Takmer každý manažér či manažérka premýšľa o tom, ako byť pre svoj tím skutočným lídrom. Túto ambíciu majú ľudia na manažérskych pozíciách, bez ohľadu na odbor, veľkosť organizácie, postavenie v organizácii či veľkosť tímu. Dobrou správou je, že naplnenie tejto ambície nie je nereálne. Naopak, môže to byť relatívne jednoduché, pretože to nie je podmienené gény, talentom či inými predpoklady, ktoré nemožno ovplyvniť.

Na druhú stranu platí, že lídrom sa musí človek stať. A môže sa im stať nielen pri riešení veľkých strategických úloh z pozície CEO, ale aj pri riešení úloh v malom tíme vnútri veľké korporácie. V oboch prípadoch sa rieši otázky spojené nielen s každodennou operatívou, ale aj so smerovaním tímu. Zároveň v súvislosti s faktom, že je na trhu práce nedostatok voľných pracovných síl, nadobúda úloha lídrov väčšiu dôležitosť.

Poďme spoločne prediskutovať niektoré z otázok, ktoré sa týchto tém úzko dotýkajú.

Otvoríme napríklad tieto otázky:

 • Čo mám robiť, aby som bol lepším lídrom? Každý manažér chce byť pre svoj tím lídrom, ale ako to dosiahnuť?
 • Prečo sa manažérom nedarí delegovať úlohy na svojich spolupracovníkov? Aký štýl vedenia ľudí mám použiť a kedy môžem delegovať?
 • Ako efektívne rozvíjať zručnosti spolupracovníkov? A prečo hlavnú úlohu v rozvoji musí hrať sám spolupracovník?

V rámci interaktívnej diskusie bude priestor aj na otázky účastníkov.

Agenda obsahuje tieto oblasti:

 • 5 základných oblastí leadershipu
 • Tímová / firemná kultúra: Kto alebo čo ju utvára?
 • Ako pracovať v tíme s motiváciou
 • Typológia osobnosti a ako ju využiť v každodennom živote
 • Štýly vedenia a ako zvoliť ten správny
 • Hodnotiace rozhovory: Ako dávať a ako získať spätnú väzbu
 • Ako viesť rozvoj zručností u spolupracovníkov

Účastníci okrem iného získajú:

 • Svoj typologický profil a k nemu výklad
 • Príklad kompetenčné mapy pre svojich spolupracovníkov
 • Dotazník pre získavanie spätnej väzby

Lektor: Jaroslav Salva sa v roku 2018 vydal na cestu mentora a konzultanta s cieľom pomáhať ľuďom a organizáciám v ich rozvoji. K tomu využíva skúsenosti, ktoré načerpal z predchádzajúcich 21 rokov práce na rôznych manažérskych pozíciách ako v malých slovenských spoločnostiach, tak aj vo veľkých amerických korporáciách. Viac o lektorovi tu.

Dostupné termíny