ÚvodO nás → Náš tím

Náš tím

Partner ICG so zameraním na projekty a školenia v oblasti procesného zlepšovania, riadenie zmien a inovácií. Primárne zameranie je implementácia procesného myslenia do organizácií a riadenie veľkých Lean Six Sigma projektov.

Partner ICG so zameraním na konzultácie a školenia v oblasti procesného zlepšovania, inovácií a projektového riadenia. V týchto oblastiach sa zameriava na efektívnu tímovú prácu a dosiahnutie konkrétnych výsledkov daných projektov.


Senior konzultant ICG s 15 ročnými skúsenosťami so zlepšovaním procesov najmä v oblasti IT služieb, zákazníckej podpory a vo finančnom sektore. Lean Six Sigma Black Belt.

Konzultant a lektor ICG s bohatými skúsenosťami z výrobných firiem, kde zavádzal metódy a nástroje pre procesné zlepšovanie. Richard sa zameriava na Lean nástroje, praktickú realizáciu projektov a tréning podporujúci cestu zmien.


Konzultant ICG so skúsenosťami z odvetvia výroby aj služieb. Zameriava sa na pomoc v oblasti procesného zlepšovania a riadenie Lean Six Sigma projektov s využitím kombinácie “tvrdých” a “mäkkých” schopností.

Josef Procházka

josef.prochazka@integratedconsulting.eu
CV

ICG konzultant so skúsenosťami so strategickým riadením, Leadershipom a motiváciou, riadením výkonnosti a vzťahov so zákazníkmi, využívaním zdrojov, riadením zmenových projektov a zlepšovaním procesov.


Konzultant ICG so zameraním na procesne zlepšovacie projekty, inovačné projekty, projektový management, Lean, change Management, podnikovú analýzu a stratégiu.

Lenka Čápová

lenka.capova@integratedconsulting.eu
CV

Senior konzultant ICG so zameraním na programový a projektový management a riadenie zmien, vedenie a motiváciu tímu v službách a v IT.


Konzultant ICG so zameraním na procesné zlepšovanie, so skúsenosťami najmä z finančného sektoru a energetiky. Venuje se procesnému zlepšovaniu, procesným auditom, riadeniu rizík a business process managementu (BPM).

Konzultant a lektor ICG so zameraním na procesne zlepšovacie projekty, najmä v oblasti financií.


Konzultant ICG orientovaný na inovácie produktov a služieb, inovačnú kultúru a s tým spojenú motiváciu zamestnancov.

ICG konzultant so zameraním na poradenstvo a školenia v oblasti inovácií výrobkov a služieb, resp. riadenia a zavádzania inovácií do organizácie. Druhou doménou Jána je znižovanie priamych nákladov na produkty a procesy pomocou metodiky Design for Costs.


ICG konzultantka s 10 ročnými skúsenosťami s úpravou a trénovaním soft skills vo firemnej, obchodnej a sociálnej sfére. Školiteľ, lektor, certifikovaný kouč, supervízor koučov, terapeut.

Senior konzultant v ICG. Viac ako15 rokov skúseností v oblasti zlepšovania procesov a zavádzania programov Operational Excellence do výrobných firiem. Expert na metodiku Lean Six Sigma a Lean Management vo výrobe (školiteľ, facilitátor a kouč).


Konzultant; Leader projektov; 10 rokov skúseností z oblasti  riadenia  projektov, analýzy dát, optimalizácií a simulácií procesov, podpory rozhodovania, energetického managementu a zavádzania inovácií.

Kalendár školení

Kontakty

ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o.
HUB Bratislava
Černyševského 10
Bratislava - Petržalka
851 01 
Telefón:
+421 902 453 437
Email:
office(at)integratedconsulting.sk