Kaizen

Rýchla a intenzívna cesta k trvalému zlepšovaniu.

 • S ICG (Richardom Hodulákom) spolupracujem už niekoľko rokov. Absolvoval som niekoľko Workshopov aj nadväzujúcich Kaizen Eventov a oceňujem predovšetkým profesionálny a praktický prístup. Výsledky vždy prekonali moje očakávania. Práca celého tímu bola vždy na vysokej úrovni a priebeh dokázal pohltiť aj menej optimistických kolegov.
  — Michal Mur (GPS manager)
  GRAMMER CZ
 • Spolupracovať s pánom Hodulákom je ako hľadieť pravde do očí! Jeho prístup k odhaľovaniu akýchkoľvek nedostatkov a zbytočností je priamy a nekompromisný. Jeho školenia sú všetkým zrozumiteľné a vedenie workshopov je profesionálne a efektívne. Vážim si jeho otvorený prístup, jeho ochotu klásť donekonečna otázky, ktoré nám pomáhajú otvárať oči a nachádzať tie správne riešenia. Absolútne zrozumiteľným spôsobom dokáže dať spätnú väzbu v okamžiku, keď namiesto riešenia hľadáme iba výhovorky či odôvodňovanie súčasného. Po niekoľkých rokoch spolupráce ho môžem s pokojným svedomím a rád odporučiť každej firme, ktorá to so sebou myslí vážne.
  — Martin Kořínek (Jednatel)
  GRAMMER CZ
 • S dodávateľom ICG spolupracujeme už dlhšie než dva roky. Primárny zámer spolupráce bol a naďalej je šírenie Kaizen kultúry nenásilnou formou prostredníctvom vzdelávania a workshopov. Za týmto účelom sme s ICG uskutočnili mapovanie hodnotového toku a následne nadefinovali Kaizen Eventy, ktoré boli vždy zacielené na konkrétnu prekážku pre hlavný cieľ - stavbu OPF linky. Kaizen Eventy boli veľmi starostlivo realizované, a to od plánovania, personálneho obsadenia, špecifikáciu cieľa, využitia techník, voľby konzultantov až po finálnu prezentáciu návrhov a spätnú väzbu zo strany účastníkov aj sponzorov. Vďaka starostlivej organizácii a realizácii sa nám darí nenásilne šíriť Kaizen kultúru v spoločnosti pri paralelnom prínose vo forme výrazných zlepšení na jednotlivých pracoviskách. Spoluprácu so spoločnosťou ICG vnímam ako veľmi úspešnú, keď sa podarilo odovzdať veľkú časť know-how interným pracovníkom a ICG (po roku a pol) pôsobí už len v podobe externej konzultantskej a audítorskej spoločnosti Základom úspešnej spolupráce s ICG je zdieľaná filozofia a prístup k problematike Kaizen.
  — Ivo Denemarek (Supply Chain Manager)
  Olympus Medical Products Czech
 • Z doterajšej, viac než dvojročnej spolupráce pozitívne hodnotím štýl práce konzultantov – ich odbornosť, schopnosť uvádzať teoretický výklad do praxe a schopnosť prispôsobiť štýl rôznym profesiám v našej spoločnosti – od operátorov po manažérov. Pri spolupráci Olympus s ICG som od počiatku a veľmi pozitívne vnímam naštartovanie kaizen premeny spoločnosti – pomocou uceleného konceptu kaizen eventov sa nám v kľúčovej oblasti výroby podarilo implementovať One Piece flow linku s aktívnym zapojením nielen THP pracovníkov, ale aj operátorov v dielni.
  — Michal Kubica (Continuous Improvement Manager)
  Olympus Medical Products Czech
 • Z pohľadu manažéra divízie oceňujem aktívny a veľmi profesionálny spôsob vedenia školenia po celú dobu jeho trvania. Richardovi H. sa podarilo vďaka svojim znalostiam a prezentačným schopnostiam vtiahnuť a zapojiť do procesu zlepšovania všetkých účastníkov workshopu. Vysoké pracovné tempo, ktoré Richard nastolil od samotného počiatku kurzu, prispelo k udržaniu pozornosti všetkých zapojených členov až do úspešného konca. Spätná väzba jednotlivých účastníkov školenia je taktiež veľmi pozitívna. Bolo veľmi motivujúce vidieť, aký veľký kus práce sa dá spraviť počas 3 dní. Zvýšenie produktivity v rozsahu niekoľkých desiatok percent bolo jasným a merateľným prínosom tohto workshopu.
  — Martin Fiala (Service Center Manager EMEA)
  FOXCONN Technology CZ

Praktický intenzívny výukový Kaizen vás naučí vyhľadať príležitosti, plánovať a realizovať zlepšovacie workshopy s jasnými výsledkami priamo vo vašom procese. Celý výukový Kaizen realizujeme spolu s vašimi pracovníkmi na reálnych zadaniach, v reálnom prostredí výroby či administratívnom procese. Výsledky sú hmatateľné ihneď po skončení programu!

Téma, oblasť aj nástroje záležia len na Vás

Vieme pripraviť Kaizen na všetky nástroje Lean, ale aj veľkú časť nástrojov kvality. Nadefinujete si tému, alebo pomôžeme vybrať z oblastí použití ako sú:

 • Prestavba (SMED)
 • Hodnotová analýza
 • Line Balancing
 • Milk Run
 • Kanban, JIS
 • Ergonómia pracoviska
 • PDCA
 • 5S
 • Administratíva
 • Zásobovanie
 • WIP
 • Interná logistika
 • Procesná FMEA
 • Poka Yoke

Zvoľte si cieľ a rozsah

Má byť cieľom napr. naučiť vybranú skupinu realizovať Kaizen workshopy, alebo dosiahnuť zvýšenie priepustnosti úzkeho miesta? Podľa rozsahu môžeme Kaizeny spoločne realizovať od 1 do 5 dní.

V prípade špeciálneho záujmu pripravíme tzv. Kaizen Week – intenzívny zlepšovateľský týždeň s nasadením niekoľkých moderátorov, ktorí môžu viesť až 12 realizačných tímov v koordinovanom zlepšovaní.

Ak máte akúkoľvek potrebu, procesný problém či tému a k tomu očakávaný rozsah zdrojov a cieľ, stačí nás osloviť. Podľa náročnosti zadaní a vstupov všetko s Vami konzultujeme telefonicky, emailom, alebo zvolíme osobnú prípravnú návštevu vo vašej spoločnosti.

Výstup výukového Kaizen workshopu

 • Realizovaný príklad Kaizen Workshopu formou školení a praxe
 • Motivácia tímu na ďalšie realizácie
 • Zmena procesu – zlepšenie vybraných metrík procesu, odstránenie problému, či úzkeho hrdla
 • Finančný prínos – v drvivej väčšine je návratnosť nákladov na realizáciu výukového workshopu bezprostredná 

SENSAI KAIZEN WEEK 

Mimoriadny a výkonný formát sústredeného týždenného úsilia. Jeden skúsený facilitátor vedie 4-12 interných zlepšovateľských tímov. V tejto technike rozprestrieme vo vašej firme medziodborovú sieť. Zapojíme desiatky pracovníkov a aktivujeme vo firme intenzívny záujem o zlepšovanie. Frontu zmeny a zlepšení vedieme prierezom vo firme – vo výrobe, v skladoch a internej logistike, v administratíve a plánovaní, na údržbe i v kontrolingu.

Typický priebeh SENSAI KAIZEN WEEK:

Príprava s managementom – definujeme čo, kde a ako zlepšíme. Určíme tímy, stanovíme ciele. 1 deň

Tréning a školenie konkrétnych Lean zručností – školíme len tie techniky, ktoré prakticky využijeme. 1-3 dni

Realizačný týždeň –  jeden po druhom sú tímy aktivované facilitátorom a zahajujú presne pripravenú a zacielenú analýzu a riešenia. Každý tím je vedený interným vedúcim. Sensai je motorom, smerovkou tohto intenzívneho Kaizen letu. 5 dní

V prípade záujmu o SENSAI KAIZEN WEEK nás kontaktujte. Pripravíme pre vás ponuku na mieru.

animated loader

Záväzná prihláška

 

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné

Vyplnením tohto formulára udeľujem týmto spoločnosti ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o., so sídlom Černyševského 10, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, ktorými sú meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, emailová adresa a telefonický kontakt a to pre účely:

Doba spracovania osobných údajov je dva roky od udelenia súhlasu. Subjekt údajov prehlasuje, že bol Správcom riadne poučený o spracovaní a ochrane osobných údajov a že uvedené osobné údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.

Pri stornovaní školenia najmenej 15 pracovných dní pred konaním akcie Vám ponúkneme náhradné školenie v ďalšom termíne.

Môžete si tiež vybrať iný typ školenia v rovnakej cene, než na ktoré ste sa prihlásili. Pri stornovaní školenia v termíne kratšom ako 15 pracovných dní alebo ak sa školenia vôbec nezúčastníte, bude uplatnený 100% storno poplatok bez náhrady.