Firmy vedia zvyšovať tržby, ale majú problém s tým, že o časť zarobených peňazí prídu z dôvodov neúčinného manažmentu rizík, predovšetkým v súvislosti s vývojom nových produktov:

1. Nižšie tržby po uvedení produktu na trh voči plánovaným v projekte z dôvodu nižšej predajnosti, nižšej realizovanej cene, meškanie uvedenia na trh o 1 až 2 roky.
2. Vyššie náklady na záručný servis než sa projektovalo, vyššie priame náklady než projektované, vysoké viacnáklady na nekvalitu v procesoch.
3. Horšia návratnosť vyvolaných investícii u nového projektu než sa počítalo, dlhšia doba vývoja, vysoké percento projektov v meškaní a dlhé meškanie uvedenia do výroby.
4. Vyššia investícia z dôvodu prerobenia návrhov, prototypov, mzdových viacnákladov.
5. Vyšší prevádzkový kapitál (náradie, prípravky, zásoby) než sa projektovalo.

Na 70 % tieto straty majú svoj pôvod už v procese vývoja. Design to Risk academy Vám pomôže tieto riziká dostať pod kontrolu počas vývoja nového produktu.

Risk management

Risk management je konštrukčná metodika zameraná na návrh robustných produktov a k nim vztiahnutých procesov, ktoré sú odolné voči negatívnemu pôsobeniu plánovaných a nepredvídateľných hrozieb. Metodika učí, ako tieto znalosti aplikovať už počas vývoja produktu a súvisiacich procesov pre prevenciu, detekciu a mitigáciu rizík. Ako riadiť vývojové projekty z hľadiska rizík, ako rozvíjať vo firme risk management na technických a vývojových útvaroch firmy ako manažérsku a exekutívnu tému.

Viac informácií nájdete aj v e-booku Riadenie rizík a e-booku Černé labute a existenčné riziká.

Viac informácií nájdete v produktovom liste.

Dostupné termíny

Risk management academy programme structure

MODULY
DÁTUM
1. Risk management
2. Existential risk management
3. Product design to Risk
4. Project Risk management