bg-procesni-audit

Procesný Audit

Pomôžeme diagnostikovať a identifikovať procesné oblasti v organizácii, ktoré v sebe skrývajú najväčší potenciál pre zlepšenie z pohľadu nákladov, času alebo zákazníckej kvality.

Zmapujeme proces, analyzujeme dáta a vydefinujeme súbor príležitostí s najväčším potenciálom k úspore nákladov. 

Procesný audit pomôže organizácii identifikovať procesné oblasti, ktoré v sebe skrývajú najväčší potenciál pre zlepšenie z pohľadu nákladov, času alebo zákazníckej kvality. Audit uskutočňujeme z pohľadu procesného toku alebo z hľadiska produktivity ľudí a efektivity ľudí.

Vyberáme hlavne z nasledujúcich nástrojov

Procesný audit zahajujeme vytvorením prehľadu kľúčových procesov vo firme (procesný model), ktorý efektívne rozložíme do cca 2 úrovní detailu. Procesný Model nám dáva predstavu o všetkých kľúčových procesoch vo firme a pomáha nám procesy riadiť (nadstaviť procesné riadenie, hľadať príležitosti v procesoch). Vo vybraných procesoch pomocou workshopov s ľuďmi a meraním hľadáme príležitosti. Podľa zadania kombinujeme prístupy:

1. Procesná analýza / VSM
2. Analýza procesných KPI
3. Analýza produktivity ľudí
4. Analýza dopytu zákazníkov (variabilita vstupov)

Získané oblasti, resp. príležitosti priorizujeme a vytvárame tak zoznam projektov s najväčším potenciálom k zlepšeniu a úspore nákladov. Súčasťou procesného auditu nie je vlastná implementácia navrhnutých riešení (ale pripraví sa projektový plán s odhadom náročnosti a prínosov).

Procesný audit trvá zvyčajne od 3 do 8 týždňov podľa veľkosti firmy, či procesnej oblasti.

Typické výstupy:

  • Analýza súčasnej výkonnosti procesov. Porovnanie procesov medzi sebou a benchmarking k okoliu
  • Prehľad kľúčových procesov a ich štruktúra v organizácii
  • Vytvorenie zoznamu projektov, teda príležitosti k optimalizácii, resp. redesignu
  • Prenesenie know-how, ako uskutočňovať pravidelné procesné audity v organizácii

 

Kontaktná osoba

Mám záujem o viac informácií

    Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.

    Vyplnením tohto formulára udeľujem týmto spoločnosti ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o., so sídlom Černyševského 10, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, ktorými sú meno a priezvisko, emailová adresa a telefonický kontakt a to pre účely spracovania Vašej žiadosti aj následnej komunikácie.

    Ďalšie podrobnosti o pravidlách ochrany osobných informácii nájdete tu.