bg-rozvoj-lidi-a-organizace

Agile organization

Spoločne zmeníme prístup k riadeniu projektov a procesov. Zavedieme krátke cykly, jasne merateľné ciele a vytvoríme agilnú organizáciu.
Zavádzame do organizácie princípy agilného riadenia.

Aj keď sa zdá, že agilita vznikla v posledných rokoch, jej korene siahajú viac ako 30 rokov dozadu. A už dávno neplatí, že je to prístup len pre softvérové spoločnosti – v súčasnosti nachádza uplatnenie napríklad v oblasti financií, telekomunikácií a riadenia ľudských zdrojov. Agilná organizácia (nejde len o implementáciu metód, ale aj o myslenie manažérov) môže dosiahnuť 3 až 5-krát vyššiu efektivitu ako tradičné riadenie.

Pozývame vás preskúmať, do akej miery môže Agile poskytnúť riešenie na riadenie rastúcej zložitosti vo svete VUCA. ICG vám môže pomôcť s implementáciou agilných princípov. Vyberieme a implementujeme aspekty užitočné špeciálne pre vašu spoločnosť. Spoločne zavedieme vysoko účinné, na mieru šité intervencie, ktoré sú výzvou, ale nezaťažujú organizáciu.

Aj keď na internete alebo na konferenciách existuje značné množstvo informácií, úspešných príbehov a diskusií o agilite, každá organizácia si musí položiť nasledujúce otázky:

 • Mohla by byť pre nás užitočná väčšia agilita?
 • Aké aspekty agility by mohli byť konkrétne užitočné?
 • Ako si môžeme vybrať nástroje, ktoré budú pre nás najúčinnejšie?
 • Aký je najlepší spôsob implementácie agilného riadenia?

Chceme vám pomôcť nájsť odpovede na tieto otázky. Preto analyzujeme súčasný stav a navrhneme program vývoja podľa požiadaviek firmy. Poskytneme organizačnú podporu pri realizácii programu a budeme spolupracovať s internými projektovými manažérmi pri príprave a realizácii jednotlivých fáz projektu.

Na základe vašich najväčších výziev spoločne navrhneme kombináciu opatrení, ktoré budú pre vašu spoločnosť najvýhodnejšie. To prirodzene zahŕňa uplatňovanie agilných princípov, ako je práca v krátkych intervaloch (šprintoch), čo umožňuje rýchlejšie vyhodnocovať riešenia a podľa potreby predefinovať projekt tak, aby zodpovedal novým skutočnostiam. Ďalším aspektom agilného prístupu je nepretržitá spolupráca so zákazníkom, ktorý poskytuje tímu spätnú väzbu a spresňuje zadanie.

Naša ponuka zahŕňa hodnotenie priebežného stavu počas realizácie projektu zavádzania Agile do organizácie a hodnotenie stavu projektu po jeho implementácii vrátane odporúčania krokov pre jeho dlhodobú udržateľnosť.

Ak máte záujem o komplexnú transformáciu vašej organizácie, aby dokázala čeliť výzvam 21. storočia, odporúčame vám aj našu službu Organization development.

Aké metódy a nástroje používame:

 • Dotazník agilnej pripravenosti
 • SCRUM
 • Kanban
 • Lean Startup
 • OKR
 • Rapid Results

Náš postup na dosiahnutie cieľa – Roadmapa

1

Vízie

Pomôžeme vám vytvoriť víziu, pretože agilnejšia organizácia, o ktorú sa usilujete, musí byť predstaviteľná a hmatateľná.

2

Definícia

Spoločne definujeme "prečo" a "načo", čím formulujeme jasné ciele, ktoré sa majú dosiahnuť agilným spôsobom.

3

Príprava

Definujeme celkový proces, určíme priority vývoja a špecifikujeme počiatočné kroky.

4

Proces učenia

Spolu s vami navrhneme vedomý proces učenia, ktorý zahŕňa vytváranie prototypov, hodnotenie, učenie a prispôsobovanie.

5

Ukotvenie

Zavedením prístupov a osvedčených postupov ukotvujeme vybrané aspekty v organizácii.

6

Napojenie

Umožníme vašej organizácii ďalší rozvoj podľa agilnejšieho organizačného modelu.

Ciele a benefity


Rýchlejšia realizácia projektu v rozsahu 30-50 %

Flexibilita pri vytváraní špecializovaných tímov pre konkrétnu úlohu

Schopnosť celej organizácie rýchlejšie reagovať na zmeny

Ukážky prinosov

15% skrátenie času medzi objednaním a dodaním výrobku

Dopady: Zavedenie agilných metód zlepšilo komunikáciu medzi zákazníkom a tímom a skrátilo čas dodania produktu, čím sa zvýšila celková efektívnosť. Kde: Automobilový priemysel

60% zvýšenie spokojnosti zamestnancov s prácou

Dopady: Spokojnejší tím a pocit psychického bezpečia na pracovisku zvyšuje pravdepodobnosť, že zamestnanci budú otvorene komunikovať svoje názory a nápady v rámci spoločnosti. Kde: Elektrotechnický sektor

30% zníženie počtu chýb vo vývojových projektoch

Dopady: Znížila sa frekvencia prípadov, keď bolo potrebné počas projektu niečo prepracovať alebo zmeniť, čo má vplyv aj na revíziu termínov a rozpočtov. Kde: spoločnosť v chemickom priemysle

Máte záujem o Agile organization? Kontaktujte nás, pripravíme vám ponuku na mieru.

 

Kontaktné osoby

Mám záujem o viac informácií

  Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.

  Vyplnením tohto formulára udeľujem týmto spoločnosti ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o., so sídlom Černyševského 10, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, ktorými sú meno a priezvisko, emailová adresa a telefonický kontakt a to pre účely spracovania Vašej žiadosti aj následnej komunikácie.

  Mám záujem o zasielanie následnej komunikácie o pripravovaných školeniach, akciách spoločnosti a zvýhodnených ponukách.

  Ďalšie podrobnosti o pravidlách ochrany osobných informácii nájdete tu.