ÚvodSix Sigma - Green, Black Belt, DFSS → Koučing pre Green/Black Beltov

Koučing pre Green/Black Beltov

Je dokázané, že s projektovým koučingom sa rýchlosť doručenia projektu zvýši o 30%. Koučing je vynikajúci doplnok ku školeniu Green Belt. 

Pre spoločnosti, kde je už zavedené procesné riadenie a realizujú sa optimalizačné procesy, ponúkame možnosť pravidelnej konzultácie s našimi Master Black Beltmi, ktorí pomáhajú s doručovaním projektov zameraných na procesné riadenie a zlepšovanie procesov.

Obvykle sa jedná o pravidelné stretnutie s naším konzultantom v rozsahu cca 2 hodiny pre projekt s frekvenciou cca 1 mesiac. Cieľom je ubezpečenie Black Belta, Green Belta, Lean experta, respektíve projektového sponzora, že bude dosiahnutý požadovaný cieľ projektu.

Koučing je takisto dôležitý prvok pre prípravu k certifikácii, pretože okrem vysvetlenia konkrétnych nástrojov robíme aj pravidelné testovanie znalostí.

Za jeden deň dokážu naši Master Black Belti "odkoučovať" od 3 do 5 projektov. Jedná sa o jednu z najlepších investícií s najvyšším ukázateľom ROI (návratnosť investície).

Typické situácie, kedy koučing na projekte využiť

 • Chcete si byť istí, že prvé projekty budú úspešné a doručia očakávaný benefit v danom čase.
 • Posledné projekty Lean Six Sigma skončili neúspechom a toho sa chcete do budúcna vyvarovať.
 • Práve ste sa vyškolili na metodiku Lean Six Sigma a potrebujete podporu na prvom projekte.
 • Nemáte interné kapacity a znalosti na zaistenie projektovej podpory.
 • Chcete sa uistiť, že váš projekt bude úspešný pri certifikácii.

Naša konzultácia sa zameriava

 • Pravidelná schôdzka s projektovými lídrami.
 • Podpora facilitácie komplexných workshopov.
 • Predstavenie pokročilých techník procesného zlepšovania.
 • Podpora v procesnej a dátovej analýze.
 • Vyhodnotenie priebehu projektu a návrhy na ďalší postup.
 • Príprava pre certifikácie a testy.
 • Rozvojové plány pre procesne zlepšovacie tímy.

animated loader

Mám záujem o viac informácií

 

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné

Vyplnením tohto formulára udeľujem týmto spoločnosti ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o., so sídlom Černyševského 10, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, ktorými sú meno a priezvisko, emailová adresa a telefonický kontakt a to pre účely spracovania Vašej žiadosti aj následnej komunikácie. Ďalšie podrobnosti o pravidlách ochrany osobných informácii nájdete .

Spoločnosť ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o. (ďalej len „Správca“) týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“), informuje, že:

 • osobné údaje danej osoby (ďalej len „Subjekt“) budú spracované a využívané len na základe jeho slobodného súhlasu, a to za jasne uvedených podmienok,
 • dôvodom poskytnutia osobných údajov Subjektu je záujem Subjektu o zasielanie obchodných ponúk Správcu, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné,
 • Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov, nepoveril spracovaním osobných údajov žiadaného spracovateľa ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadení,
 • Správca nemá v úmysle predať osobné údaje Subjektu do tretej zeme, inej organizácii alebo iným ako vyššie uvedeným tretím osobám (s výnimkou súčinnosti potrebnej pre zaistenie požadovanej akcie – napr.. školenie),
 • Subjekt údajov má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo požadovať od Správcu prístup k svojím osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, poprípade obmedzenie spracovania, a vzniesť námietku proti spracovaniu, má právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi, ako tiež aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak má za to, že Správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.