Po mnohoročných praktických skúsenostiach s nasadzovaním a aplikáciou prístupu Lean Design a Design to Cost programov v českých a nemeckých priemyselných firmách, sme sa rozhodli zrealizovať tréningový program – Design To Cost Academy


Design To Cost Academy kombinuje školenie vlastnej metodiky, prezentácie praktických príkladov pozvaných hostí (TOP manažérov) a návštevy firiem v ČR, ktoré tento prístup už úspešne aplikujú. Program je koncipovaný ako séria tematicky prepojených workshopov v kombinácii s vybranými hosťami, ktorí majú profesne blízko k tematike a doplnených návštevami tuzemských firiem.

Design to Cost

Podnikateľská prax firiem ukazuje, že firmy potrebujú rozvíjať nákladové myslenie, nákladové konštruovanie, nákladové rozhodovanie rovnako ako funkčný dizajn produktov. K tomu potrebujú štruktúrované postupy, metódy a nástroje. Čo v súčasnosti Design to Cost poskytuje

Design to Cost je integrálnou súčasťou integrovaného prístupu Design for X. Design for X je konštrukčná metodológia pre navrhovanie produktov z hľadiska požiadaviek na výkonnosť všetkých etáp životného cyklu výrobku (výroba, montáž, … až po servis) meranú produktivitou, nákladmi, časom, kvalitou, flexibilitou.

Metodika Design to je efektívna pre všetky výrobné firmy, ktoré majú vlastný vývoj, alebo aspoň môžu vývoj ovplyvniť. Vhodnou zmenou konštrukcie produktov a konštrukcie portfólia umožňuje znížiť predovšetkým materiálové náklady. Ide o účinný prístup, úplne v réžii firmy, ktorý spoľahlivo, bez rizika, kompromisov a obrovských vyvolaných investícií, dokáže znížiť priame náklady o 10 – 30% pri zachovaní kvality a funkčnosti.

Prečítajte si viac o Design to Cost

Základné informácie o školení

  • Modulárny program, celkom 10 dní praktického školenia a workshopov.
  • Hlavný lektor Ján Chaľ – Európsky expert v oblasti Design to Cost.
  • Návšteva špičkových priemyselných firiem.
  • Prezentácia a spoločné stretnutia s lídrami navštívených firiem.
  • Zdieľanie skúseností s ostatnými účastníkmi školenia.
  • Súčasťou je aj koučing a príprava plánu pre konkrétne vybrané situácie.

Hlavné témy jednotlivýh tréningových modulov

1. Modul: Design to Costs
2. Modul: Design to Material Costs
3. Modul: Design to Assembly Costs
4. Modul: Design to Manufacture Costs
5. Modul: Design to Mass Customization

Účastníci, ktorí majú o metodiku záujem, se môžu prihlásiť na jednotlivé moduly aj samostatne, ale z hľadiska prepojenia tém odporúčame absolvovať všetky moduly. Školenie sme schopní pripraviť aj na kľúč pre individuálne spoločnosti.

Štruktúra programu Design To Cost Academy

 

Dostupné termíny