bg-inovace-produktu-a-sluzeb

Inovačná stratégia

Vytvoriť správnu inovačnú stratégiu znamená zaistiť, aby inovácie boli vo vašej firme dlhodobé a účinné.
Ide o vytvorenie potrebnej infraštruktúry naprieč organizáciou od cieľov, cez výber inovačných projektov až po motiváciu a rozvoj zamestnancov.

“Začleníme inovačný systém do infraštruktúry vašej organizácie s cieľom nájsť a implementovať inovácie s dlhodobou perspektívou.”

Inovačnú stratégiu je potrebné vytvoriť a integrovať do rozličných častí spoločnosti a využívať ju pre prevádzku, riadenie a rozvoj inovačnej výkonnosti firmy. Samostatné inovačné aktivity nebudú účinné bez vybudovania firemného inovačného systému. Náš prístup k zavádzaniu inovačného systému typicky rieši situácie, kedy sa firma chce pustiť do inovácií, ale nevie ako začať. Často je aj firma v situácii, kedy nie je spokojná s existujúcou inovačnou výkonnosťou, potrebujete povzbudiť inovačný proces, byť efektívnejší v hľadaní kvalitných projektov a návratnosti vložených investícií. Máme dlhoročné skúsenosti so zavádzaním alebo zmenou inovačnej stratégie v spoločnosti a využívame osvedčené postupy.

Kľúčové prvky inovačného systému spoločnosti ICG Slovakia

Schéma: Inovačná stratégia - Organizácia zameraná na Inovácie - Riadenie inovácií, Ľudia a ich rozvoj, Inovačné procesy

Typický priebeh zavádzania inovačnej stratégie

1. Vyhodnotenie inovačného auditu  

Na základe hodnotení súčasnej inovačnej výkonnosti stanovíme priority pre prepracovanie existujúceho alebo vytvorenie nového inovačného systému.

2. Navrhnutie alternatív inovačného systému

Navrhneme niekoľko koncepčných variantov inovačného systému spoločnosti a na základe hodnotiaceho modelu odporučíme optimálny prístup.

3. Dizajn inovačného systému

Použijeme osvedčenú metodiku pre finálny dizajn inovačného systému spoločnosti – ako vo firemnom a obchodnom prostredí inovovať efektívne, rýchlo a spoľahlivo.

4. Plánovanie zavádzacích činností

Pripravíme detailný plán rozvoja inovačného systému s dôrazom na plynulý prechod k organizácii a minimalizovanie rizika rezistencie.

5. Spustenie inovačného systému

Počas samotného zavádzania celý proces monitorujeme a o priebehu informujeme vedenie podniku. Základom úspešného spustenia inovácií je komunikácia a riadenie zmien.

Typické situácie, kedy program využiť

 • Systémy šetrenia nákladov (Lean, Cost saving) a neustáleho zlepšovania (Kaizen) priniesli hmatateľné benefity, ale firma nerastie.
 • Chcete sa pustiť do inovácií, ale neviete, ako začať a systémovo ich riadiť.
 • Potrebujete konkrétne výsledky inovácií.
 • Potrebujete hľadať nové zdroje príjmov, nových zákazníkov, nové produkty a služby.
 • Nie ste spokojní so súčasnou inovačnou výkonnosťou a potrebujete povzbudiť inovačný proces.

Kontaktná osoba

Ján Cháľ

Senior konzultant

Mám záujem o viac informácií

  Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.

  Vyplnením tohto formulára udeľujem týmto spoločnosti ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o., so sídlom Černyševského 10, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, ktorými sú meno a priezvisko, emailová adresa a telefonický kontakt a to pre účely spracovania Vašej žiadosti aj následnej komunikácie.

  Mám záujem o zasielanie následnej komunikácie o pripravovaných školeniach, akciách spoločnosti a zvýhodnených ponukách.

  Ďalšie podrobnosti o pravidlách ochrany osobných informácii nájdete tu.