ÚvodSix Sigma - Green, Black Belt, DFSS → Školenie DFSS - Dizajn procesov

Školenie DFSS - Dizajn procesov

Školenie DFSS naučí účastníkov vytvárať nové procesy, ktoré sú efektívne, rýchle a vychádzajú z požiadaviek zákazníkov.

 • Školenie DFSS od ICG formou tímovo riešených praktických úloh zoznamuje účastníkov s fázami a nástrojmi dizajnu procesov/produktov. Výsledkom školenia je tak účastníkmi navrhnutý proces, ktorý vychádza z požiadaviek zákazníkov, zároveň však reflektuje i vnútropodnikové kritériá definované pre proces. Interaktívna forma školenia podporuje kreativitu účastníkov, ľahké osvojenie si nástrojov DFSS pri praktických cvičeniach pod vedením profesionálnych školiteľov resp. koučov a prirodzene vtiahne všetkých účastníkov do témy. Každý účastník odchádza zo školenia "vyzbrojený" setom nástrojov, ktoré je schopný vo svojej praxi s istotou ihneď použiť, čo je cenný prínos školenia.
  — Kateřina Komínková (Process Manager)
  Home Credit
 • Školenie DFSS bolo pre mňa veľmi poučné a prínosné. Hoci školenie je náročné na celodennú pozornosť, simulační hra, v ktorej je prakticky precvičovaná preberaná látka, dokáže vždy odľahčiť vysokú mieru sústredenia a krásne aplikuje Komenského "Škola hrou". Vďaka tomuto školeniu som sa naučila mnoho nových metód a postupov. Ale hlavne, že pri realizácii novej požiadavky je nutné neustále myslieť na požiadavky zákazníka a že doslovné naplňovanie zadania sponzora rozhodne nevedie k spokojnosti zákazníka.
  — Renáta Horáková ()
  Ministerstvo vnitra ČR
 • Veľmi ďakujem za prínosné školenie, ktorého som sa mal možnosť vďaka Vašej spoločnosti a Vašim lektorom zúčastniť. Lektori boli skutočne profesionáli a vďaka svojej dôkladnej príprave nezanedbali žiadnu z častí tréningu. Už sa teším na prvý vhodný projekt, s ktorým sa budú môcť prihlásiť k certifikácii LSS za vedenie ICG-Capability. Budem veľmi rád, keď sa budem môcť opäť zúčastniť ďalšieho z Vašich ponúknutých školení.
  — Tomáš Tittl (Product manager)
  O2
Celkové hodnotenie školena
9.1 91%

Hodnotilo 37 účastníkov

Metodika Six Sigma pomáha vo firmách znižovať variabilitu a odstraňovať defekty z procesov. V niektorých situáciách však nemá už zmysel upravovať existujúci proces a je rýchlejšie navrhnúť proces úplne nový. A práve návrhom nových procesov sa zaoberá metodika Design For Six Sigma. Táto metodika je primárne určená pre design procesov, avšak úspešne ju môžeme aplikovať aj na nové produkty či služby.

Počas kurzu sa účastníci naučia dizajnovať nové procesy, identifikovať funkčné parametre a kvantifikovať potreby zákazníkov (Kano a QFD). Pomocou inovatívnych postupov aj štatistických nástrojov hľadáme najlepšiu stratégiu a kombináciu riešení, ktorú vyhodnocujeme a ďalej implementujeme. Na školení sa taktiež zaoberáme simuláciami, mapovaním finálneho riešenia a vyhodnotením.

Metodika DFSS je kombináciou kreatívnych nástrojov a štruktúrovaného analytického prístupu. Dôraz sa kladie na spôsoby vedenia projektového tímu, spoločné navrhovanie možných procesných variantov a konečné spracovanie vrátane komunikácie finálneho procesu. Metodika aj jednotlivé nástroje sú demonštrované na reálnych príkladoch. Účastníci si vyskúšajú dizajn pomocou simulačnej hry.

Naučíte sa:

 • Navrhovať nové procesy (pomocou projektovej metodiky DMADV).
 • Zaručiť maximálnu kvalitu produktov a služieb už pri ich vzniku.
 • Podporovať vývoj produktov a služieb efektívnymi procesmi.
 • Efektívne zbierať a analyzovať zákaznícke požiadavky na nový proces.
 • Navrhnúť rôzne varianty nového procesu a vybrať ten najlepší.
 • Eliminovať riziká pri implementácii a odhadnúť finančné prínosy nového procesu.
 • Viac než 10 nových nástrojov: QFD, KJ Analýza, DFMEA, SCAMPER, HIT Matrix a i.

Kurz ponúkame pre jednotlivcov alebo pre skupinu zamestnancov jednej firmy.

Termíny školení

Bratislava, Počet dní: 2

 • 23. - 24. 04. 2019
Rezervovať

Cena: 300 EUR + DPH / osobu

Po skončení účastník získá potvrdenie o úspešnom absolvovaní kurzu.

V cene: 2 dni školenia, simulačná hra designu nového procesu, školiace materiály, prípadová štúdia, projektové šablóny, certifikačný test, občerstvenie po celú dobu kurzu a garancia kvality – vrátime Vám 25% ceny späť, ak nebudete so školením subjektívne spokojný.

V prípade záujmu o skupinové školenie pre firmy nás prosím kontaktujte.

Email: office@integratedconsulting.sk

 
animated loader

Záväzná prihláška

 

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné

Vyplnením tohto formulára udeľujem týmto spoločnosti ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o., so sídlom Černyševského 10, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, ktorými sú meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, emailová adresa a telefonický kontakt a to pre účely:

Doba spracovania osobných údajov je dva roky od udelenia súhlasu. Subjekt údajov prehlasuje, že bol Správcom riadne poučený o spracovaní a ochrane osobných údajov a že uvedené osobné údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.

Pri stornovaní školenia najmenej 15 pracovných dní pred konaním akcie Vám ponúkneme náhradné školenie v ďalšom termíne.

Môžete si tiež vybrať iný typ školenia v rovnakej cene, než na ktoré ste sa prihlásili. Pri stornovaní školenia v termíne kratšom ako 15 pracovných dní alebo ak sa školenia vôbec nezúčastníte, bude uplatnený 100% storno poplatok bez náhrady.