme poskytovať prvotriedny servis, čo kladie veľké nároky aj na našich konzultantov. Náš poradenský prístup kombinuje jednak technické znalosti, ale aj empatiu, komunikáciu a načúvanie kolegom i zákazníkom. Preto očakávame, že naši konzultanti budú mať excelentný prístup v oboch týchto disciplínach. Hoci často pracujeme individuálne, sme stále tím - zdieľame spoločnú víziu, hodnoty a štýl práce.

Čo je pre nás dôležité?

Pri výbere vždy kladieme veľký dôraz na samotný prístup k poradenstvu, skúsenosti a technické a procesné know-how. Predovšetkým je pre nás dôležité, aby sme vytvorili jednotný tím a fungovali spoločne na dlhodobej bázi. Aby sme boli úspešní, musíme sa neustále vzdelávať a rozvíjať, na to u nás v ICG Slovakia kladieme veľký dôraz.

Hľadáme konzultantov napr. v oblastiach:

  • Školiteľ Lean pre výrobné podniky
  • Six Sigma expert
  • Inovátor
  • Kouč a konzultant pre "Leadership and Organizational Development"

animated loader

Mám záujem o viac informácií

 

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné

Vyplnením tohto formulára udeľujem týmto spoločnosti ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o., so sídlom Černyševského 10, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, ktorými sú meno a priezvisko, emailová adresa a telefonický kontakt a to pre účely spracovania Vašej žiadosti aj následnej komunikácie. Ďalšie podrobnosti o pravidlách ochrany osobných informácii nájdete .

Spoločnosť ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o. (ďalej len „Správca“) týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“), informuje, že:

  • osobné údaje danej osoby (ďalej len „Subjekt“) budú spracované a využívané len na základe jeho slobodného súhlasu, a to za jasne uvedených podmienok,
  • dôvodom poskytnutia osobných údajov Subjektu je záujem Subjektu o zasielanie obchodných ponúk Správcu, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné,
  • Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov, nepoveril spracovaním osobných údajov žiadaného spracovateľa ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadení,
  • Správca nemá v úmysle predať osobné údaje Subjektu do tretej zeme, inej organizácii alebo iným ako vyššie uvedeným tretím osobám (s výnimkou súčinnosti potrebnej pre zaistenie požadovanej akcie – napr.. školenie),
  • Subjekt údajov má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo požadovať od Správcu prístup k svojím osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, poprípade obmedzenie spracovania, a vzniesť námietku proti spracovaniu, má právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi, ako tiež aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak má za to, že Správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.

Kalendár školení

Kontakty

ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o.
HUB Bratislava
Černyševského 10
Bratislava - Petržalka
851 01 
Telefón:
+421 902 453 437
Email:
office(at)integratedconsulting.sk