ÚvodLean a štíhla organizácia → Lean Praktik

Lean Praktik

Program školenia je realizovaný pomocou simulácie výrobného procesu – TractorMotive. Simuláciu vyvinula naša spoločnosť a je celkom unikátnym nástrojom svojho druhu v Európe.

 • Školenie ma veľmi bavilo a naplnilo novými nápadmi a náhľadmi na vec. Ocenil som hlavne pohybové aktivity, kedy sa seminár venoval priamo praxi a nie len suchej teórii. Zároveň som ocenil priebežné zhrnutia toho, čo sme dokázali, zanesené priamo do prezentácie. Môžem s čistým svedomím prehlásiť, že je to jedno z najlepších školení na akom som kedy bol.
  — Zdeněk Sokol (Výkonný riaditeľ)
  Kornet s.r.o.
 • Školenie hodnotím ako veľmi prínosné. Všetky informácie boli podané stráviteľne, zábavne, zrozumitelne a komplexne. Jednotlivé zákonitosti boli ukázané na praktických príkladoch. Čas venovaný školeniu bol využití na maximum. Som veľmi spokojný.
  — Jan Šoltýs (Vývojový technológ)
  RUBENA a.s
 • Školenie prinieslo veľa základných a teoretických vedomostí, avšak obohatených o mnoho príkladov z praxe a tým aj viac uhlov pohľadu, ktoré sa na internete len tak nevyskytujú. Vyzdvihol by som hlavne lektora, ktorý vie o čom hovorí a dáva veľa efektívnych rád do praxe. Za mňa super.
  — Lukáš Bleha (Procesný inžinier)
  Sellier&Bellot a.s.

Lean Praktik je úvodné školenie metodiky Lean pre priemyselné podniky, vedené technikou Kaizen Event. Na výrobnej simulácii TractorMotive je pripravený výrobný proces montážneho charakteru.

Účastníci na základe praktického pozorovania označia príležitosti pre zlepšenie. Každý nástroj, techniku, prístup – predstavíme, vysvetlíme a ihneď realizujeme na simulácii.

Pomocou situácie vo výrobe, podrobných školiacich materiálov, výkladu lektora a príkladov z iných procesov, sú odovzdávané teoretické znalosti aj praktické skúsenosti. Účastníci ich ihneď aplikujú na procese. Fyzicky zmenu navrhnú, realizujú a vyskúšajú jej funkčnosť aj dlhodobú udržateľnosť.

LEAN PRAKTIK vytvára synergiu v tíme a motivuje účastníkov k realizácii workshopu na vlastnom procese.

Naučíte sa:

 • Vidieť proces a pridanú hodnotu z pohľadu zákazníka
 • Identifikovať príležitosti pre zlepšenie procesu a odstraňovať plytvanie
 • Zoštíhliť proces za použitia Lean nástrojov
 • Pripraviť a realizovať Kaizen Event workshop

- Detailný rozpis agendy školenia nájdete v produktovom liste (pdf súbor na stiahnutie)

Aké techniky a LEAN nástroje si vyskúšate v praxi:

 • Identifikácia plytvania, „Go to Gemba“
 • Process Flow
 • Špagetový diagram
 • Hodnotová analýza
 • Takt Time
 • Systém ťahu a tlaku vo výrobe
 • Value Stream Mapping
 • Line Balancing
 • SMED
 • Ergonómiu pracoviska
 • Zásobovanie pracoviska
 • OPF
 • Tímová spolupráca v Lean, Kaizen Event

7 pilierov programu LEAN PRAKTIK:

1) Pripravíme nácvik nástrojov pomocou unikátnej výrobnej simulácie TractorMotive

2) Každému účastníkovi poskytneme kvalitné školiace materiály

3) Spoločne v tíme vytvoríme simuláciu výrobnej linky

4) Pochopíme proces (princíp Go to Gemba!)

5) Identifikujeme plytvanie, analyzujeme proces z pohľadu zákazníka

6) Pomocou tímovej spolupráce (Kaizen Event) navrhneme zlepšenie

7) Zoštíhlime proces a realizujeme jeho zmenu

Kurz ponúkame pre jednotlivcov alebo pre skupinu zamestnancov jednej firmy.

Termíny školení

Bratislava, Počet dní: 2

 • 13. - 14. 03. 2019
Rezervovať

Cena kurzu: 300 EUR + DPH / osobu

Po skončení kurzu účastník získa osvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzu.

V cene: 2 dni školenia, školiace materiály, občerstvenie po celú dobu kurzu a garancia kvality – vrátime Vám 25% ceny späť, ak nebudete so školením spokojný.

Cena: V prípade záujmu o skupinové školenie pre firmy nás prosím kontaktujte.

Email: office@integratedconsulting.sk

 
animated loader

Záväzná prihláška

 

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné

Vyplnením tohto formulára udeľujem týmto spoločnosti ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o., so sídlom Černyševského 10, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, ktorými sú meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, emailová adresa a telefonický kontakt a to pre účely:

Doba spracovania osobných údajov je dva roky od udelenia súhlasu. Subjekt údajov prehlasuje, že bol Správcom riadne poučený o spracovaní a ochrane osobných údajov a že uvedené osobné údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.

Pri stornovaní školenia najmenej 15 pracovných dní pred konaním akcie Vám ponúkneme náhradné školenie v ďalšom termíne.

Môžete si tiež vybrať iný typ školenia v rovnakej cene, než na ktoré ste sa prihlásili. Pri stornovaní školenia v termíne kratšom ako 15 pracovných dní alebo ak sa školenia vôbec nezúčastníte, bude uplatnený 100% storno poplatok bez náhrady.