Projektový manažment je ako motor, ktorý posúva organizáciu dopredu, PMO to ešte urýchľuje.


Úspešnosť projektov ovplyvňuje rýchlosť realizácie strategických cieľov. Projektová kultúra a vyspelosť projektového riadenia významne ovplyvňujú firemné výsledky a spokojnosť zákazníkov. Projektová kancelária – Project Management Office (PMO) a pravidlá riadenia projektového portfólia pomôžu štandardizovať projektové výstupy a zvýšiť tým kvalitu projektov.

Na školení Vám predstavíme rôzne modely fungovania PMO a riadenia portfólia projektov a pomôžeme Vám zadefinovať víziu a služby pre Vaše PMO. Naučíte sa ako riadiť a priorizovať celé portfólio projektov a vytvoríte a zadefinujete vlastné nástroje na zlepšenie projektovej kultúry vo Vašej firme.

Typické situácie, v ktorých školenie využijete

  • Nemáme dobrý prehľad v akom stave projekty sú, a ako jednotlivé projekty prispievajú k naplneniu našej stratégie.
  • Často dochádza ku konfliktu zdrojov medzi projektmi a nemáme pravidlá ako priorizovať rôzne požiadavky.
  • Neexistuje jednotná metodika projektového riadenia, používajú sa rôzne šablóny dokumentov.
  • Chceme zlepšiť kultúru vedenia projektov a podporiť našich projektových manažérov.

Štruktúra školenia

PMO Value Ring - fungovania projektovej kancelárie

Naučíte sa

  • Rôzne modely a služby PMO a riadenia portfólia projektov.
  • Zadefinujete víziu vlastného PMO a vytvoríte procesné dokumenty na riadenie portfólia projektov.
  • Ako založiť, viesť a zlepšovať PMO a projektovú kultúru vo firme.
  • Nástroje a softvéry na riadenie portfólia projektov.
  • Ako podporiť projektových manažérov a zabezpečiť kvalitu projektov.

Pre koho je školenie určené

  • Manažment, Vedúci pracovníci, IT manažéri, sponzori projektov, projektoví manažéri

Dostupné termíny