ÚvodSix Sigma - Green, Black Belt, DFSS → Lean Six Sigma organizácia

Lean Six Sigma organizácia

Viac ako 80% manažérov odpovedalo v dotazníku, že program Lean Six Sigma je nevyhnutná súčasť fungovania ich firmy.

Stále viac firiem zahŕňa do svojich stratégií cieľ - zaviesť organizáciu zameranú na procesy. Hovoríme o tzv. Lean Six Sigma organizácii. Pre úspešné zavedenie prístupu procesného zlepšovania nestačí iba vyškoliť zástupy Green Beltov a Black Beltov, ale je potrebné zmeniť kultúru, nastaviť riadenie a stratégiu a zmeniť myslenie ľudí.

Pripravíme organizáciu s cieľom:

 • Eliminácia plytvania a defektov (zníženie nákladov, dosiahnutie vyšších tržieb).
 • Posilnenie zákazníckej lojality a spokojnosti.
 • Zvýšená produktivita zamestnancov.
 • Zvýšenie kvality a odstránenie defektov.

Ako úspešne zaviesť procesné myslenie do organizácie?

Celý program obvykle trvá 6 až 12 mesiacov a nejedná sa len o riadenie LSS projektov a školenie Green beltov / Black beltov. Snažíme sa zmeniť a vysvetliť prístup k procesom v celej organizácii, teda ovplyvniť jej kultúru. Pomocou workshopov, rozhovorov a projektovej práce sa snažíme navrhnúť spolu s klientom spôsoby, ako riadiť celý program a vyhodnocovať ho. Ďalej se zameriame na výber vhodných kandidátov na procesné zlepšovanie, ich motiváciu a spôsoby výberu procesov pre optimalizáciu. Oblastí nášho záujmu je dohromady 7 a iba všetky dohromady tvoria základ úspechu v oblasti procesného zlepšovania.

Prvky procesnej infraštruktúry (Lean Six Sigma)

Kľúčové faktory úspechu:

Na základe našich konzultačných skúseností sme definovali hybné sily, ktoré zabezpečujú úspech celého programu. Jedná sa o:  

 • Podpora manažmentu pre celý program.
 • Dostatočná kapacita a motivácia ľudí.
 • Štruktúrovaný výber projektov (procesov) podľa metodiky a nie intuície.
 • Komunikácia a transparentnosť výsledkov aj cieľov.
 • Pravidelný koučing - možnosť konzultovať postup s odborníkom.

Spoločnosť ICG Slovakia môže pomôcť práve Vám s vybudovaním Lean Six Sigma organizácie alebo koučovania. Kontaktujte nás pre viac informácií.

animated loader

Mám záujem o viac informácií

 

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné

Vyplnením tohto formulára udeľujem týmto spoločnosti ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o., so sídlom Černyševského 10, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, ktorými sú meno a priezvisko, emailová adresa a telefonický kontakt a to pre účely spracovania Vašej žiadosti aj následnej komunikácie. Ďalšie podrobnosti o pravidlách ochrany osobných informácii nájdete .

Spoločnosť ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o. (ďalej len „Správca“) týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“), informuje, že:

 • osobné údaje danej osoby (ďalej len „Subjekt“) budú spracované a využívané len na základe jeho slobodného súhlasu, a to za jasne uvedených podmienok,
 • dôvodom poskytnutia osobných údajov Subjektu je záujem Subjektu o zasielanie obchodných ponúk Správcu, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné,
 • Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov, nepoveril spracovaním osobných údajov žiadaného spracovateľa ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadení,
 • Správca nemá v úmysle predať osobné údaje Subjektu do tretej zeme, inej organizácii alebo iným ako vyššie uvedeným tretím osobám (s výnimkou súčinnosti potrebnej pre zaistenie požadovanej akcie – napr.. školenie),
 • Subjekt údajov má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo požadovať od Správcu prístup k svojím osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, poprípade obmedzenie spracovania, a vzniesť námietku proti spracovaniu, má právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi, ako tiež aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak má za to, že Správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.