Úvod → Lean a štíhla organizácia

Lean a štíhla organizácia

Pre výrobné podniky ponúkame špeciálny program "Lean Expert" zameraný na princípy neustáleho zlepšovania, Kaizen a štíhlu výrobu. Tento program je unikátny v tom, že školenie prebieha priamo vo výrobných závodoch a všetko sa testuje v praxi. 

Lean Value Stream Expert (VSM)

Trojdňový kurz v reálnom prostredí výroby naučí účastníkov mapovať a analyzovať výrobné procesy technikou VSM, ktorá pomáha odhaliť plytvanie a identifikuje príležitosti pre zlepšenie procesov.

Viac informácií »  

Lean Flow Expert (SMED,TPM,PPS)

Kurz Lean Flow Expert (3 dni) naučí účastníkov priamo vo výrobe odstraňovať bariéry plynulého toku znižovaním prestojov zariadení pomocou SMED a TPM a zvyšovaním kvality prístupom PPS.

Viac informácií »  
 

Lean Pull Expert (Kanban, Milk Run, JIS)

Kurz Lean Pull Expert (3 dni) naučí účastníkov implementovať ťah zmenou usporiadania pracovísk, ich pravidelným zásobovaním a zavedením supermarketu a Kanbanu, Kurz v reálnom prostredí výroby.

Viac informácií »  

Lean Praktik

Program je určený na prípravu workshopov a motiváciu pracovníkov. Jedná sa o úvodné školenie metodiky Lean pre priemyselné podniky, vedené technikou Kaizen Event. Na výrobnej simulácii TractorMotive je pripravený výrobný proces montážneho charakteru a účastníci na základe praktického pozorovania … Viac informácií »  
 

A3/PDCA – Problem Solving Expert

Na našom školení odovzdáme účastníkom teoretický aj praktický základ pre aplikáciu tohto systému a ukážeme im smer, ktorým je potreba se vydať, aby boli schopní svoje projekty riešiť logicky, objektívne, štruktúrovane a profesionálne.

Viac informácií »  

Kaizen

Kaizen vás naučí vyhľadať príležitosti, plánovať a realizovať zlepšovacie workshopy s jasnými výsledkami priamo vo vašom procese. Toto školenie realizujeme spolu s vašimi pracovníkmi na reálnych zadaniach, v reálnom prostredí výroby či administratívnom procese.

Viac informácií »  
 
 
animated loader

Mám záujem o viac informácií

 

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné

Vyplnením tohto formulára udeľujem týmto spoločnosti ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o., so sídlom Černyševského 10, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, ktorými sú meno a priezvisko, emailová adresa a telefonický kontakt a to pre účely spracovania Vašej žiadosti aj následnej komunikácie. Ďalšie podrobnosti o pravidlách ochrany osobných informácii nájdete .

Spoločnosť ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o. (ďalej len „Správca“) týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“), informuje, že:

  • osobné údaje danej osoby (ďalej len „Subjekt“) budú spracované a využívané len na základe jeho slobodného súhlasu, a to za jasne uvedených podmienok,
  • dôvodom poskytnutia osobných údajov Subjektu je záujem Subjektu o zasielanie obchodných ponúk Správcu, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné,
  • Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov, nepoveril spracovaním osobných údajov žiadaného spracovateľa ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadení,
  • Správca nemá v úmysle predať osobné údaje Subjektu do tretej zeme, inej organizácii alebo iným ako vyššie uvedeným tretím osobám (s výnimkou súčinnosti potrebnej pre zaistenie požadovanej akcie – napr.. školenie),
  • Subjekt údajov má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo požadovať od Správcu prístup k svojím osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, poprípade obmedzenie spracovania, a vzniesť námietku proti spracovaniu, má právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi, ako tiež aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak má za to, že Správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.