bg-rozvoj-lidi-a-organizace

Strategický workshop

Pomôžeme vám nastaviť stratégiu pomocou našich strategických workshopov

Pri tvorbe stratégií uprednostňujeme stanovenie strategického rámca na širšej platforme pomocou spoločnej práce a tímovej spolutvorby. Počas týchto workshopov sa snažíme definovať budúci stav po zmene, konkrétne merateľné ciele a hlavne strategické iniciatívy rozčlenené do podrobných akčných projektov. To všetko vychádza z vízie danej zmeny, ale aj z okolia a vnútorných zdrojov. Našich klientov sprevádzame celým strategickým procesom tak, aby všetci účastníci na konci podporili a akceptovali výsledky a porozumeli výslednému akčnému plánu.

Prečo strategické workshopy?

Veľmi dôležitým aspektom sú prvky Riadenie zmien („change management“). Zapojením väčšieho počtu zamestnancov výrazne zvýšime ich schopnosť akceptácie, t. j. prijatia zmeny, a jej následného efektívneho uskutočnenia.

Čo je obsahom strategických workshopov?

Strategický workshop sa nemusí realizovať výlučne na tému stratégií rozvoja podniku, čo je stále veľmi časté. Ale pomáhame aj pri zostavovaní plánov pre vybrané špecifické oblasti zmien, ako sú ľudské zdroje, výroba, logistika, nákup, ale aj pre konkrétne zmeny v organizácii (online, sťahovanie, zmena obchodného plánu, nová organizačná štruktúra…), t. j. všade tam, kde je potrebné definovať sériu akčných krokov v čase, so zdrojmi a jasným zadaním.
 

Náš prístup k dosiahnutiu cieľa – Roadmapa

 

Ciele a výstupy


Definované atraktívne a motivujúce strategické smery rozvoja spoločnosti

Synergia nastavená naprieč oddeleniami s cieľom dosiahnuť definované strategické smery

Stanovenie pravidiel a procesov pre dosahovanie zmien a komunikovanie o nich

Ukážky prinosov

+ 30 % Rast príjmov

Dopad: inovácia obchodného modelu spoločnosti a vytvorenie základu pre 30 % nárast tržieb a produktivity v priebehu 3-5 rokov. Kde: e-commerce

- 25 % nákladov

Dopad: úspora nákladov vďaka novej stratégii homeoffice, ktorú pozitívne prijalo 90 % ľudí. Kde: Bankovníctvo

+ 60 % ZVÝŠENIE SPOKOJNOSTI ZAMESTNANCOV SO SVOJOU PRÁCOU

Dopad: spokojnejší tím a pocit psychologického bezpečia na pracovisku zvyšuje pravdepodobnosť, že zamestnanci budú otvorene komunikovať svoje názory a nápady v rámci spoločnosti. Kde: Logistika

Chcete sa dozvedieť viac o Strategických workshopoch? Kontaktujte nás, pripravíme vám ponuku na mieru.

 

Kontaktné osoby

Milan Gazdík

Partner, konzultant

Libor Čadek

Partner, konzultant

Mám záujem o viac informácií

    Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.

    Vyplnením tohto formulára udeľujem týmto spoločnosti ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o., so sídlom Černyševského 10, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, ktorými sú meno a priezvisko, emailová adresa a telefonický kontakt a to pre účely spracovania Vašej žiadosti aj následnej komunikácie.

    Mám záujem o zasielanie následnej komunikácie o pripravovaných školeniach, akciách spoločnosti a zvýhodnených ponukách.

    Ďalšie podrobnosti o pravidlách ochrany osobných informácii nájdete tu.