ÚvodSix Sigma - Green, Black Belt, DFSS → Školenie LSS Green Belt

Školenie LSS Green Belt

Najoceňovanejšie školenie roku 2017. Certifikované školenie poskytuje ucelenú znalosť metodiky Lean a Six Sigma na zlepšovanie procesov.

Návratnosť investície už s prvým projektom, teda po 3-6 mesiacoch.

 • Počas spolupráce s ICG sme ocenili vysoký štandard vzdelávania, najmä kvalitu poskytovaných služieb, vzdelávacie materiály, zmiernenie a profesionalitu lektorov. Okrem toho existuje flexibilita pri rokovaní o podmienkach každého školenia. Môžeme dôrazne odporučiť ICG.
  — Petr Zebisch (Jednatel společnosti )
  ZF Electronics
 • Absolvované školenie Green Belt od spoločnosti ICG hodnotím ako veľmi prínosné. Jeho prednosť oproti iným školeniam spočíva predovšetkým v osobnej skúsenosti lektora s vedením Lean Six sigma projektov v praxi a v začlenení problematiky do postupných krokov konkrétneho procesu.
  — Marek Hlavajčík (Project Manager)
  Raiffeisenbank
 • Školenie Lean Six Sigma Green Belt prekonalo moje očakávania a bolo pre mňa osobne veľmi prínosné. Tréneri spoločnosti ICG dokážu odľahčenou formou a na konkrétnych príkladoch skvelo vysvetliť danú tematiku a ukázať, ako jednotlivé nástroje uplatniť v praxi. Veľmi ma potešila aj možnosť upraviť školenie na mieru cieľovému účastníkovi školenia.
  — Lukáš Uhrin (Manager - E2E process development)
  Telefonica
Celkové hodnotenie školena
9.3 93%

Hodnotilo 121 účastníkov

Školenie Green Belt poskytuje ucelenú znalosť metodiky Lean a Six Sigma pre zlepšovanie procesov. Poslucháči sú po absolvovaní školenia schopní vyhľadať príležitosti pre zlepšenie a následne riadiť stredne veľké procesné projekty.

Školenie predstaví budúcemu Green Beltovi všetky fázy cyklu DMAIC (štruktúrovaný postup vedenia projektov) so zameraním na praktické precvičenie kľúčových nástrojov v každej z týchto fáz. Simulačná hra, prípadové štúdie, analýzy a praktické cvičenia garantujú pochopenie jednotlivých nástrojov aj ich následné využitie.

Školenie je ukončené prípravou na certifikáciu a udelením diplomu Certifikovaný Lean Six Sigma Green Belt, ktorý patrí k medzinárodne uznávaným certifikáciám.

Agenda školenia Green Belt

Detailný rozpis nájdete v produktovom liste (pdf leták) nižšie.

Naučíte sa:

 • Riadiť stredne veľký procesný projekt Lean Six Sigma
 • Definovať rozsah projektu a mapovať procesy
 • Merať výkonnosť procesu
 • Analyzovať proces za pomoci dátovej, grafickej a procesnej analýzy
 • Realizovať analýzy pomocou štatistických softvérov
 • Hľadať riešenia a vyhodnotiť najlepší variant
 • Nastaviť meranie procesov

Prečo školenie od nás?

 • Metodika založená na praktických príkladoch od 30 konzultantov z celej Európy.
 • Skúsení školitelia, realizovali viac ako 60 LSS školení za posledných 12 mesiacov.
 • Prepojenie prístupov LEAN, Six Sigma a riadenie zmien (change managementu).
 • Garancia kvality všetkých našich školení.
 • Medzinárodná Lean Six Sigma certifikácia súčasťou školenia.
 • Profesionálne celofarebné školiace materiály s prípadovými štúdiami.
 • Viac ako 100 pozitívnych hodnotiacich referencií.

Kurz ponúkame pre jednotlivcov alebo pre skupinu zamestnancov jednej firmy.

Termíny školení

Bratislava, Počet dní: 6

 • 30. 01. - 01. 02. 2019
 • 18. - 20. 02. 2019

ZĽAVA

posledné voľné miesta za 750 EUR + DPH / osobu

Rezervovať

Bratislava, Počet dní: 6

 • 28. - 30. 05. 2019
 • 17. - 19. 06. 2019
Rezervovať

Bratislava, Počet dní: 6

 • 10. - 12. 09. 2019
 • 07. - 09. 10. 2019
Rezervovať

Cena: 900 EUR + DPH / osobu

V cene: 6 dní školenia (rozdelené na 2 moduly po 3 dňoch), školiace materiály, prípadové štúdie, projektové šablóny, podpora na projekte, certifikačný test, občerstvenie počas celej doby kurzu a garancia kvality - vrátíme Vám 25% ceny naspäť, pokiaľ nebudete so školením spokojní.

Certifikácia

Po absolvovaní školenia Lean Six Sigma Green Belt a úspešnom zložení záverečného testu (80%, test sa skladá zo 40 otázok) dostanete od nás osvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzu Green Belt.

Absolvent môže pokračovať v certifikácii „Certified Lean Six Sigma Green Belt“, pre ktorú je nutné realizovať 1 projekt metodikou Lean Six Sigma. Konkrétne sa jedná o praktické vyskúšanie vybraných nástrojov. Ako súčasť kurzu účastník obdrží profesionálne projektové šablóny, ktoré výrazne zjednodušujú prácu na projekte. 

Pre získanie certifikácie je nutné projekt obhájiť pred komisiou v sídle spoločnosti ICG Slovakia. Certifikačný proces i obhajoba sú zahrnuté v cene kurzu. Náročnosť kurzu je v súlade s celosvetovo uznávanými požiadavkami asociácie ASQ.

Cena: V prípade záujmu o skupinové školenie pre firmy nás prosím kontaktujte.

Email: office@integratedconsulting.sk

 
animated loader

Záväzná prihláška

 

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné

Vyplnením tohto formulára udeľujem týmto spoločnosti ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o., so sídlom Černyševského 10, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, ktorými sú meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, emailová adresa a telefonický kontakt a to pre účely:

Doba spracovania osobných údajov je dva roky od udelenia súhlasu. Subjekt údajov prehlasuje, že bol Správcom riadne poučený o spracovaní a ochrane osobných údajov a že uvedené osobné údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.

Pri stornovaní školenia najmenej 15 pracovných dní pred konaním akcie Vám ponúkneme náhradné školenie v ďalšom termíne.

Môžete si tiež vybrať iný typ školenia v rovnakej cene, než na ktoré ste sa prihlásili. Pri stornovaní školenia v termíne kratšom ako 15 pracovných dní alebo ak sa školenia vôbec nezúčastníte, bude uplatnený 100% storno poplatok bez náhrady.