ÚvodSix Sigma - Green, Black Belt, DFSS → Certifikácia Lean Six Sigma

Certifikácia Lean Six Sigma

Ponúkame certifikáciu Six Sigma od prestížnej spoločnosti ASQ. Vstúpte medzi najlepších Green Beltov a Black Beltov sveta!

Pre záujemcov o medzinárodne uznávanú certifikáciu „Six Sigma Green Belt“ a „Black Belt“ máme výbornú správu. Spoločnosť ICG Slovakia s.r.o. ponúka certifikácie od autority v tejto oblasti, spoločnosti ASQ (American Asociation of Quality). 2x ročne organizujeme certifikácie v našom školiacom centre v Bratislavy (Petržalka) s možnosťou absolvovať prípravné kurzy. Naša spoločnosť ponúka 2 možnosti certifikácie. Odlišnosti sa týkajú iba jazyka skúšky a zloženia certifikačnej komisie:

A. Certifikácia od ICG Slovakia (slovenský jazyk)

Podmienky:

 1. Absolvovanie príslušného školenia (Green Belt alebo Black Belt).
 2. Certifikačný test - 80% úspešnosť, 40 (GB) alebo 80 (BB) otázok v slovenskom jazyku.
 3. Dokončenie zlepšovacieho projektu (ICG Slovakia ponúka možnosť koučingu).
 4. Obhajoba projektu pred komisiou ICG Slovakia (Európsky certifikačný proces).

Po splnení vyššie uvedeného postupu udelíme certifikát "Certifikovaný Green Belt / Black Belt". Kde: ICG Slovakia Institute, Černyševského 10, Bratislava.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Certifikácia od ASQ (anglický jazyk)

Logicky nadväzuje na certifikáciu od spoločnosti ICG Slovakia (nutnosť absolvovať školenie a doručiť projekt).

Podmienky:

 1. Preukázať profesnú znalosť metodiky
 2. Certifikačný test v anglickom jazyku (100 otázok, 4 hodiny na vypracovanie).
 3. Preukázať skúsenosti a praktické využitie (min.dĺžka praxe 3 roky).

Cena: 340 USD resp. 200 USD (zľava pre členov)

Kde: ICG Slovakia Institute, Černyševského 10, Bratislava.

ASQ

animated loader

Mám záujem o viac informácií

 

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné

Vyplnením tohto formulára udeľujem týmto spoločnosti ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o., so sídlom Černyševského 10, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, ktorými sú meno a priezvisko, emailová adresa a telefonický kontakt a to pre účely spracovania Vašej žiadosti aj následnej komunikácie. Ďalšie podrobnosti o pravidlách ochrany osobných informácii nájdete .

Spoločnosť ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o. (ďalej len „Správca“) týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“), informuje, že:

 • osobné údaje danej osoby (ďalej len „Subjekt“) budú spracované a využívané len na základe jeho slobodného súhlasu, a to za jasne uvedených podmienok,
 • dôvodom poskytnutia osobných údajov Subjektu je záujem Subjektu o zasielanie obchodných ponúk Správcu, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné,
 • Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov, nepoveril spracovaním osobných údajov žiadaného spracovateľa ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadení,
 • Správca nemá v úmysle predať osobné údaje Subjektu do tretej zeme, inej organizácii alebo iným ako vyššie uvedeným tretím osobám (s výnimkou súčinnosti potrebnej pre zaistenie požadovanej akcie – napr.. školenie),
 • Subjekt údajov má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo požadovať od Správcu prístup k svojím osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, poprípade obmedzenie spracovania, a vzniesť námietku proti spracovaniu, má právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi, ako tiež aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak má za to, že Správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.