Procesné mapovanie

Štruktúrovaný prehľad hierarchie procesov a aktivít ako základný pilier na dosiahnutie procesnej dokonalosti organizácie.

Vytvoríme štruktúrovaný prehľad zákazníckych aj podporných procesov do formy tzv. Procesného Modelu organizácie. Zmapujeme procesy do niekoľkých úrovní detailu, vrátane popisu základných požiadaviek a procesných metrik.

Na spoločných workshopoch najskôr s klientom vytvoríme štruktúrovaný prehľad všetkých procesov, tzv. Procesný Model. Vyberieme pilotnú sadu procesov a následne ich rozvedieme do niekoľkých úrovní detailu v podobe kariet procesov (nástroj SIPOC) alebo detailnejšej úrovne zobrazujúcej jednotlivé aktivity (procesné mapy). 

Procesné mapy kreslíme do štandardizovanej podoby a navyše pridávame informácie o zákazníckych požiadavkoch a kľúčových procesných metrikách. Zároveň prenášame know-how ku klientovi v podobe zaškolenia procesných špecialistov, ktorí v našej práci pokračujú.

Prínosy:

  • Štruktúrovaný prehľad o procesoch a ich väzbách
  • Jednoduchá vizualizácia toku informácií a činností
  • Prehľad merateľných indikátorov a vlastníctva
  • Komunikačný nástroj medzi zamestnancami a oddeleniami
  • Podklad pre riešenie sporných otázok

animated loader

Mám záujem o viac informácií

 

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné