bg-rizeni-zmen

Riadenie zmien (Change Management)

Na základe konkrétneho zadania pripravíme workshop s cieľom implementovať zmenu.
Manažéri rozhodujú o úspechu či neúspechu v období častých zmien. Kľúčovým ukazovateľom je prijatie zmeny zamestnancami.

Ak firma prechádza obdobím strategických zmien, sú manažéri tými, kto rozhoduje o úspechu či neúspechu. Kľúčové je prijatie zmeny zo strany zamestnancov. Aj napriek tejto dôležitej skutočnosti, sú spôsoby riadenia zmien pre manažérov stále náročnou a podceňovanou disciplínou. Praktický workshop pomáha vedúcim pracovníkom rozšíriť ich schopnosti v oblasti riadenia zmien.

Na základe vašej konkrétnej potreby pripravíme a zrealizujeme workshop s cieľom implementovať zmenu, ale aj vyškoliť účastníkov. Jedná sa o konzultačno-vzdelávací program.

Typické situácie pre Change Management workshop

 • Očakáva sa projekt znamenajúci veľkú zmenu pre organizáciu a kľúčová skupina vedúcich na ňu potrebuje byť pripravená.
 • V prípade veľkých organizácií môžu zmeny ovplyvniť viac pobočiek a útvarov. Často dochádza k nedostatočnej komunikácii a chýba efektívna výmena informácií a znalostí týkajúcich sa zmeny.
 • Dochádza k problémom s odštartovaním projektov zmien. Aby sa dosiahol skutočný pokrok, je potrebná čerstvá energia a nové perspektívy, neopozerané metódy alebo osobnostný rozvoj kľúčových zamestnancov.

Prínosy workshopu riadenia zmien

 • Vedúci projektov sa zoznámia so špecifickými metódami a postupmi ako riadiť zmenu
 • Účastníci majú možnosť učiť sa praktickou formou, a to tak, že spracúvajú konkrétnu situáciu a riešenú situáciu konzultujú s ostatnými.
 • Po skončení workshopu sa môžu tieto skúsenosti okamžite uplatniť v praxi. Všetko prebieha na vybranom reálnom projekte.

Naše poradenstvo

 • Pripravíme stratégiu zmeny a komplexný vzdelávací program zameraný na riadenie zmien.
 • Vytvoríme metodiku, plán a školenie šité na mieru.
 • Realizujeme workshopy pre vedúcich pracovníkov.
 • Kombinujeme workshopy s koučingom – Dohliadame na komunikačný plán, aktívne sa zúčastňujeme.

Príklad plánov workshopov

Príklad plánov Change Management workshopov

Kontaktná osoba

Mám záujem o viac informácií

  Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.

  Vyplnením tohto formulára udeľujem týmto spoločnosti ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o., so sídlom Černyševského 10, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, ktorými sú meno a priezvisko, emailová adresa a telefonický kontakt a to pre účely spracovania Vašej žiadosti aj následnej komunikácie.

  Ďalšie podrobnosti o pravidlách ochrany osobných informácii nájdete tu.