Vyvíjajte správne produkty správne!


Poďte zvýšiť svoju vývojovú efektivitu a výkonnosť (tržby, čas, náklady, rentabilita) aplikácií systémového know-how a inšpirovať sa od lídrov, ktorí to dokázali.

Program má 4 témy, ktoré sú previazané integrovaným prístupom k vývoju nových výrobkov nazývaným „Vyvíjať správne produkty správne“. V rámci prvého modulu sa zameriame na modelovanie a meranie trhu, objavovanie príležitostí rastu na existujúcom trhu alebo expanziu na nové trhy, prípadne vytvorením úplne nového segmentu trhu. Naučíte sa previazať trhy a produktové portfólio a vytvoriť „správne“ zadanie pre vývoj nových výrobkov. V druhom module vysvetlíme, ako na modelovanie a inováciu nového produktu a ako zvýšiť produktivitu výroby a montáže (Design for X metody). Tretí modul bude venovaný využitiu trendov customizácie a individualizácie ponuky pre zákazníkov, masovej customizácii, platformizácii a riadeniu produktového portfólia. V poslednom module sa zameriame na proces vývoja – modely a metódy využívané v R&D.

Základné informácie o školení

  • Modulárny program, celkom 8 dní školenia
  • Hlavný lektor Ján Chaľ – expert v oblasti vývojového procesu a inovácií
  • Návšteva špičkových priemyselných firiem.
  • Prezentácia a spoločné stretnutia s lídrami navštívených firiem.
  • Zdieľanie skúseností s ostatnými účastníkmi školenia.

Hlavné témy jednotlivýh tréningových modulov

  • 1. modul: Market Development
  • 2. modul: Product Development
  • 3. modul: Product Platform Development
  • 4. modul: R&D Management

Účastníci, ktorí majú o metodiku záujem, se môžu prihlásiť na jednotlivé moduly aj samostatne, ale z hľadiska prepojenia tém odporúčame absolvovať všetky moduly. Školenie sme schopní pripraviť aj na kľúč pre individuálne spoločnosti.

Štruktúra programu Product Development Academy

Dostupné termíny