ÚvodLean a štíhla organizácia → Kaizen Event

Kaizen Event

Rýchla a intenzívna cesta k trvalému zlepšovaniu.

Praktický intenzívny výukový Kaizen Event vás naučí vyhľadať príležitosti, plánovať a realizovať zlepšovacie workshopy s jasnými výsledkami priamo vo vašom procese. Celý výukový Kaizen realizujeme spolu s vašimi pracovníkmi na reálnych zadaniach, v reálnom prostredí výroby či administratívnom procese. Výsledky sú hmatateľné ihneď po skončení programu!

Téma, oblasť aj nástroje záležia len na Vás

Vieme pripraviť Kaizen Event na všetky nástroje Lean, ale aj veľkú časť nástrojov kvality. Nadefinujete si tému, alebo pomôžeme vybrať z oblastí použití ako sú:

 • Prestavba (SMED)
 • Hodnotová analýza
 • Line Balancing
 • Milk Run
 • Kanban, JIS
 • Ergonómia pracoviska
 • PDCA
 • 5S
 • Administratíva
 • Zásobovanie
 • WIP
 • Interná logistika
 • Procesná FMEA
 • Poka Yoke

Zvoľte si cieľ a rozsah

Má byť cieľom napr. naučiť vybranú skupinu realizovať Kaizen Event workshopy, alebo dosiahnuť zvýšenie priepustnosti úzkeho miesta? Podľa rozsahu môžeme Kaizeny spoločne realizovať od 1 do 5 dní.

V prípade špeciálneho záujmu pripravíme tzv. Kaizen Week – intenzívny zlepšovateľský týždeň s nasadením niekoľkých moderátorov, ktorí môžu viesť až 12 realizačných tímov v koordinovanom zlepšovaní.

Ak máte akúkoľvek potrebu, procesný problém či tému a k tomu očakávaný rozsah zdrojov a cieľ, stačí nás osloviť. Podľa náročnosti zadaní a vstupov všetko s Vami konzultujeme telefonicky, emailom, alebo zvolíme osobnú prípravnú návštevu vo vašej spoločnosti.

Výstup výukového Kaizen Event workshopu

 • Realizovaný príklad Kaizen Workshopu formou školení a praxe
 • Motivácia tímu na ďalšie realizácie
 • Zmena procesu – zlepšenie vybraných metrík procesu, odstránenie problému, či úzkeho hrdla
 • Finančný prínos – v drvivej väčšine je návratnosť nákladov na realizáciu výukového workshopu bezprostredná 

animated loader

Mám záujem o viac informácií

 

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné

Vyplnením tohto formulára udeľujem týmto spoločnosti ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o., so sídlom Černyševského 10, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, ktorými sú meno a priezvisko, emailová adresa a telefonický kontakt a to pre účely spracovania Vašej žiadosti aj následnej komunikácie. Ďalšie podrobnosti o pravidlách ochrany osobných informácii nájdete .

Spoločnosť ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o. (ďalej len „Správca“) týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“), informuje, že:

 • osobné údaje danej osoby (ďalej len „Subjekt“) budú spracované a využívané len na základe jeho slobodného súhlasu, a to za jasne uvedených podmienok,
 • dôvodom poskytnutia osobných údajov Subjektu je záujem Subjektu o zasielanie obchodných ponúk Správcu, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné,
 • Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov, nepoveril spracovaním osobných údajov žiadaného spracovateľa ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadení,
 • Správca nemá v úmysle predať osobné údaje Subjektu do tretej zeme, inej organizácii alebo iným ako vyššie uvedeným tretím osobám (s výnimkou súčinnosti potrebnej pre zaistenie požadovanej akcie – napr.. školenie),
 • Subjekt údajov má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo požadovať od Správcu prístup k svojím osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, poprípade obmedzenie spracovania, a vzniesť námietku proti spracovaniu, má právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi, ako tiež aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak má za to, že Správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.