Akokoľvek dobré technické riešenie bez adekvátneho riadenia „ľudského postoja“ nemôže uspieť.


V každej organizácii sa ročne realizuje mnoho projektov či už technologických, procesných, strategických. Nie všetky sú považované za úspešné. V skutočnosti rada projektov a zmien nedosiahne požadovaných výsledkov nie pre nedostatok ľudských zdrojov, metodiky, technológií, ale preto, že manažér/líder neriadil dobre zmenu a užívatelia ju potom neprijali. Práve rezistenciou voči zmene a prístupu ako ju eliminovať sa zaoberá metodika Riadenie zmien (Change Management). Jej zvládnutie výrazne zvýši šancu na úspech.

Naše školenie pripraví účastníkov na to, ako systematicky riadiť zmeny ako súčasť každého projektu. Na školení si účastníci vyskúšajú techniky Change managementu na reálnom príklade. Maximálne praktické školenie, ktoré sme v roku 2018 inovovali a obohatili o nové komunikačné a agile nástroje a komplexnú situačnú a kultúrnu analýzu.

Typické situácie, kedy potrebujete riadiť zmenu

 • Firma pripravuje sadu organizačných zmien.
 • Projektový manažér chce zmeniť proces a tým prerozdeliť prácu medzi oddelenia.
 • Implementujete nový systém, resp. postupy práce.
 • Sťahovanie pobočiek znamená mnoho zmien pre zamestnancov.

Počas školenia sa naučíte

 • Iniciovať a implementovať zmeny v organizácii tak, aby pri ich zavádzaní bola zaistená maximálna miera podpory.
 • Spoznávať typické reakcie na zmenu, ako sa na ňu pripraviť, prípadne ako čeliť rezistencii.
 • Vedieť aplikovať nástroje zaisťujúce úspešný priebeh.
 • Pripraviť komunikačný plán pre zamestnancov aj manažment.
 • Riadiť strategickú úroveň Change Managementu v organizácii.
 • Kombinovať projektové techniky s riadením zmien.
 • Riadiť tím a facilitovať workshopy.

Dostupné termíny