Procesný audit

Efektívne určenie problémových procesných oblastí a výber zlepšovacích projektov s najväčším potenciálom k úspore nákladov.

Procesný audit pomôže organizácii identifikovať procesné oblasti, ktoré v sebe skrývajú najväčší potenciál pre zlepšenie z pohľadu nákladov, času alebo zákazníckej kvality. Audit vykonávame z pohľadu procesného toku alebo z hľadiska produktivity ľudí a efektivity ľudí.

Vyberáme najmä z nasledujúcich nástrojov:

 1. Procesná analýza / VSM
 2. Analýza procesných KPI
 3. Analýza produktivity ľudí
 4. Analýza dopytu zákazníkov (variabilita vstupov)
 5. Analýza rozloženia pracoviska

Získané oblasti, resp. príležitosti priorizujeme a vytvárame tak zoznam projektov s najväčším potenciálom pre zlepšenie a úsporu nákladov.

Prínosy:

 • Analýza súčasnej výkonnosti procesov. Porovnanie procesov medzi sebou aj benchmarking k okoliu
 • Prehľad kľúčových procesov a ich štruktúra v organizácii
 • Vytvorenie zoznamu projektov, čiže príležitostí pre optimalizáciu, resp. re-dizajn
 • Prenesenie know-how, ako vykonávať pravidelné procesné audity v organizácii

animated loader

Mám záujem o viac informácií

 

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné

Vyplnením tohto formulára udeľujem týmto spoločnosti ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o., so sídlom Černyševského 10, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, ktorými sú meno a priezvisko, emailová adresa a telefonický kontakt a to pre účely spracovania Vašej žiadosti aj následnej komunikácie. Ďalšie podrobnosti o pravidlách ochrany osobných informácii nájdete .

Spoločnosť ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o. (ďalej len „Správca“) týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“), informuje, že:

 • osobné údaje danej osoby (ďalej len „Subjekt“) budú spracované a využívané len na základe jeho slobodného súhlasu, a to za jasne uvedených podmienok,
 • dôvodom poskytnutia osobných údajov Subjektu je záujem Subjektu o zasielanie obchodných ponúk Správcu, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné,
 • Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov, nepoveril spracovaním osobných údajov žiadaného spracovateľa ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadení,
 • Správca nemá v úmysle predať osobné údaje Subjektu do tretej zeme, inej organizácii alebo iným ako vyššie uvedeným tretím osobám (s výnimkou súčinnosti potrebnej pre zaistenie požadovanej akcie – napr.. školenie),
 • Subjekt údajov má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo požadovať od Správcu prístup k svojím osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, poprípade obmedzenie spracovania, a vzniesť námietku proti spracovaniu, má právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi, ako tiež aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak má za to, že Správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.