ÚvodReferencie → Napísali o nás

Napísali o nás

Filtr referencí

Monika Fialová

Project Manager
Cetelem
Pre mňa, počas školenia Lean Six Sigma Green Belt, bol najdôležitejší prínos profesionálny prístup školiteľa, jeho duchaplný výklad, podporený kvalitnými materiálmi aj jeho požadovaná odborná znalosť problematiky. Keď sa k tomu pridala extrovertná a empatická osobnosť školiteľa, dosiahol kurz úroveň, akú človek očakáva od tejto formy sebavzdelávania. Do budúcna vrelo túto spoločnosť odporučím aj mojim kolegom.

Jana Zubíčková

Specialista HR
Česká pošta
Účasť na školenie Základy projektového riadenia od spoločnosti ICG vnímam ako veľký prínos ako pre mňa osobne, tak pre moju prácu. Bolo zábavné, praktické, interaktívne a moderné. Obzvlášť oceňujem praktické skúsenosti lektora a skupinovú prácu, na ktorej sme si mohli všetko vyskúšať.

Jiří Mynář

National Lab Manager
Akzo Nobel Coatings
Školenie bolo pre mňa veľmi príjemným prekvapením, na rozdiel od mnohých iných, ktoré som absolvoval, mi prišlo užitočné, dobre štruktúrované a zaujímavou formou podané. Pokiaľ by som mal čas a možnosť absolvovať ďalšie školenie, vybral by som si znovu spoločnosť ICG.

Peter Doroš

Quality Manager
Linak Slovakia
ICG sme si vybrali po starostlivom zvážení našich požiadaviek a ponúk niekoľkých firiem. Môžem povedať, že absolútne neľutujeme naše rozhodnutie. Školenie bolo veľkým prínosom a celý čas sa nieslo vo veľmi príjemnom rodinnom duchu. Obsah školenia maximálne splnil naše požiadavky, školitelia sú očividne znalí problematiky a vedia veľmi rýchlo reagovať na otázky v maximálnej miere.

Petr Chlumecký


Telefonica
Jednoznačne najlepšie školenie Lean Six Sigma, ktorého som sa zúčastnil. Z mnohých pozitívnych aspektov uvádzam napríklad snahu o aplikáciu príkladov na oblasť priemyslu aj služieb, rozsah výučbových materiálov a atmosféru počas školení. Zvlášť by som tiež vyzdvihol prístup oboch lektorov, v ktorom sa zlučujú praktické skúsenosti s teoretickými znalosťami zastrešené skvelými prezentačnými schopnosťami

Jiří Ondříček


Panasonic
Celá metodika na mňa urobila veľmi pozitívny dojem svojou prepracovanosťou a univerzálnosťou. Veľmi sa mi hodí do mojej náplne práce ako celok a mnoho jednotlivých nástrojov môžem využiť aj samostatne. Rád by som tiež pochválil vysokú úroveň školiteľov. Obzvlášť zrejmé bolo, že neučia len nejakú teóriu, ale že väčšinu, ak nie všetko, poznajú dobre z praxe. Prínosom pre mňa bol aj kurz, kde boli účastníci i z iných firiem, s ktorými som sa mohol podeliť o rôzne skúsenosti.

Petr Musil

CI Manager
Cooper-Standard Automotive
Školenie bolo veľmi dobre organizované a malo veľkú pridanú hodnotu pre moje profesionálne potreby. Teória a interaktívne workshopy boli dostatočne vyvážené tak, aby smerovali k jasnému vysvetleniu pravidiel DMAIC, nástrojov a princípov. Základné pojmy boli veľmi dobre vysvetlené a takisto aj precvičené.

Lubomír Frohlich


Eldis
Za prínosné považujem predovšetkým podrobné vysvetlenie projektovej metodiky DMAIC a jej jednotlivých kategórií. V priebehu školenia som ocenil nielen teoretické ale aj praktické precvičenie danej problematiky v tíme, kde som si mohol všetko vyskúšať a následne si vypočuť odborný feedback.

Josef Pokorný

Brigádny generál
Veliteľstvo síl výcviku a podpory
Potreba znižovania nákladov a zvyšovania kvality je dnes imperatívom. V snahe hľadať úspory všade, kde je to možné, realizujem experiment skúmajúci možnosti využitia metodológie Lean Six Sigma v podmienkach Ozbrojených síl SR. Kurz bol veľmi dobre vystavaný a dal mi všetky odpovede, ako implementovať metodiku Lean Six Sigma v štátnej organizácii a osobitne v ozbrojených silách. Som presvedčený, že s následným využitím koučigu, ktorý je súčasťou školenia, budú experimentálne projekty úspešné a vytvoria podmienky na širšie využitie metodiky Lean Six Sigma v podmienkach Ozbrojených síl SR.

Milan Sliacka

Projektový manažér
Phoenix - Zeppelin
Školenie Lean Six Sigma odporúčam každej spoločnosti, ktorej záleží na sústavnom zlepšovaní vnútorných procesov, čím si zabezpečuje neustály rast a konkurencieschopnosť. Samotné školenie, ktoré poskytuje spoločnosť Capability s. r. o. je vedené na vysokej profesionálnej úrovni a odovzdané poznatky o metodike DMAIC sú prezentované jasne a adresne.

Dana Burianová

Správa pasivních účtů
Česká spořitelna
S obsahom školenia a s prístupom lektora som bola úplne spokojná, poskytnuté materiály sú kvalitne spracované a pri riešení nových projektov ich budem plne využívať. Výklad bol vždy doplnený príkladmi z praxe a krátkymi video ukážkami. Najväčší prínos pre mňa bol riešiť v rámci školenia modelový príklad. Aj zloženie účastníkov z rôznych firiem a sfér podnikania mi plne vyhovovalo. Pre získanie certifikátu Green Belt je prisľúbená podpora a možnosť konzultácie zo strany ICG pri spracovaní projektu. Rada ju úplne využijem.

Michal Tyrlík

Quality Specialist
Sejong
Ďakujem veľmi pekne za odbornú prípravu Lean Six Sigma. Školenie bolo na vysokej úrovni a môžem ju odporučiť každému, kto sa zaujíma o Lean a Six Sigma. Keďže tieto metódy použijeme, som veľmi rád, že vaša spoločnosť má záujem pomôcť nám ďalej.

Jan Benda

Plant Manager
Etimex
Musím konštatovať, že lektori majú veľmi profesionálny prístup k danej téme, okrem teórie nás sprevádzali veľkou škálou praktických ukážok, kde jednotlivé techniky Sigma môžeme uplatniť. Celé školení bolo pojaté ako štruktúrovaný postup, ako by sa mal celý projekt spracovať. Okrem kvalitne spracovaných podkladov, ktoré sú pre ICG samozrejmosťou, všetci účastníci dostali mnoho doporučení, čoho sa vyvarovať a naopak na čo klásť dôraz, tak aby spracovávaný projekt mal požadované výsledky.

Jaroslav Svoboda


AVG
Absolvoval som kurzu Lean Six Sigma Green Belt spolu s kolegami z našej spoločnosti. Môžem povedať, že sme sa dohodli, že rozsah a interpretácia metodológie je zrozumiteľná, ľahko zapamätateľná, zábavná. Všetci sme boli spokojní s týmto kurzom a tešíme sa na využitie získaných poznatkov v praxi v našej práci.

Pavel Justin

Manager Production Excellence
Doosan Škoda Power
Oblasťou zlepšovania výroby na základoch metódy Lean sa zaoberám už dlhší čas a na kurz som prišiel s očakávaním, že si okrem iného rozšírim znalosti a tento kurz splnil moje očakávania. Obsah kurzu je veľmi dobre usporiadaný do jednotlivých výučbových blokov a prednášajúci sú erudovaní pracovníci v odbore. Veľmi dobre hodnotím materiály, ktoré dostanú účastníci kurzu. Rozhodne sa stanú pre používateľa veľmi dobrou pomôckou.

Michaela Koudelková

Operations Management Trainee
Philip Morris
Školenie Green Belt pre mňa bolo veľmi inšpiratívne a prínosné. Daná problematika bola skvele vysvetlená na konkrétnych príkladoch, čo nám umožnilo jej jednoduchšie pochopenie. Čo pokladám za veľmi dôležité je, že nešlo iba o o „one man show“, ale všetci zúčastnení boli aktívne zapojení.

Lukáš Fanta

Management kvality
G - Team
Ako samotná metodika LSS, tak priebeh školenia prekonali moje očakávania. Školenie neprebiehalo len obyčajným celodenným výkladom, ale zapojením každého účastníka do metodických hier, v ktorých si mohol prakticky vyskúšať preberanú tému a prípadné dotazy boli okamžite a zrozumiteľne vysvetlené lektorom na praktických príkladoch. Spoločnosť ICG môžem iba odporučiť.

Václav Šmejkal

Plant Manager
Assa Abloy
Školenie Green Belt poskytuje detailný náhľad do metodológie LEAN SIX SIGMA. Je plné praktických cvičení, ktoré na seba nadväzujú a postupne odkrývajú súvislosti jednotlivých krokov. Zaujímavá mi príde aj ponuka bezplatného koučingu na reálnom projektu po skončení školenia. Lektor nás bez zaváhania, zábavnou formou a s využitím množstva praktických príkladov z priemyslu a služieb previedol cez celú tému.

Jindřich Šturma


ČEZ
Školenie Lean Six Sigma Green Belt bolo veľmi prínosné z pohľadu využitia získaných znalostí v praxi. Samo školenie bolo na vysokej odbornej úrovni nielen vďaka obsahovej náplni, ale hlavne vďaka profesionalite oboch lektorov.

Karel Hodek

Procesní auditor
Kermi
Kurz bol celkovo užitočný, zaujímavý a osobný ma môže ďalej pohybovať. Prístup inštruktora bol pre študentov príkladný, zrozumiteľný a veľmi priateľský. Takto interpretujem a prezentovať lektora.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kalendár školení

Kontakty

ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o.
HUB Bratislava
Černyševského 10
Bratislava - Petržalka
851 01 
Telefón:
+421 902 453 437
Email:
office(at)integratedconsulting.sk