Systémovým a systematickým prístupom je možné znížiť priame náklady na produkt o 10-40 %!


ICG ponúka účinný, efektívny a spoľahlivý spôsob znižovania priamych nákladov na produkty. Prístup bol úspešne aplikovaný v desiatkach priemyselných firiem v SR a zahraničí.

Prečítajte si, ako spoločnosť BORCAD ušetrila vďaka prístupu Product Cost.

„Product Cost academy“ kombinuje školenie vlastné metodiky, prípadové štúdie z rôznych odborov (a s rôznymi východiskovými situáciami), kde sme aplikácií metodiky dosiahli vynikajúce výsledky, a ďalej prezentácie praktických príkladov pozvaných hostí (TOP manažérov) z firiem, ktorí majú profesijne blízko k tematike či tento prístup priamo aplikujú.

Program je koncipovaný ako séria tematicky prepojených workshopov. Školenie sme schopní pripraviť aj na kľúč pre jednotlivé spoločnosti.  Záujemcom o realizáciu projektu znižovania nákladov vo vlastnej spoločnosti odporúčame aj naše poradenstvo Design for Costs.

Naučíte sa

 • Dívať sa na náklady: Ako definovať nákladové ciele a okrajové podmienky, ako spoľahlivo dosiahnuť úspory v desiatkach % na akomkoľvek produkte, ako si poradiť s vysokým cieľom na malom priestore v krátkom čase.
 • Merať náklady: Ktoré náklady merať na účely ich zníženie, ako správne vyhodnotiť namerané náklady, ako určiť správne náklady pre redukciu.
 • Objavovať úspory: Ako objavovať úspory nákladov systémovo, nie brainstormingom, ako pritom nejsť do rizika, ako prehľadať priestor pre úspory systematicky, ako integrovať dodávateľov a zákazníkov do znižovania nákladov.
 • Kumulovať úspory: Ako robiť kompozíciu riešenie, ako reťaziť, kumulovať úspory, ako dosiahnuť úspory pri vyvolanej investícii.
 • Validovať úspory: Ako kompetentne spočítať úspory, ako počítať úspory podmienené investíciu, ako obhájiť výsledky, ako spoľahlivo dosiahnuť 100% nákladových cieľov.

Viac o prístupe Product Cost – stiahnuť e-book

Základné informácie o školení

 • Modulárny program, celkom 10 dní online školenia.
 • Hlavný lektor Ján Chala – Európsky expert v oblasti Design to Cost.
 • Online vstupy klientov – lídrov z českých firiem.
 • Ku každému modulu argumentácie z praxe, nové účinné systémové modely, metodika, postupy, nástroje, formuláre.
 • Pre každý modul naša prípadová štúdia z českej alebo zahraničné firmy s komentárom.
 • Zdieľanie skúseností s ostatnými účastníkmi školenia.
 • Využitie online nástrojov vhodných pre R & D.

Štruktúra programu Product Cost academy

MODULY
TERMÍN
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA
HOSŤ
1. Definovanie nákladov
Borcad
Ivan Boruta
2. Meranie nákladov
Ammann
Štěpán Válek
3. Objavovanie úspor
ACO Industries
Ján Grznár
4. Kompozícia úspor
Kendrion
Aleš Buchta
5. Validácia úspor
Edwards
Petr Šmérek

 

Dostupné termíny