Už žiadne teórie o tom, ako má 5S skutočne fungovať. Školenie 5S naučí účastníkov, ako vytvoriť z pracoviska funkčne organizovaný, vysoko produktívny a bezpečný priestor. Toto školenie predovšetkým pomôže manažmentu spoločnosti položiť pevné základy pre všetky zlepšovacie iniciatívy a vytvoriť začiatok kultúry, ktorá podporuje neustále zlepšovanie.

Plnohodnotné 5S je základom každého prístupu k zlepšovaniu – najmä Lean, ktorého je 5S jedným zo základných nástrojov.

Hoci 5S má byť základom, ktorý umožňuje podnikom a ich zamestnancom efektívne sa zlepšovať, veľmi často je 5S zásadne nepochopené, nesprávne aplikované, nefunkčné a často je zdrojom plytvania a byrokracie. Na takomto základe sa potom firmy márne snažia stavať svoje zlepšovateľské aktivity a dúfať v dlhodobú udržateľnosť ťažko dosiahnutých zlepšení.

Toto školenie je navrhnuté tak, aby všetkým účastníkom prakticky ukázalo – v ich vlastnom prostredí – ako zaviesť, udržiavať, kontrolovať a budovať kultúru neustáleho zlepšovania na základe správne zavedeného systému 5S.

5S preto vysvetľujeme a trénujeme na workshope o 5S Kaizen. Hneď potom ideme s tímom implementovať teoretické bloky prakticky do Vašej spoločnosti, na pracovisko podľa Vášho výberu.

Počas školenia si prejdeme vznik 5S, jeho základy a výhody, prípravu na implementáciu 5S, jednotlivé kroky implementácie, ako správne udržiavať a auditovať 5S a ako na ňom stavať. Zároveň budeme s účastníkmi rehabilitovať doterajšie mylné predstavy o 5S a vysvetlíme, čo je 5S, ako k nemu správne pristupovať a čo 5S už nie je.

Naším hlavným cieľom je vytvoriť spolu s Vami skutočne funkčné pracovisko 5S, ktoré sa stane vzorom pre správnu implementáciu a rozvoj 5S vo Vašej spoločnosti. Po tomto praktickom školení získajú účastníci referenčné pracovisko, hlboké znalosti 5S a budú potom schopní sami viesť a podieľať sa na zavádzaní 5S na iných pracoviskách. Udržiavať ho, správne ho auditovať a hlavne ďalej rozvíjať, aby vám 5S nakoniec prinieslo naozaj viditeľný úžitok.

Naučíte sa

 • Čo je to 5S a na čo slúži
 • Riadiť prípravné činnosti pre efektívne zavedenie 5S
 • Správne zaviesť a dlhodobo udržiavať funkčné 5S na pracovisku
 • Predchádzať chybám pri zavádzaní 5S
 • Správne auditovať zavádzanie 5S
 • Ako používať 5S na ďalší rozvoj štíhlej kultúry

Prečo školenie od ICG?

 • Dlhodobé skúsenosti so zavádzaním funkčného 5S
 • Neškoľujeme len teóriu, ale všetko okamžite uvádzame do praxe
 • Pomôžeme vám pripraviť sa na implementáciu 5S
 • Implementujeme 5S formou Kaizen workshopu s Vami a priamo vo Vašej spoločnosti
 • Uistíme sa, že implementácia 5S je pre Vašu spoločnosť prínosom
 • Záruka kvality

5S školenia - úrovne

5S Core

Online videoškolenie o teórii 5S pre tých, ktorí chcú zaviesť 5S na svojich pracoviskách zmysluplným spôsobom s vysokou pravdepodobnosťou a vytvoriť tak vysoko výkonné pracovisko, úspešne ho udržať a rozvíjať. Prostredníctvom 2 hodín výkladu vnútri 25 lekcií získate komplexný teoretický základ, vďaka ktorému bude implementácia funkčného 5S hračkou.

Krok za krokom vás prevedieme tým, ako sa na 5S pripraviť, ako ho implementovať a na čo si dať pozor, aby vám 5S prinieslo skutočné výhody a nie len starosti.

Video lekcie 5S si môžete zakúpiť aj ako samostatný produkt.

5S Expert (2 – 3 dny)

Školenie 5S na konkrétnom pracovisku zamerané na teóriu jednotlivých fáz 5S a získanie praktických skúseností prostredníctvom obmedzenej aplikácie 5S na konkrétnom pracovisku podľa výberu klienta.

Cieľom tohto workshopu nie je do konca zlepšiť pracovisko, ale naučiť tím 5S správne aplikovať 5S vo Vašom prostredí.

Výsledkom tohto školiaceho seminára je tím schopný aplikovať 5S kdekoľvek v podniku, čiastočne zlepšené referenčné pracovisko (v rámci možností 2-dňového školenia) a akčný plán na úplné dokončenie implementácie 5S na referenčnom pracovisku.

Okrem otvoreného formátu sa toto školenie ponúka aj ako uzavreté školenie. Ak sa chcete prihlásiť na otvorené školenie, vyberte si z uvedených termínov.

Otvorené školenie – 2 dni.
Uzavreté firemné školenie – 3 dni.

Čo sa nachádza v balíčku 5S Expert:

 • Video lekcie Zmysluplné 5S (licencia na 6 mesiacov pre každého člena tímu)
 • 2 / 3-dňový školiaci workshop 5S
 • Vzdialená konzultačná podpora lektora (3 hodiny)

5S Professional (6 dní)

Školenie je koncipované ako workshop o implementácii 5S. Váš tím sa zúčastní skutočného workshopu implementácie 5S, ktorý bude viesť náš konzultant.

Podobne ako na úrovni 5S Expert sa preberaná teória okamžite aplikuje do praxe, tentoraz však prechádzame celým životným cyklom správne riadeného a plánovaného projektu 5S, kde kladieme dôraz nielen na školenie tímu, ale aj na to, aby sa zlepšenia skutočne dotiahli do konca.

Na konci tohto workshopu o zavádzaní 5S budete mať k dispozícii tím na uplatňovanie, udržiavanie a ďalší rozvoj 5S kdekoľvek vo firme a vzorové referenčné pracovisko 5S.

Čo všetko sa nachádza v balíčku 5S Professional:

 • Video lekcie Zmysluplné 5S (licencia na 6 mesiacov pre každého člena tímu)
 • 6-dňový workshop o implementácii 5S
 • Konzultačná podpora lektora na diaľku (5 hodín)

Školiace moduly programu 5S PROFESSIONAL

1. Príprava na workshop 5S Kaizen (5S Gemba)

 • 1-dňová prípravná fáza, kedy k Vám prídeme
 • Uskutočníme zoznamovacie školenie s potrebnou teóriou 5S
 • Prejdeme s Vami pracovisko a spoločne určíme rozsah a potreby pre úspešné vedenie workshopu 5S
 • Vypracujeme 5S charter
 • Spoločne sa dohodneme na postupe zavádzania 5S na pracovisku

2. Workshop implementácie 5S Kaizen (1. – 3. S)

 • 3-dňový tréningový workshop 5S s okamžitou implementáciou preberaného materiálu do praxe
 • Prejdeme si prvé 3 S („Triediť“, „Usporiadať“ a „Vyčistiť“)

Po tomto workshope nasleduje priestor na samostatné dokončenie fázy Vyčistiť

3. Štandardizácia pracoviska a procesu 5S (4. S)

 • 1-dňový tréningový workshop na implementáciu 4. fázy 5S – Štandardizácia
 • Identifikujte a implementujte štandardy potrebné pre vysoko výkonnú funkciu pracoviska 5S

Po tomto workshope nasleduje priestor na samostatné dokončenie fázy Štandardizácia

4. Stabilizácia implementácie 5S (5.S)

 • Jednodňový školiaci workshop na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti zavedeného 5S.
 • Naučíme vás, ako ďalej pracovať s 5S, ako ho rozvíjať a tiež ako ho správne auditovať

Pre koho je školenie 5S určené

 • Implementačné a podporné tímy, ktorých úlohou je zaviesť metodiku 5S na svojich pracoviskách.
 • Lean expertom, konzultantom, koordinátorom 5S a TPM a samozrejme najmä ich manažmentu.