Vysvetlíme vám, čo učíme Vašich špecialistov, technológov a manažérov v oblasti Lean. Zameriame sa na vzťah LEAN k podnikovej stratégii a Priemyslu 4.0.


Pochopte viac ako 30 Lean techník, ktoré zodpovedajú učebným osnovám našich certifikačných kurzov LEAN EXPERT . Celková prezentácia bude podávaná z pohľadu manažéra controllingu alebo majiteľa továrne. Pripravili sme pre vás desiatky štúdií, úvah, ukážok, videí. Počas celého školenia bude veľmi podporovaný benchmarking medzi účastníkmi. Zapojíme vás do procesu vzdelávania! Pripravte si otázky a príklady vašich problémov. Spoločne nájdeme smer a riešenia. Každej z troch základných oblastí budeme venovať tretinu nášho kurzu. Zameriame sa na kľúčové míľniky, aplikáciu jednotlivých techník do celkovej stratégie spoločnosti. Večer budeme pokračovať voľnou diskusiou, buď na večernej prechádzke Prahou, alebo pri skvelej večeri.

Prvá oblasť – Value Stream Mapping

Lean Value Stream Expert je komplexný program, ktorý zahŕňa princípy, metodológiu a nástroje používané na mapovanie, analýzu a zlepšovanie hodnotových tokov. Pochopíte, ako sa vykonáva podrobná analýza pracoviska, linky a výrobného procesu ako celku. Budete intenzívne aplikovať hodnotovú analýzu, ako aj nové techniky 3Z, 3X. Samostatne si vytvoríme štúdiu priepustnosti a vyváženosti procesov. Pochopíte a samostatne zostavíte mapu VSM. Budeme diskutovať o tom, prečo niektoré spoločnosti nachádzajú extrémne výhody techník VSM a iné ich považujú za admistratívnu záťaž. Budeme diskutovať o prepojení medzi podnikovou stratégiou a technikami VSM. Predstavíme prax z viac ako 150 implementácií VSM v českom a slovenskom priemysle a službách.

Druhá oblasť – Flow

Podrobne sa budeme venovať technikám rýchlej zmeny výroby. Naučíme vás, ako implementovať klasické techniky SMED, ako aj nové progresívne dielenské nástroje 3X a 1X. Kombinujeme výklad teórie a praktické cvičenia. Výklad doplníme praktickými poznatkami z dielenskej praxe v automobilovom, elektrotechnickom, stavebnom, zdravotníckom a strojárskom priemysle. Pochopíte, ako môže váš tím efektívne riadiť a ovplyvňovať obmedzenia, ktoré kladú stroje, úzke miesta v procese alebo ľudská variabilita. Zameriame sa na systémy MES a ich efektívne nastavenie, vizualizáciu a signalizáciu kľúčových momentov pre priepustnosť a výkonnosť pracoviska.

Tretia oblasť – Logistika a zásobovanie

Ukážeme vám proces Lean analýzy internej logistiky na všetkých štandardných činnostiach v závode – rampa, príjem, vstupná kontrola, nakládka, prekládka, kompletizácia, zásobovanie pracoviska, pohyb na pracovisku. Budeme sa venovať rôznym typom používaných technológií – ručná manipulácia, VZV, systémové zakladače, logistické vlaky, kardex, automatizované sklady, AGV. Pochopíte, ako riadiť a manažovať tímy zásobujúce výrobu materiálom. Predchádzajúce poznatky premietneme do celkového dynamického mechanizmu.

Praktické príklady, o ktorých budeme hovoriť:

  • Zvýšenie produktivity CNC strojov o 20 % počas jednodňového workshopu
  • Skrátenie toku objednávok cez skupinu pracovných staníc z 15 dní na 1 deň
  • 160% zvýšenie produktivity montážnej linky
  • Zníženie prestavby lisu o 96 % za 5 hodín práce
  • Vykládka za tretinový čas s tretinovým tímom

Stratégie, o ktorých budeme diskutovať:

  • Nepoznám lean a rád by som začal s implementáciou. Čo si mám zaobstarať, ako to urobiť?
  • Mám štíhle oddelenie, produktivita závodu sa zlepšuje. Čo ďalej, kde sú možnosti a hranice úspechu?
  • Kúpim roboty, zautomatizujem. Ako definujem a overím, že kupujem štíhle riešenia?