Systémovým a systematickým prístupom je možné znížiť priame náklady na produkt o 10-40 %!


ICG ponúka účinný, efektívny a spoľahlivý spôsob znižovania priamych nákladov na produkty. Prístup bol úspešne aplikovaný v desiatkach priemyselných firiem v SR a zahraničí.

Prečítajte si, ako spoločnosť BORCAD ušetrila vďaka prístupu Product Cost.

„Product Cost academy“ kombinuje školenie vlastné metodiky, prípadové štúdie z rôznych odborov (a s rôznymi východiskovými situáciami), kde sme aplikácií metodiky dosiahli vynikajúce výsledky, a ďalej prezentácie praktických príkladov pozvaných hostí (TOP manažérov) z firiem, ktorí majú profesijne blízko k tematike či tento prístup priamo aplikujú.

Program je koncipovaný ako séria tematicky prepojených workshopov. Školenie sme schopní pripraviť aj na kľúč pre jednotlivé spoločnosti.  Záujemcom o realizáciu projektu znižovania nákladov vo vlastnej spoločnosti odporúčame aj naše poradenstvo Design for Costs.

Naučíte sa

 • Dívať sa na náklady: Ako definovať nákladové ciele a okrajové podmienky, ako spoľahlivo dosiahnuť úspory v desiatkach % na akomkoľvek produkte, ako si poradiť s vysokým cieľom na malom priestore v krátkom čase.
 • Merať náklady: Ktoré náklady merať na účely ich zníženie, ako správne vyhodnotiť namerané náklady, ako určiť správne náklady pre redukciu.
 • Objavovať úspory: Ako objavovať úspory nákladov systémovo, nie brainstormingom, ako pritom nejsť do rizika, ako prehľadať priestor pre úspory systematicky, ako integrovať dodávateľov a zákazníkov do znižovania nákladov.
 • Kumulovať úspory: Ako robiť kompozíciu riešenie, ako reťaziť, kumulovať úspory, ako dosiahnuť úspory pri vyvolanej investícii.
 • Validovať úspory: Ako kompetentne spočítať úspory, ako počítať úspory podmienené investíciu, ako obhájiť výsledky, ako spoľahlivo dosiahnuť 100% nákladových cieľov.

Viac o prístupe Product Cost – stiahnuť e-book

Základné informácie o školení

 • Modulárny program, celkom 10 dní online školenia.
 • Hlavný lektor Ján Chala – Európsky expert v oblasti Design to Cost.
 • Online vstupy klientov – lídrov z českých firiem.
 • Ku každému modulu argumentácie z praxe, nové účinné systémové modely, metodika, postupy, nástroje, formuláre.
 • Pre každý modul naša prípadová štúdia z českej alebo zahraničné firmy s komentárom.
 • Zdieľanie skúseností s ostatnými účastníkmi školenia.
 • Využitie online nástrojov vhodných pre R & D.

Štruktúra programu Product Cost academy

MODULY
TERMÍN
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA
HOSŤ
1. Definovanie nákladov
22.-23.03.2023
Borcad
Ivan Boruta
2. Meranie nákladov
26.-27.04.2023
Ammann
Štěpán Válek
3. Objavovanie úspor
10.-11.05.2023
ACO Industries
Ján Grznár
4. Kompozícia úspor
30.-31.05.2023
Kendrion
Aleš Buchta
5. Validácia úspor
21.-22.06.2023
Edwards
Petr Šmérek

 

Dostupné termíny