Procesný audit

Efektívne určenie problémových procesných oblastí a výber zlepšovacích projektov s najväčším potenciálom k úspore nákladov.

Procesný audit pomôže organizácii identifikovať procesné oblasti, ktoré v sebe skrývajú najväčší potenciál pre zlepšenie z pohľadu nákladov, času alebo zákazníckej kvality. Audit vykonávame z pohľadu procesného toku alebo z hľadiska produktivity ľudí a efektivity ľudí.

Vyberáme najmä z nasledujúcich nástrojov:

  1. Procesná analýza / VSM
  2. Analýza procesných KPI
  3. Analýza produktivity ľudí
  4. Analýza dopytu zákazníkov (variabilita vstupov)
  5. Analýza rozloženia pracoviska

Získané oblasti, resp. príležitosti prioritizujeme a vytvárame tak zoznam projektov s najväčším potenciálom pre zlepšenie a úsporu nákladov.

Prínosy:

  • Analýza súčasnej výkonnosti procesov. Porovnanie procesov medzi sebou aj benchmarking k okoliu
  • Prehľad kľúčových procesov a ich štruktúra v organizácii
  • Vytvorenie zoznamu projektov, čiže príležitostí pre optimalizáciu, resp. re-dizajn
  • Prenesenie know-how, ako vykonávať pravidelné procesné audity v organizácii

animated loader

Mám záujem o viac informácií

 

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné