Firmy vedia zvyšovať tržby, ale majú problém s tým, že o časť zarobených peňazí prídu z dôvodov neúčinného manažmentu rizík, predovšetkým v súvislosti s vývojom nových produktov:

1. Nižšie tržby po uvedení produktu na trh voči plánovaným v projekte z dôvodu nižšej predajnosti, nižšej realizovanej cene, meškanie uvedenia na trh o 1 až 2 roky.
2. Vyššie náklady na záručný servis než sa projektovalo, vyššie priame náklady než projektované, vysoké viacnáklady na nekvalitu v procesoch.
3. Horšia návratnosť vyvolaných investícii u nového projektu než sa počítalo, dlhšia doba vývoja, vysoké percento projektov v meškaní a dlhé meškanie uvedenia do výroby.
4. Vyššia investícia z dôvodu prerobenia návrhov, prototypov, mzdových viacnákladov.
5. Vyšší prevádzkový kapitál (náradie, prípravky, zásoby) než sa projektovalo.

Na 70% tieto straty majú svoj pôvod už v procese vývoja. Design to Risk academy Vám pomôže tieto riziká dostať pod kontrolu počas vývoja nového produktu.

Design to Risk

Design to Risk je konštrukčná metodika zameraná na návrh robustných produktov a k nim vztiahnutých procesov, ktoré sú odolné voči negatívnemu pôsobeniu plánovaných a nepredvídateľných hrozieb. Metodika učí, ako tieto znalosti aplikovať už počas vývoja produktu a súvisiacich procesov pre prevenciu, detekciu a mitigáciu rizík. Ako riadiť vývojové projekty z hľadiska rizík, ako rozvíjať vo firme risk management na technických a vývojových útvaroch firmy ako manažérsku a exekutívnu tému.

Hlavné témy jednotlivých tréningových modulov

Modul 1 – Risk Management – ako sa účelovo pozerať na riziko a merať ho počas vývojového procesu, aby bolo možné vykonať účinnú a efektívnu prevenciu, nasadiť detekciu a poistiť to mitigáciou pre minimalizáciu škôd? Ako rozvíjať risk management ako manažérsku agendu a schopnosť pracovníkov s ňou zaobchádzať?
Modul 2 – Product Design to Risk – Ako navrhovať produkty, robustné voči pôsobeniu stresorov a nepredvídateľným udalostiam a spoľahlivo doručovať požadovanú funkcionalitu?
Modul 3 – Process Design to Risk – Ako navrhovať procesy odolné voči chybám bez ich prenositeľnosti do produktov?
Modul 4 – Development Project to Risk – Ako navrhovať, uskutočňovať, riadiť a ukončovať vývojové projekty z hľadiska minimalizácie všetkých typov rizík (funkčné, procesné, projektové)?

Každá téma je doplnená vystúpením hosťa a exkurziou do špičkových priemyselných firiem.

Štruktúra programu Design To Risk academy

Dostupné termíny