Procesné riadenie (BPM)

Kombináciou procesných nástrojov vytvoríme dlhodobú procesnú infraštruktúru a nastavíme pravidlá pre meranie výkonnosti a zlepšovanie procesov.

Pre dlhodobé výsledky a podporu kultúry procesného zlepšovania je potrebné vybudovať procesne orientovanú organizáciu. To si vyžaduje nastavenie komplexnej stratégie a infraštruktúry procesného riadenia v organizácii.

Spoločnosť ICG Slovakia Vám ponúka pomoc pri vytváraní tejto infraštruktúry, respektíve vykonáva diagnostiku kľúčových procesov aj ich vlastníkov, nastavuje pravidlá pre meranie a zlepšovanie výkonnosti procesov a prezentáciu výsledkov v jasnej a prehľadnej forme kľúčovým manažérom.

Vybudovanie infraštruktúry Procesného riadenia:

Krok 1 - V spolupráci s klientom vytvoríme stratégiu, plán zavedenia a realizácie procesného riadenia v organizácii.

Krok 2 - Vytvoríme tzv. procesnú architektúru - prehľad firemných procesov (Procesný Model) ako základ pre meranie výkonnosti.

Krok 3 - Zostavíme plán merania výkonnosti procesov a pravidelného zberu dát ako základ pre procesné zlepšovanie (BPI).

Krok 4 - Vytvoríme infraštruktúru a nastavíme podmienky pre úspešné fungovanie.

Prínosy:

  • Zmena kultúry a vnímania procesov ako nástroj riadenia
  • Prehľad o procesoch, činnostiach a procesných KPI
  • Pravidlá na vyberanie najvhodnejších príležitostí na zlepšenie
  • Zmena vnímania a postojov ľudí k procesom
  • Dlhodobý nástroj na dosiahnutie procesnej dokonalosti

animated loader

Záväzná prihláška

 

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné

Vyplnením tohto formulára udeľujem týmto spoločnosti ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o., so sídlom Černyševského 10, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, ktorými sú meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, emailová adresa a telefonický kontakt a to pre účely:

Doba spracovania osobných údajov je dva roky od udelenia súhlasu. Subjekt údajov prehlasuje, že bol Správcom riadne poučený o spracovaní a ochrane osobných údajov a že uvedené osobné údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.

Pri stornovaní školenia najmenej 15 pracovných dní pred konaním akcie Vám ponúkneme náhradné školenie v ďalšom termíne.

Môžete si tiež vybrať iný typ školenia v rovnakej cene, než na ktoré ste sa prihlásili. Pri stornovaní školenia v termíne kratšom ako 15 pracovných dní alebo ak sa školenia vôbec nezúčastníte, bude uplatnený 100% storno poplatok bez náhrady.