Agile je prístup, ktorý umožňuje reagovať na meniace sa prostredie.


Agile je v súčasnosti veľmi často skloňovaný pojem v manažmente firiem. Jedná sa o nový trend, ktorý umožňuje efektívne a flexibilné vedenie projektov a tiež aj celých spoločností. Jeho výhodou je, že nevyžaduje tvrdohlavé zotrvávanie pri neaktuálnom pláne, ale poskytuje techniky a nástroje ako reagovať na neustále meniaci sa svet a požiadavky. Zakladá na zameriavaní sa na dôležité veci, otvorenosti a komunikácii, spolupráci so zákazníkom a flexibilite.

V našom školení Vás prevedieme prístupom Agile. Chceme, aby ste odchádzali a vedeli, čo tento pojem znamená. Tiež aké sú jeho základné princípy a metódy a hlavne, aby ste mali predstavu, ako ho môžete využiť vo svojej práci. Agile pochádza z IT sveta, ale my sa budeme zameriavať na jeho praktické využitie aj v ostatných odboroch.

Dôležitou súčasťou školenia je doplnenie výkladu simulačnými hrami. Okrem nich obsahuje školenia špeciálny prvok, kedy si konkrétny zameranie časti druhého dňa účastníci vyberajú (agilne) sami.

Typické situácie, v ktorých toto školenie využijete

  • V rámci našich projektov sa často menia požiadavky zákazníka a my na to nie sme schopní pružne reagovať.
  • Naša spoločnosť zavádza Agilné riadenie projektov, ale my s tým nemáme skúsenosti.
  • Hľadáme alternatívu k riadeniu projektov procesným modelom vodopád. V niektorých projektoch nám to nefunguje.
  • Vnímam Agile ako pojem a chcem pochopiť, čo to znamená prakticky.
  • Nie som z IT prostredia, ale myslím si, že mi Agile môže pomôcť.

Naučíte sa

  • Základné princípy Agile
  • Identifikovať vhodné momenty na jeho použitie, vysvetlenie VUCA sveta
  • Ako Agile nasadiť
  • Najdôležitejšie nástroje z Agile vrátane Scrum a Kanban

Pre koho je školenie určené

  • Majitelia a vedúci firiem, projektoví manažéri, procesní špecialisti a členovia tímov, ktorí budú pracovať agilným spôsobom

Dostupné termíny