Metóda praktického riešenia problémov (PPS) založená na prístupe PDCA je osvedčeným prístupom pre dosahovanie firemných cieľov a následný rozvoj ako vašej spoločnosti, tak aj vašich zamestnancov.


A3/PDCA – Problem Solving Expert je školenie, na ktorom Vám odovzdáme informácie a zručnosti potrebné k tomu aby, ste boli schopní riešiť svoje problémy logicky, objektívne, štruktúrovane a profesionálne.

Cez vysvetlený a aplikovaný management cyklu PDCA (Plan – Do – Check – Act), účastníci pochopia, ako veľmi dôležité je plánovať svoje kroky a skutočne pochopiť pravú podstatu riešeného problému.

Téma Practical Problem Solvingu (PPS) Vás naučí, ako štruktúrovane postupovať pri riešení problémov a od absolvovania školenia sa už vo svojich akciách nestratiť a vždy vedieť, aké kroky voliť ďalej.

V rámci tém sekcie A3 sa dozviete, ako svoj postup a poznanie situácie správne demonštrovať skrz efektívny zápis, vizualizáciu a následnú komunikáciu s dotknutými skupinami.

Vďaka robustnému spojeniu PDCA, PPS a A3 potom budete schopní prinášať skvelé výsledky, podložené riadnym plánovaním a voľbou takých nápravných opatrení, ktoré rieši skutočné jadro vzniku problému.

Naše školenie Vám ukáže, ako sa stať skutočne profesionálnym riešiteľom problémov, a ako začať brať každý novo nájdený problém ako príležitosť k profesnému, procesnému, systémovému aj osobnému rozvoju

Čo Vám A3/PDCA prinesie?

 • Zníženie zmätkovitosti
 • Zlepšenie kvality
 • Skrátenie času procesov
 • Zníženie nákladov na prevádzku problémových procesov
 • Rozvoj ľudí v riešení problémov – navždy
 • Transparentnosť procesu riešenia projektov

  PDCA - Plan, Do, Check, Act

Naučíte sa

 • Teoreticky aj prakticky spoznáte všetky časti management cyklu PDCA a postup Practical Problem Solvingu (PPS). Zistíte ich vzájomnú previazanosť a pochopíte, aký veľký dopad môže mať táto filozofia aj na Vašu firmu a na Vašu prácu.
 • Naučíte sa identifikovať, rozobrať, popísať a riešiť problémy.
 • Dáme Vám sadu metód, nástrojov a postupov, ktoré Vám pomôžu problém pochopiť a zvoliť tie správne opatrenia k jeho riešeniu.
 • Budeme hovoriť aj o tom, čo robiť pre to, aby sa riešený problém už nikdy znovu neukázal. Konečne budete mať čas na nové problémy.
 • Predstavíme Vám hlavné piliere A3 prístupu, vďaka ktorým objavíte,čo skutočne obnáša práca riešiteľa problémov v štýle A3.
 • Dozviete sa, čo všetko je potrebné k úspešnej aplikácii A3 vo Vašej firme, a prečo je A3 prístup jeden zo základných kameňov Lean kultúry.
 • Naučíte sa zostaviť zrozumiteľný a jednoducho komunikovateľný A3 report.
 • Dotkneme sa aj témy revízie A3 reportu, najčastejších chýb, koučingu a mentoringu, aby ste vedeli, ako sami s A3 pracovať efektívne, čo očakávať, a ako sa neustále v prístupe podľa PDCA zlepšovať.

Agenda školenia

 • Definícia problému
 • Zoznámenie s PDCA cyklom a rozbor jeho jednotlivých častí
 • Oboznámenie s Practical Problem Solving (PPS) procesom, jeho časťami, a ako to celé zapadá
 • 3 piliere A3 procesu
 • Teoretické vysvetlenie tvorby jednotlivých segmentov A3 reportu spojené s praktickou časťou
 • Tímová práca na praktickom príklade
 • Revízia, koučing a mentoring A3

Pre koho je školenie určené

 • Vrcholový management, stredný management, vedúci pracovníci z výrobného a administratívneho prostredia, procesní a priemyselní inžinieri, majstri výrob a auditori.
 • Pokiaľ ale s PDCA, Practical Problem Solvingem (PPS) a s A3 management procesom vo Vašej organizácii nemáte skúsenosti, odporúčame vyslať prednostne, resp. tiež, zástupcu managementu.

Dostupné termíny