ÚvodProcesný audit, Produktivita, Process Excellence → Školenie Procesné riadenie (BPM)

Školenie Procesné riadenie (BPM)

Procesné riadenie nie je len metodika. Predstavujeme unikátny program, ktorý kladie dôraz na praktickosť pred metodológiou.

 • Spoločnosť ICG pre nás pripravila 2 denné školenie na tému BPM – Procesné riadenie. Veľmi oceňujem ich individuálny a flexibilný prístup pri príprave tohto školenia, ktoré nám „ušili na mieru“ na základe našich požiadaviek a prianí. Samotné školenie prebehlo v príjemnej atmosfére a väčšinou obojsmernou komunikáciou a dialógom medzi účastníkmi a školiteľmi. Školitelia odviedli vysoko profesionálny výkon. Veľký bonus bolo množstvo ich praktických skúseností zdieľaných pri riešení praktických cvičení. Spoločnosť ICG môžem len odporúčať.
  — Petra Žaludová (Senior Manager Customer Service)
  Vodafone
 • Pri plánovaní školenia BPM sme ocenili prípravu a proaktívny prístup lektora a jeho návštevu v našom podniku. Mohli sme si spolu nastaviť ciele a očakávania školenia. Lektor tiež spoznal lepšie naše produkty, služby a takisto typ výroby. Program školenia bol vhodne rozdelený na teoretickú a praktickú časť. Veľmi prospešné boli praktické úlohy, kde bolo možné nástroje BPM precvičiť. Školiteľ navyše k preberanej látke uvádzal príklady a praktické rady pri zavádzaní BPM. Školenie BPM-Procesné riadenie odporúčam a je podľa môjho názoru jednou z nevyhnutných ciest za lepším podnikom, ktorý má v budúcnosti profitovať.
  — Jan Marek (Quality Manager)
  HAUSER
 • Je jedno či BPM plánujete implementovať alebo ste už podnikli prvé kroky a pracujete na procesnom riadení, toto školenie Vám pomôže zastaviť sa, zamyslieť sa a pochopiť. Je to ako by Vám niekto dal do ruky mapu. Spolu s príkladmi z praxe, cvičeniami a vysokou kvalitou a flexibilitou lektora sme získali energiu pracovať ďalej na tvorení procesného riadenia v našej spoločnosti.
  — Matěj Grajcár (Analytik procesov)
  ČSOB
Celkové hodnotenie školena
8.9 89%

Hodnotilo 24 účastníkov

Školenie poskytuje ucelený pohľad na program zavádzania procesného riadenia do organizácie na akejkoľvek úrovni. Účastník školenia si prejde tromi fázami a jedenástimi krokmi programu zavedenia procesného riadenia so zameraním na praktické precvičenie kľúčových nástrojov v každej z týchto fáz. Prípadové štúdie a praktické cvičenia zaručia pochopenie jednotlivých nástrojov a ich následné využitie.

Školenie Vám pomôže nájsť odpovede na tieto časté otázky:

 • Prečo by som mal uvažovať o procesnom riadení?
 • Z môjho okolia poznám neúspešné pokusy o zavedenie procesného riadenia. Ako to teda robiť správne?
 • Nemám sa obávať prílišnej byrokracie?

Agenda školenia

Rozpis nájdete v produktovom liste (pdf leták) nižšie.

Typické situácie, pri ktorých školenie využijete:

 • Máte nastavené strategické ciele, ale potrebujete ich prepojiť s cieľmi jednotlivých procesov a zamestnancov vo všetkých úrovniach organizácie.
 • Potrebujete zvýšiť výkonnosť podnikových procesov, ale neviete, kde začať.
 • Máte nastavených mnoho procesných meraní, ale napriek tomu neplníte ciele.
 • Chcete zlepšovať procesy, ale neviete, ktoré sú tie najvhodnejšie.
 • Procesy sú riadené funkčne (prostredníctvom oddelení) a vznikajú „čierne diery“ bez jasne definovaných zodpovedností.
 • Zamestnanci nevnímajú väzbu medzi osobnými cieľmi a cieľmi celej organizácie.
 • Vaša firma už používa niektoré nástroje procesného riadenia, ale vy potrebujete vytvoriť fungujúci systém procesného riadenia.

Naučíte sa:

 • Aplikovať princípy zavádzania procesného riadenia - stratégia a taktika
 • Tvoriť procesný model vrátane jeho úrovní a parametrov
 • Definovať požiadavky na proces a využívať základné aj pokročilé nástroje, ako sú Balanced Scorecard, Quality Function Deployment
 • Špecifikovať Key Performance Indicators (KPI) pre rôzne úrovne organizácie
 • Nastaviť kontroly procesu, zhodnotiť ich účinnosť a efektivitu
 • Merať kvalitu a výkonnosť procesu – produktivita, výťažnosť, spôsobilosť, štatistické ukazatele
 • Rozsah školenia:

  • 2 dni

Kurz ponúkame pre jednotlivcov alebo pre skupinu zamestnancov jednej firmy.

Termíny školení

Bratislava, Počet dní: 2

 • 08. - 09. 04. 2019
Rezervovať

Bratislava, Počet dní: 2

 • 16. - 17. 09. 2019
Rezervovať

Cena: 300 EUR + DPH / osobu

V cene: 2 dni školenia, školiace materiály, prípadové štúdie, šablóny, občerstvenie po celú dobu kurzu.

Cena: V prípade záujmu o skupinové školenie pre firmy nás prosím kontaktujte.

Email: office@integratedconsulting.sk

 
animated loader

Záväzná prihláška

 

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné

Vyplnením tohto formulára udeľujem týmto spoločnosti ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o., so sídlom Černyševského 10, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, ktorými sú meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, emailová adresa a telefonický kontakt a to pre účely:

Doba spracovania osobných údajov je dva roky od udelenia súhlasu. Subjekt údajov prehlasuje, že bol Správcom riadne poučený o spracovaní a ochrane osobných údajov a že uvedené osobné údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.

Pri stornovaní školenia najmenej 15 pracovných dní pred konaním akcie Vám ponúkneme náhradné školenie v ďalšom termíne.

Môžete si tiež vybrať iný typ školenia v rovnakej cene, než na ktoré ste sa prihlásili. Pri stornovaní školenia v termíne kratšom ako 15 pracovných dní alebo ak sa školenia vôbec nezúčastníte, bude uplatnený 100% storno poplatok bez náhrady.