ÚvodO nás → Náš tím

Náš tím

Partner ICG so zameraním na projekty a školenia v oblasti procesného zlepšovania, riadenie zmien a inovácií. Primárne zameranie je implementácia procesného myslenia do organizácií a riadenie veľkých Lean Six Sigma projektov.

Partner ICG so zameraním na konzultácie a školenia v oblasti procesného zlepšovania, inovácií a projektového riadenia. V týchto oblastiach sa zameriava na efektívnu tímovú prácu a dosiahnutie konkrétnych výsledkov daných projektov.


Konzultant so zameraním na poradenstvo a školenia v oblasti inovácií výrobkov a služieb, resp. riadenia a zavádzania inovácií do organizácie. Druhou doménou Jána je znižovanie priamych nákladov na produkty a procesy pomocou metodiky Design for Costs.

Konzultant a lektor ICG s bohatými skúsenosťami z výrobných firiem, kde zavádzal metódy a nástroje pre procesné zlepšovanie. Richard sa zameriava na Lean nástroje, praktickú realizáciu projektov a tréning podporujúci cestu zmien.


Konzultant ICG so skúsenosťami z odvetvia výroby aj služieb. Zameriava sa na pomoc v oblasti procesného zlepšovania a riadenie Lean Six Sigma projektov s využitím kombinácie “tvrdých” a “mäkkých” schopností.

Ondřej Slačálek

ondrej.slacalek@integratedconsulting.eu
CV

Senior konzultant ICG so zameraním na procesne-zlepšovacie projekty a konzultácie, Change management, inovačné školenia, zavádzanie nových produktov, sales procesy, distribučné modely, odmeňovanie, project a program management.


Konzultantka a lektorka ICG špecializujúca sa na procesné audity vo finančných inštitúciách a poisťovniach, projekty procesného zlepšovania metodikou Lean Six Sigma a školiace programy v oblasti Process Excellence a Business Process Management.

Lenka Čápová

lenka.capova@integratedconsulting.eu
CV

Senior konzultant ICG so zameraním na programový a projektový management a riadenie zmien, vedenie a motiváciu tímu v službách a v IT.


Poskytuje podporu organizáciám v oblasti riadenia zmien pri zmenách stratégie a smeru podnikania. Strategický rozvoj podnikania pre ňu znamená pomoc organizáciám dosiahnuť efektívne cieľ a pripraviť firmy na budúcnosť. Eva navyše ponúka podporu v oblastiach organizačného designu a kultúrneho rozvoja.

Konzultant zameriavajúci sa na prepojenie inovačných procesov s integráciou zákazníckych potrieb a používáním kreatívnych techník. Stefan úspešne navrhol a vo svojich projektoch aplikuje inovatívny prístup založený na metodike TRIZ.


Inovátor a konzultant zameraný na poradenstvo v oblasti inovačnej stratégie, inovačného managementu, inovačného procesu, vytvárania inovačnej kultúry a vývoj systémov „Idea Management“.

Partner ICG a konzultant so zameraním na projekty v oblasti strategického rozvoja podnikania, firemnej transformácie, riadenie zmien vo vzťahu ku kultúre firmy a školenia manažérskych tímov.


Konzultant ICG so zameraním na procesné zlepšovanie, so skúsenosťami najmä z finančného sektoru a energetiky. Venuje se procesnému zlepšovaniu, procesným auditom, riadeniu rizík a business process managementu (BPM).

Senior konzultant so skúsenosťami so strategickým riadením, Leadershipom a motiváciou, riadením výkonnosti a vzťahov so zákazníkmi, využívaním zdrojov, riadením zmenových projektov a zlepšovaním procesov.


Ťažiskom jeho poradenstva je podpora riadenia zmien, reorganizácie firiem a ich procesov, Lean management a koučovanie.

Kalendár školení

Kontakty

ICG Slovakia s. r. o.
HUB Bratislava
Černyševského 10
Bratislava - Petržalka
851 01 
Telefón:
+421 902 453 437
Email:
office(at)integratedconsulting.sk