On-line tréning novej techniky mapovania hodnotových tokov.

Pokročilá inovácia techniky VSM určená procesom s dynamicky premenlivou skladbou výroby, zákazkovú a malosériovú výrobou.


Kdekoľvek existuje produkt pre zákazníka, existuje aj tok hodnoty. Ak je výrobný proces kombinačne náročný a produktov je mnoho typov, je tiež mimoriadne pracné identifikovať a odstrániť premenlivé kľúčové plytvanie z procesu.

Uzlová mapa procesu (NOD <> VSM) je nástroj pre analýzu zložitých výrobných procesov s dynamicky premenlivou skladbou výroby, variabilnou prácnosťou operácií, alebo širokou škálou možných kombinácií použitia strojov či operácií pri prechode zákazky výrobným procesom.

NOD <> VSM je inovatívne spojenie dátovej, Lean a logistickej analýzy, v interakcii s teóriu obmedzenia a technikami Six Sigma.

Intenzívny 4 hodinový webinár predstaví nový nástroj procesného zlepšovania na základe našich skúseností z prvých 6 realizácií. Predstavíme metodiku, realizačný postup, prípadovú štúdiu. Okrem iného vám ukážeme príklad redukcie Lead Time na 1/12 pôvodnej hodnoty v 4 mesiacoch.

Po skončení seminára zodpovieme vaše konkrétne dotazy, poradíme s realizáciou.

Súčasťou programu je on-line koučing vášho projektu, pripravený pre vás skúseným konzultantom.

Prečo WEBINÁR

 • Kvalitná odborná výučba z bezpečia vášho domova alebo kancelárie
 • Výučba bez cestovných nákladov a celodennej neprítomnosti
 • Odborné znalosti, prehľadnosť a jednoduchá aplikovateľnosť do praxe
 • Možnosť konzultácií s odborníkmi z iných spoločností
 • Ucelená metodika LEAN expertného tréningu pre riadiacich pracovníkov, technikov a Lean špecialistov
 • Garancia kvality na školení
 • Kurz nadväzuje na európsky certifikačný program LEAN EXPERT spoločností ICG-Innotiimi a je rozširujúcim učivom pre manažérov, lean expertov, priemyselných inžinierov, Lean & Six Sigma Green a Black Beltov.

Naučíte sa

 • Inovatívnu techniku ​​umožňujúcu razantné skrátenie priebežnej doby výroby (Lead Time)
 • Techniku ​​umožňujúcu rýchle zníženie rozpracovanej výroby (WIP) v zákazkovej a malosériovej výrobe
 • Štandardizovaný postup analýzy kombinačne zložitých procesov v sériovej výrobe
 • Techniku ​​umožňujúcu aplikovať Lean do malosériovej a zákazkovej výroby
 • Nadväzujúcu techniku ​​mapovania toku hodnoty
 • Novú techniku ​​identifikácie plytvania 3Z

Ako WEBINÁR funguje:

 • Kurz trvá 4 hodiny.
 • Súčasťou webinára je možnosť následnej konzultácie vášho vlastného projektu.
 • Pre účasť na webinári budete potrebovať pripojenie na internet. Možnosť inštalovať si / alebo použiť on-line aplikáciu programu Zoom.
 • Odporúčame vám používať slúchadlá.
 • Máme pre vás pripravené prostredie moderovanej diskusie, ktorú doplníme základnú prednášku.
 • Štandardizovaný manuál pre realizáciu uzlovej mapy toku hodnoty NOD <> VSM si od nás stiahnete na úvodnej hodine.

Pre koho je webinár určený

 • Manažérom zákazkovej a malosériovej výroby.
 • Manažérom výroby sériovej, s veľkou kombináciou produktov, ktorá spôsobuje pohyblivé úzke miesta procesu.
 • Lean Expertom, Lean SIX SIGMA GB a BB
 • Záujemcom o inovácie v oblasti LEAN a SIX SIGMA

 

Dostupné termíny