Ovládnite moderné analytické metódy! Nie je potrebné poznať zložité matematické vzorce, ale vedieť, ako správne pripraviť, zhromaždiť a interpretovať údaje. Štatistická analýza pre vás po tomto kurze nebude problém.


V našom pracovnom živote sme často obklopení dátami. Zhromažďujeme množstvo údajov o všetkých parametroch procesu alebo výrobku, ale vyhodnocovanie týchto údajov je veľmi náročné. Používame veľmi obmedzené analytické nástroje a grafy, ktoré neodhaľujú skutočnú príčinu problému, závislosti alebo trendy. V našom špeciálnom kurze vás naučíme používať komplexné techniky analýzy údajov pomocou štatistického softvéru Minitab, na ktorý vám poskytneme licenciu. Školenie je založené na reálnych prípadoch, ktoré sa analyzujú graficky a následne štatisticky. Každá analýza je metodicky vysvetlená a okamžite precvičená v programe Minitab.

Tento kurz je veľmi užitočný aj pre všetkých, ktorí používajú nástroje Six Sigma.  Program Minitab sa pri analýze údajov v kontexte tejto metodiky neustále osvedčuje.

Typické situácie, kedy využijete analytické metódy

 • Naša firma sa často rozhoduje na základe intuície a odhadov, nie však na základe dát.
 • Potrebujeme porovnávať mnoho dát medzi sebou a nevieme, ako na to.
 • Chceme presadiť zmenu, ale nemáme argumenty.
 • Zbierame všetky dáta, ktoré sme ale nikdy nevyužili a teraz nevieme, aké použiť.
 • Nevieme, koľko dát potrebujeme k zamýšľanej analýze.
 • Potrebujeme nastaviť meranie KPI.
 • Kúpili sme drahý štatistický software, ale nevyužívame jeho možnosti.

Naučíte sa

 • Nastaviť meranie a zber dát podľa potreby analýzy.
 • Odhaľovať potenciálne problémy z trendov dát.
 • Vyhodnocovať parametre dát.
 • Hľadať riešenie na základe dát.
 • Realizovať grafické a štatistické analýzy pomocou softwaru Minitab
 • Používať štatistické nástroje: Testovanie hypotéz, Regresné analýzy, Korelácia, Krabicový diagram, Pareto a Scatter diagram, SPC diagramy.

Dostupné termíny