ÚvodSix Sigma - Green, Black Belt, DFSS → Školenie Analýza dát - Minitab

Školenie Analýza dát - Minitab

Nie je nutné pri analýzach poznať zložité matematické vzorce, ale vedieť dáta pripraviť, zozbierať a správne interpretovať.

 • Od kurzu som očakával kvalifikované vysvetlenie funkcií Minitabu a ich použitie v praxi. Toto očekávanie naplnil kurz bez zbytku. Pre moju ďalšiu prácu bol kurz aj vďaka prístupu lektorov veľkým prínosom.
  — Štěpán Mareček ()
  CIE Ždánice s.r.o.
 • Profesionálne školenie. Preberaná téma bola aplikovaná na reálne situácie z praxe, čo umožňuje účastníkom školenia rýchlo pochopiť prístup aj použitie. Obaja školitelia spoločnosti ICG-Capability boli skvelí – po odbornej, prezenčnej a výkladovej stránke. Predovšetkým oceňujem, že obsah školenia prispôsobili podľa dotazov a potrieb účastníkov.
  — Viktor Hančinský (Lean Six Sigma Specialist)
  GE Aviation

V pracovnom živote sme často obklopení dátami. Zbierame mnoho údajov o všetkých parametroch procesu či produktu, ale len veľmi zložito tieto dáta vyhodnocujeme. Používame len veľmi obmedzené analytické nástroje a grafy, ktoré neodhalia skutočnú príčinu problému, závislosti či trend. V našom špeciálnom kurze Vás naučíme používať komplexné dátové analytické techniky pomocou štatistického softwaru Minitab 17, ktorého licenciu Vám požičiame. Školenie je založené na reálnych prípadových dátach, ktoré sa postupne analyzujú graficky a následne štatisticky. Každá analýza je metodicky vysvetlená a ihneď precvičená v aplikácii Minitab. 

Typické situácie, kedy využijete analytické metódy

 • Naša firma sa často rozhoduje na základe intuície a odhadov, nie však na základe dát.
 • Potrebujeme porovnávať mnoho dát medzi sebou a nevieme, ako na to.
 • Chceme presadiť zmenu, ale nemáme argumenty.
 • Zbierame všetky dáta, ktoré sme ale nikdy nevyužili a teraz nevieme, aké použiť.
 • Nevieme, koľko dát potrebujeme k zamýšľanej analýze.
 • Potrebujeme nastaviť meranie KPI.
 • Kúpili sme drahý štatistický software, ale nevyužívame jeho možnosti.

Naučíte sa

 • Nastaviť meranie a zber dát podľa potreby analýzy.
 • Odhaľovať potenciálne problémy z trendov dát. Vyhodnocovať parametre dát.
 • Hľadať riešenie na základe dát. Realizovať grafické a štatistické analýzy pomocou softwaru Minitab
 • Používať štatistické nástroje: Testovanie hypotéz, Regresné analýzy, Korelácia, Krabicový diagram, Pareto a Scatter diagram, SPC diagramy.

Kurz ponúkame pre jednotlivcov alebo pre skupinu zamestnancov jednej firmy.

Termíny školení

Bratislava, Počet dní: 2

 • 21. - 22. 02. 2019
Rezervovať

Bratislava, Počet dní: 2

 • 07. - 08. 11. 2019
Rezervovať

Cena: 300 EUR + DPH / osobu

Po skončení účastník získá potvrzení o úspěšném absolvování kurzu.

V cene kurzu:  2 dni školenia, školiace materiály, zapožičanie notebookov so štatistickým SW Minitab 17 a Sigma XL. Občerstvenie po celú dobu kurzu a garancia kvality - vrátime Vám 25% ceny naspäť, pokiaľ nebudete so školením subjektívne spokojní.

Cena: V prípade záujmu o skupinové školenie pre firmy nás prosím kontaktujte.

Email: office@integratedconsulting.sk

 
animated loader

Záväzná prihláška

 

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné

Vyplnením tohto formulára udeľujem týmto spoločnosti ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o., so sídlom Černyševského 10, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, ktorými sú meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, emailová adresa a telefonický kontakt a to pre účely:

Doba spracovania osobných údajov je dva roky od udelenia súhlasu. Subjekt údajov prehlasuje, že bol Správcom riadne poučený o spracovaní a ochrane osobných údajov a že uvedené osobné údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.

Pri stornovaní školenia najmenej 15 pracovných dní pred konaním akcie Vám ponúkneme náhradné školenie v ďalšom termíne.

Môžete si tiež vybrať iný typ školenia v rovnakej cene, než na ktoré ste sa prihlásili. Pri stornovaní školenia v termíne kratšom ako 15 pracovných dní alebo ak sa školenia vôbec nezúčastníte, bude uplatnený 100% storno poplatok bez náhrady.