Akokoľvek dobré technické riešenie bez adekvátneho riadenia „ľudského postoja“ nemôže uspieť.


V každej organizácii sa ročne realizuje mnoho projektov či už technologických, procesných, strategických. Nie všetky sú považované za úspešné. V skutočnosti rada projektov a zmien nedosiahne požadovaných výsledkov nie pre nedostatok ľudských zdrojov, metodiky, technológií, ale preto, že manažér/líder neriadil dobre zmenu a užívatelia ju potom neprijali. Práve rezistenciou voči zmene a prístupu ako ju eliminovať sa zaoberá metodika Riadenie zmien (Change Management). Jej zvládnutie výrazne zvýši šancu na úspech.

Naše školenie pripraví účastníkov na to, ako systematicky riadiť zmeny ako súčasť každého projektu alebo firemnej zmeny. Na školení si účastníci vyskúšajú techniky Change managementu na reálnom príklade. Maximálne praktické školenie, ktoré sme v inovovali a obohatili o nové komunikačné a digitálne nástroje na rok 2021. Zoznámite sa s nástrojmi OPERA a jej elektronickou verziou APERO, komunikáciou pomocou Pecha Kucha techník. V samostatnej kapitole preberieme nástroje pre virtuálne workshopy a riadenie zmien v online prostredí – zoznámime Vás s MIRO a predstavíme Vám úžasný Mentimeter, ktorý môžete použiť každý deň. Pre obohatenie chceme ukázať možnosti Kultúrnej analýzy v podobe ICG nástroja Culture Canvas.

Na konci školenia je krátky test a po novom, ak spracujete po skončení kurzu praktickú časť (podľa zadania), môžete získať medzinárodný certifikát „Change Practicioner“. S praktickou časťou Vám pomôžeme – súčasťou sú možné online konzultácie s lektorom a navyše, ako certifikácia, tak tento dodatočný koučing je v cene kurzu!

Počas školenia sa naučíte

  • Iniciovať a implementovať zmeny v organizácii tak, aby pri ich zavádzaní bola zaistená maximálna miera podpory.
  • Spoznávať typické reakcie na zmenu, ako sa na ňu pripraviť, prípadne ako čeliť rezistencii.
  • Vedieť aplikovať nástroje, zaisťujúce úspešný priebeh a to workshopové, individuálne a po novom aj digitálne (virtuálne).
  • Pripraviť komunikačný plán pre zamestnancov aj manažment.
  • Byť lídrom – zistiť súčasnú situáciu prijatia zmeny v tíme aj u stakeholderov
  • Kombinovať projektové techniky s riadením zmien.
  • Riadiť tím a facilitovať workshopy.

Zaujímajú Vás praktické tipy pre riadenie zmien? Odporúčame knihu Adventure Change Management, ktorej autormi sú konzultanti ICG.

Dostupné termíny