Úvod → Procesný audit, Produktivita, Process Excellence

Procesný audit, Produktivita, Process Excellence

Narastajúci tlak na zvyšovanie kvality zákazníckych produktov a služieb spolu so znižovaním nákladov núti organizácie neustále zlepšovať svoje procesy. Spoločnosť ICG Slovakia ponúka účinné prístupy a metódy, ako optimalizovať procesy a dosahovať vysoké finančné prínosy a spokojnosť zákazníkov. Spolu s Vami nastavíme vhodnú stratégiu procesného zlepšovania, spravíme procesnú diagnostiku, zrealizujeme a koučujeme procesné projekty alebo vyškolíme zamestnancov.

Process Excellence Program

Program 6 modulov, ako optimalizovať procesy a dosahovať vysoké finančné prínosy. Program v sebe kombinuje procesné riadenie, optimalizáciu procesov, ale aj školenie a koučingy projektových lídrov.

Viac informácií »  

Procesný audit

Pomôžeme diagnostikovať a identifikovať procesné oblasti v organizácii, ktoré v sebe skrývajú najväčší potenciál pre zlepšenie z pohľadu nákladov, času alebo zákaznickej kvality.

Viac informácií »  
 

Procesné riadenie (BPM)

S pomocou Procesného riadenia (Business Process Management) vytvoríme infraštruktúru, ktorá identifikuje kľúčové procesy aj ich vlastníkov a nastaví pravidlá pre meranie výkonnosti procesov ako nevyhnutný základ pre procesné zlepšovanie (BPI). 

Viac informácií »  

Školenie Procesné riadenie (Business Process Management)

Dvojdenné školenie procesného riadenia (Business Process Management System) naučí účastníkov princípy zavádzania procesného riadenia tak, aby bolo efektívne a udržateľné s cieľom zvýšenia výkonnosti podnikových procesov a zvýšenia kvality smerom k zákazníkovi.

Viac informácií »  
 

Program NODUS

Unikátny program s novým lean / six sigma nástrojom pre skupinu výrobných spoločností, ktoré sa spoločne učia a súčasne realizujú projekty vo svojich závodoch novou technikou - Uzlovou mapou toku hodnoty (NOD<>VSM).

Viac informácií »  

Procesná produktivita

Na základe aktívneho sledovania a merania dosahovaného výkonu procesu zmeriame súčasnú produktivitu a výkonnosť. Identifikujeme slabé miesta a pripravíme sadu riešení pre rýchlu implementáciu.

Viac informácií »  
 

Procesné mapovanie

Vytvoríme štruktúrovaný prehľad  zákazníckych aj podporných procesov do formy tzv. Procesného Modelu organizácie. Zmapujeme procesy do niekoľkých úrovní detailu, vrátane popisu základných požiadaviek.

Viac informácií »  
 
animated loader

Mám záujem o viac informácií

 

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné