Inovujte správne!

Počas troch energiou nabitých dní, si v rámci komplexného procesu prakticky vyskúšate kreatívne riešenie problémov, techniky prototypovania alebo sa dozviete, čo je v inovačnom tíme Vaša ideálna rola.


Unikátny program vyvinutý za medzinárodnej spolupráce firiem ICG a Innotiimi. Predstavíme komplexný inovačný proces, ktorý je zahájený prvotnou definíciou problému a ukončený vypracovanými konceptmi a prototypmi najlepších nájdených riešení. Všetko na Vašej konkrétnej téme s Vašimi ľuďmi a pre Vašich zákazníkov.

Školenie je koncipované nasledovne. Počas dvoch dní si vyskúšate, ako získať maximum z inovačného workshopu, aké kreatívne techniky využiť pre menej či viac radikálne typy inovácií nebo ako správne pristupovať k tvorbe konceptov a prototypovania. Okrem týchto nástrojov sa tiež pozrieme, aká úloha v inovačnom tíme je pre vás ideálna a ako podľa typológie osobnosti zostaviť fungujúci inovačný tím. Naviac si tiež odnesiete špeciálne zostavený zoznam úloh, ktorý zaručí, že zo školenia vyťažíte maximum. Výstupy týchto úloh spolu preberieme a zhodnotíme počas tretieho školiaceho dňa, ktorý nie je povinný a prebehne s niekoľkotýždenným odstupom. Jedná sa o ideálnu príležitosť, ako si overiť, že získané vedomosti v praxi uplatňujete správne.

Seriously Innovative - Počas troch dní predstavíme komplexný inovačný proces
Školenie Seriously innovative je určené pre všetkých, kto to s inovačnými aktivitami myslí vážne.

Naučíte sa

  • Ako sa vyhnúť typickým pasciam inovačných workshopov.
  • Kreatívne riešenie problémov vhodné pre tvorbu menej aj viac radikálnych inovácií.
  • Ako zostaviť inovačný tím a prispôsobiť jednotlivé úlohy podľa typológie osobnosti.
  • Efektívne nástroje pre hodnotenie a triedenie nápadov.
  • Rýchlo a efektívne transformovať projekt od nápadu po vstup na trh.
  • Efektívne nástroje pre konceptualizáciu nápadov do konkrétnych riešení.
  • Vytvárať konkrétne riešenia podľa aktuálnych potrieb organizácie.