Úvod → Procesný audit, Produktivita, Process Excellence

Procesný audit, Produktivita, Process Excellence

Narastajúci tlak na zvyšovanie kvality zákazníckych produktov a služieb spolu so znižovaním nákladov núti organizácie neustále zlepšovať svoje procesy. Spoločnosť ICG Slovakia ponúka účinné prístupy a metódy, ako optimalizovať procesy a dosahovať vysoké finančné prínosy a spokojnosť zákazníkov. Spolu s Vami nastavíme vhodnú stratégiu procesného zlepšovania, spravíme procesnú diagnostiku, zrealizujeme a koučujeme procesné projekty alebo vyškolíme zamestnancov.

Process Excellence Program

Program 6 modulov, ako optimalizovať procesy a dosahovať vysoké finančné prínosy. Program v sebe kombinuje procesné riadenie, optimalizáciu procesov, ale aj školenie a koučingy projektových lídrov.

Viac informácií »  

Procesný audit

Pomôžeme diagnostikovať a identifikovať procesné oblasti v organizácii, ktoré v sebe skrývajú najväčší potenciál pre zlepšenie z pohľadu nákladov, času alebo zákaznickej kvality.

Viac informácií »  
 

Procesné riadenie (BPM)

S pomocou Procesného riadenia (Business Process Management) vytvoríme infraštruktúru, ktorá identifikuje kľúčové procesy aj ich vlastníkov a nastaví pravidlá pre meranie výkonnosti procesov ako nevyhnutný základ pre procesné zlepšovanie (BPI). 

Viac informácií »  

Školenie Procesné riadenie (BPM)

Dvojdenné školenie procesného riadenia (Business Process Management) naučí účastníkov princípy zavádzania procesného riadenia tak, aby bolo efektívne a udržateľné s cieľom zvýšenia výkonnosti podnikových procesov a zvýšenia kvality smerom k zákazníkovi.

Viac informácií »  
 

Program NODUS

Unikátny program s novým lean / six sigma nástrojom pre skupinu výrobných spoločností, ktoré sa spoločne učia a súčasne realizujú projekty vo svojich závodoch novou technikou - Uzlovou mapou toku hodnoty (NOD<>VSM).

Viac informácií »  

Procesná produktivita

Na základe aktívneho sledovania a merania dosahovaného výkonu procesu zmeriame súčasnú produktivitu a výkonnosť. Identifikujeme slabé miesta a pripravíme sadu riešení pre rýchlu implementáciu.

Viac informácií »  
 

Procesné mapovanie

Vytvoríme štruktúrovaný prehľad  zákazníckych aj podporných procesov do formy tzv. Procesného Modelu organizácie. Zmapujeme procesy do niekoľkých úrovní detailu, vrátane popisu základných požiadaviek.

Viac informácií »  

Automatizácia a robotizácia procesov

Automatizácia a robotizácia procesov je nezastaviteľným trendom.

Náš päťkrokový model pomôže identifikovať príležitosti a prekážky automatizácie a pripraví vaše procesy na hladkú implementáciu a zavedenie zmeny.

Viac informácií »  
 
 
animated loader

Mám záujem o viac informácií

 

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné

Vyplnením tohto formulára udeľujem týmto spoločnosti ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o., so sídlom Černyševského 10, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, ktorými sú meno a priezvisko, emailová adresa a telefonický kontakt a to pre účely spracovania Vašej žiadosti aj následnej komunikácie. Ďalšie podrobnosti o pravidlách ochrany osobných informácii nájdete .

Spoločnosť ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o. (ďalej len „Správca“) týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“), informuje, že:

  • osobné údaje danej osoby (ďalej len „Subjekt“) budú spracované a využívané len na základe jeho slobodného súhlasu, a to za jasne uvedených podmienok,
  • dôvodom poskytnutia osobných údajov Subjektu je záujem Subjektu o zasielanie obchodných ponúk Správcu, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné,
  • Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov, nepoveril spracovaním osobných údajov žiadaného spracovateľa ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadení,
  • Správca nemá v úmysle predať osobné údaje Subjektu do tretej zeme, inej organizácii alebo iným ako vyššie uvedeným tretím osobám (s výnimkou súčinnosti potrebnej pre zaistenie požadovanej akcie – napr.. školenie),
  • Subjekt údajov má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo požadovať od Správcu prístup k svojím osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, poprípade obmedzenie spracovania, a vzniesť námietku proti spracovaniu, má právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi, ako tiež aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak má za to, že Správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.