bg-rozvoj-lidi-a-organizace

Audit kultúry

Zistíme, aká je kultúra vo vašej spoločnosti, aké hodnoty vyznávajú vaši zamestnanci a ako vás to všetko podporuje alebo brzdí pri dosahovaní vašich cieľov.
Analyzujeme hodnoty, chovanie a kultúru spoločnosti

Zmena firemnej kultúry je náročná a je možná len prostredníctvom dôslednej transformácie. Firemná kultúra je súbor nepísaných zákonov, ktoré vychádzajú z minulých úspechov a masívne určujú správanie manažérov a zamestnancov.

Pochopenie súčasnej kultúry je základom kultúrnej zmeny. Aká je kultúra vašej spoločnosti? Ako ju vnímajú radoví zamestnanci a manažment? Mohli by zmeny v podnikovej kultúre zmeniť motiváciu vašich kolegov, a tým aj výkonnosť a v dôsledku toho aj dosahovanie vašich cieľov? Pomocou auditu firemnej kultúry vám môžeme pomôcť zmysluplne odpovedať na tieto otázky.

Po kultúrnom audite si účastníci lepšie uvedomia, ako napríklad skúsená komunikácia a vedenie, ako aj ich vlastná história, hodnoty, rituály atď. ovplyvňujú ich každodennú prácu, ako aj (plánované) projekty. Ukazuje sa, ktoré prvky organizačnej kultúry sú prekážkou projektov a čomu je preto potrebné venovať osobitnú pozornosť, ale aj to, čo je pre projekty prospešné a ako sa to dá využiť.

Niekedy stačí malá zmena, aby sa firemná kultúra posunula na vyššiu úroveň. Podľa našich skúseností už len zavedenie pravidelných komunikačných fór zvýšilo dôveru v manažment o 10 %. Ak potrebujete naplánovať komplexnejšie zmeny vo vašej organizácii a nastaviť vhodnú firemnú stratégiu, pozrite si náš program Organization development.

 

Náš postup na dosiahnutie cieľa – Roadmapa

1

Analýza

Kultúrne semináre a sebahodnotenie odhalia vzorce, presvedčenia a kultúrne hranice vo vašej organizácii.

2

Dizajn

Jasne formulujeme požadovaný cieľový stav kultúry, navrhujeme kľúčové intervencie a testujeme s vami nové správanie.

3

Ukotvenie

Vedúcim pracovníkom radíme pri navrhovaní "správnej" kombinácie iniciatív ovplyvňujúcich kultúru.

Ciele a benefity


Odstránenie odporu a podpora angažovanosti

Dlhodobá motivácia tímov

Určenie smeru k cielenej firemnej kultúre

Prepojenie hodnôt spoločnosti s firemnou kultúrou

Zmeny správania zamestnancov

Ukážky prinosov

+40% NPS

Dopady: Vytvorenie kultúry dôvery v celej organizácii a zapojenie všetkých zamestnancov do tohto procesu. Kde: Maloobchod - Hobby market

+30% autonómnych tímov

Dopady: Zmena manažérskej kultúry viedla k rozvoju kultúry manažmentu založenej na zodpovednosti, dôvere a spolupráci v rámci výrobných závodov. Kde: Automobilová výrobná spoločnosť

100% rozvoj spolupráce

Dopady: Rozvíjanie kultúry spolupráce, do ktorej sú zapojení všetci zamestnanci Kde: Telekomunikačná spoločnosť

Máte záujem o Audit kultúry? Kontaktujte nás, pripravíme vám ponuku na mieru.

 

Kontaktné osoby

Milan Gazdík

Partner, konzultant

Libor Čadek

Partner, konzultant

Mám záujem o viac informácií

    Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.

    Vyplnením tohto formulára udeľujem týmto spoločnosti ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o., so sídlom Černyševského 10, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, ktorými sú meno a priezvisko, emailová adresa a telefonický kontakt a to pre účely spracovania Vašej žiadosti aj následnej komunikácie.

    Mám záujem o zasielanie následnej komunikácie o pripravovaných školeniach, akciách spoločnosti a zvýhodnených ponukách.

    Ďalšie podrobnosti o pravidlách ochrany osobných informácii nájdete tu.