ÚvodRiadenie zmien → Školenie Projektového riadenia

Školenie Projektového riadenia

Projektové riadenie - nástroje a techniky

Školenie prechádza všetkými základnými fázami každého projektu a učí účastníkov kľúčové techniky nevyhnutné pre správne projektové vedenie. Spoznajte osvedčené nástroje projektového riadenia a vyskúšajte si ich na praktických príkladoch.

Viac informácií »  

Myslenie projektového manažéra

Riadenie projektu je hlavne o vedení projektového tímu, jeho jednotlivých členov, o ich motivácii robiť “niečo” navyše. Školenie sme vyvinuli na základe skúseností získaných pri dlouhoročnej práci na našich vlastných projektoch a v spolupráci s úspešnými projektovými manažérmi.

Viac informácií »  
 

PMO - Riadenie portfólia projektov

Projektová kancelária (PMO) významne prispieva k zlepšeniu kultúry riadenia projektov a pomáha riadiť jednotlivé projekty ako aj celé portfólio projektov efektívnejšie. Na školení Project Management Office - Riadenie portfólia projektov s Vami prejdeme ako založiť, riadiť PMO a dosahovať lepšie výs… Viac informácií »  
 
animated loader

Mám záujem o viac informácií

 

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné

Vyplnením tohto formulára udeľujem týmto spoločnosti ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o., so sídlom Černyševského 10, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, ktorými sú meno a priezvisko, emailová adresa a telefonický kontakt a to pre účely spracovania Vašej žiadosti aj následnej komunikácie. Ďalšie podrobnosti o pravidlách ochrany osobných informácii nájdete .

Spoločnosť ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o. (ďalej len „Správca“) týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“), informuje, že:

  • osobné údaje danej osoby (ďalej len „Subjekt“) budú spracované a využívané len na základe jeho slobodného súhlasu, a to za jasne uvedených podmienok,
  • dôvodom poskytnutia osobných údajov Subjektu je záujem Subjektu o zasielanie obchodných ponúk Správcu, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné,
  • Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov, nepoveril spracovaním osobných údajov žiadaného spracovateľa ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadení,
  • Správca nemá v úmysle predať osobné údaje Subjektu do tretej zeme, inej organizácii alebo iným ako vyššie uvedeným tretím osobám (s výnimkou súčinnosti potrebnej pre zaistenie požadovanej akcie – napr.. školenie),
  • Subjekt údajov má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo požadovať od Správcu prístup k svojím osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, poprípade obmedzenie spracovania, a vzniesť námietku proti spracovaniu, má právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi, ako tiež aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak má za to, že Správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.