ÚvodSix Sigma - Green, Black Belt, DFSS → Lean Six Sigma organizácia

Lean Six Sigma organizácia

Viac ako 80% manažérov odpovedalo v dotazníku, že program Lean Six Sigma je nevyhnutná súčasť fungovania ich firmy.

Stále viac firiem zahŕňa do svojich stratégií cieľ - zaviesť organizáciu zameranú na procesy. Hovoríme o tzv. Lean Six Sigma organizácii. Pre úspešné zavedenie prístupu procesného zlepšovania nestačí iba vyškoliť zástupy Green Beltov a Black Beltov, ale je potrebné zmeniť kultúru, nastaviť riadenie a stratégiu a zmeniť myslenie ľudí.

Pripravíme organizáciu s cieľom:

  • Eliminácia plytvania a defektov (zníženie nákladov, dosiahnutie vyšších tržieb).
  • Posilnenie zákaznickej loajality a spokojnosti.
  • Zvýšená produktivita zamestnancov.
  • Zvýšenie kvality a odstránenie defektov.

Ako úspešne zaviesť procesné myslenie do organizácie?

Celý program obvykle trvá 6 až 12 mesiacov a nejedná sa len o riadenie LSS projektov a školenie Green beltov / Black beltov. Snažíme sa zmeniť a vysvetliť prístup k procesom v celej organizácii, teda ovplyvniť jej kultúru. Pomocou workshopov, rozhovorov a projektovej práce sa snažíme navrhnúť spolu s klientom spôsoby, ako riadiť celý program a vyhodnocovať ho. Ďalej se zameriame na výber vhodných kandidátov na procesné zlepšovanie, ich motiváciu a spôsoby výberu procesov pre optimalizáciu. Oblastí nášho záujmu je dohromady 7 a iba všetky dohromady tvoria základ úspechu v oblasti procesného zlepšovania.

Prvky procesnej infraštruktúry (Lean Six Sigma)

Kľúčové faktory úspechu:

Na základe našich konzultačných skúseností sme vydefinovali hybné sily, ktoré zabezpečujú úspech celého programu. Jedná sa o:  

  • Podpora manažmentu pre celý program.
  • Dostatočná kapacita a motivovanosť ľudí.
  • Štruktúrovaný výber projektov (procesov) podľa metodiky a nie intuície.
  • Komunikácia a transparentnosť výsledkov aj cieľov.
  • Pravidelný koučing - možnosť konzultovat postup s odborníkom.

Spoločnost ICG Slovakia môže pomôcť práve Vám s vybudovaním Lean Six Sigma organizácie alebo koučovania. Kontaktujte nás pre viac informácií.

animated loader

Mám záujem o viac informácií

 

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné