Úspech vašich aktivít je taký veľký, aký veľký je úspech súvisiacej zmeny. Akokoľvek dobré technické riešenie bez adekvátneho riadenia „ľudského postoja“ nemôže uspieť.


V každej organizácii sa každoročne realizuje množstvo projektov, či už technologických, procesných alebo strategických. Nie všetky sú považované za úspešné. V skutočnosti mnoho projektov a zmien nedosiahlo požadované výsledky nie preto, že by chýbali ľudské zdroje, metodika, technológia, ale preto, že manažér/vedúci zmenu dobre nezvládol a používatelia ju potom neprijali. Metodika riadenia zmien (change management) sa zaoberá práve odporom voči zmene a prístupmi k jeho odstráneniu. Jej zvládnutie výrazne zvýši šance na úspech.

Naše školenie pripraví účastníkov na systematické riadenie zmien ako súčasť akéhokoľvek projektu alebo transformácie firmy či oddelenia. Počas školenia si účastníci vyskúšajú techniky riadenia zmien na reálnom príklade. Spoločne vyberieme konkrétnu tému. Účastníci sa potom stanú manažérmi zmeny a v malých skupinách pripravia plán riadenia zmeny, komunikačný plán, vypracujú argumenty a otestujú situácie, ktoré môžu vyvolať odpor voči zmene.

Školenie riadenia zmien je obohatené o nové komunikačné a digitálne nástroje. Zoznámite sa s nástrojmi OPERA a jej elektronickou verziou APERA, s komunikáciou pomocou Pecha Kucha techník. V samostatnej kapitole preberieme nástroje pre virtuálne workshopy a riadenie zmien v online prostredí – zoznámime vás s virtuálnym whiteboardom MIRO a predstavíme vám Mentimeter, ktorý môžete použiť každý deň nielen na zber spätnej väzby. Ďalej vám ukážeme možnosti kultúrnej analýzy v podobe ICG nástroja Culture Canvas.

Kurz je ukončený krátkym testom a ak absolvujete praktickú časť kurzu (podľa zadania), môžete získať medzinárodný certifikát „Change Practitioner“. S praktickou časťou vám pomôžeme prostredníctvom online konzultácií s lektorom. Certifikácia aj tento dodatočný tréning sú zahrnuté v cene kurzu!

Naučíte sa

  • Iniciovať a implementovať zmeny v organizácii tak, aby pri ich zavádzaní bola zaistená maximálna miera podpory.
  • Spoznávať typické reakcie na zmenu, ako sa na ňu pripraviť, prípadne ako čeliť rezistencii.
  • Vedieť aplikovať nástroje, zaisťujúce úspešný priebeh a to workshopové, individuálne a po novom aj digitálne (virtuálne).
  • Pripraviť komunikačný plán pre zamestnancov aj manažment.
  • Byť lídrom – zistiť súčasnú situáciu prijatia zmeny v tíme aj u stakeholderov
  • Kombinovať projektové techniky s riadením zmien.
  • Riadiť tím a facilitovať workshopy (aj virtuálne)

Zaujímajú vás praktické tipy pre riadenie zmien? Odporúčame knihu Adventure Change Management. Účastníci školenia si môžu knihu požičať v knižnici v našom školiacom stredisku. Najdôležitejšie zásady riadenia zmien sme zhrnuli v článku 12 zásad pre úspešné riadenie zmien.

Dostupné termíny