Pri analýzach nie je nutné poznať zložité matematické vzorce, ale vedieť dáta pripraviť, zozbierať a správne interpretovať.


V pracovnom živote sme často obklopení dátami. Zbierame mnoho údajov o všetkých parametroch procesu či produktu, ale len veľmi zložito tieto dáta vyhodnocujeme. Používame len veľmi obmedzené analytické nástroje a grafy, ktoré neodhalia skutočnú príčinu problému, závislosti či trend. V našom špeciálnom kurze Vás naučíme používať komplexné dátové analytické techniky pomocou štatistického softwaru Minitab, ktorého licenciu Vám požičiame. Školenie je založené na reálnych prípadových dátach, ktoré sa postupne analyzujú graficky a následne štatisticky. Každá analýza je metodicky vysvetlená a ihneď precvičená v aplikácii Minitab.

Typické situácie, kedy využijete analytické metódy

 • Naša firma sa často rozhoduje na základe intuície a odhadov, nie však na základe dát.
 • Potrebujeme porovnávať mnoho dát medzi sebou a nevieme, ako na to.
 • Chceme presadiť zmenu, ale nemáme argumenty.
 • Zbierame všetky dáta, ktoré sme ale nikdy nevyužili a teraz nevieme, aké použiť.
 • Nevieme, koľko dát potrebujeme k zamýšľanej analýze.
 • Potrebujeme nastaviť meranie KPI.
 • Kúpili sme drahý štatistický software, ale nevyužívame jeho možnosti.

Naučíte sa

 • Nastaviť meranie a zber dát podľa potreby analýzy.
 • Odhaľovať potenciálne problémy z trendov dát. Vyhodnocovať parametre dát.
 • Hľadať riešenie na základe dát. Realizovať grafické a štatistické analýzy pomocou softwaru Minitab
 • Používať štatistické nástroje: Testovanie hypotéz, Regresné analýzy, Korelácia, Krabicový diagram, Pareto a Scatter diagram, SPC diagramy.

Dostupné termíny