bg-procesni-audit

Safety Leadership

Preveďte kultúru bezpečnosti práce z režimu kontroly a dohľadu na pro-aktívnu zodpovednosť každého zamestnanca za seba aj za ostatných.
Kultúra bezpečnosti práce ako súčasť vedenia ľudí

Nevedomé ľudské chyby sú hlavnou príčinou väčšiny pracovných úrazov a zranení. Zamestnanci nedodržiavajú bezpečnostné pokyny alebo základné pravidlá a nezasahujú, keď vidia činnosti alebo zvyky, ktoré ohrozujú bezpečnosť.

S úrazmi sú väčšinou vo firmách spájané priame náklady: náklady na liečbu, náhrada mzdy a nároky poškodených pracovníkov. Avšak nepriame náklady v podobe poškodeného zariadenia a výrobkov, straty produktivity a kvality, náhradné práce/nadčasy a tréning, zvýšené náklady na poistenie, náklady súdnych konaní, zhoršenie vzťahov so zákazníkmi a celkový imidž organizácie v komunite sú menej vnímané.

Kultúra bezpečnej organizácie je založená na zmenách viditeľných (vedomých) vecí ako sú štruktúra, systémy a procedúry, ale tiež hlavne na zmene a zviditeľnení neviditeľných (nevedomých) vecí ako sú hodnoty, presvedčenia, prístup, základné predpoklady, jednoducho „nepísané pravidlá“.

Bezpečné správanie sa nezmení len školeniami BOZP. Zmena postojov si vyžaduje viac než len školenie alebo manažérsky zámer. Vytvára sa spoločným procesom prijímania a učenia sa nových zručností na základe okamžitej spätnej väzby priamo na pracovisku nezávislé na pozíciách zamestnancov.

Schopnosť každého zamestnanca rozpoznať riziko a včas zasiahnuť postupne odstraňuje neviditeľné prekážky na ceste k dosiahnutiu vyššej úrovne bezpečnosti na pracovisku.

Náš postup na dosiahnutie cieľa – Roadmapa

1

Workshop strategického riadenia

Definujeme ciele a oblasti programu bezpečnosti práce.

2

Workshop manažérskeho tímu

Spolu s manažérskym tímom rozpracujeme víziu a stratégiu vedenia spoločnosti v oblasti bezpečnosti práce do konkrétneho programového plánu.

3

Školenie interných školiteľov

Budeme školiť interných školiteľov - vedúcich pracovníkov - aby boli schopní samostatne preškoliť zamestnancov z vlastných tímov.

4

Školenie vlastných tímov

Vykonajú ho interní školitelia s prípadnou podporou konzultanta ICG podľa plánov školení pre všetkých zamestnancov.

5

Následné a hodnotiace stretnutia

Sledujeme plnenie plánu školenia a komunikácie, riadime zdieľanie skúseností interných školiteľov a s vedením vyhodnotíme prínosy.

Ciele a benefity

Zníženie LTI(F) (Frekvencia absenčných úrazov)

Zvýšenie počtu dní bez nehôd a zranení

Zvýšenie evidovaných skoro nehôd (near misses)

Zníženie nákladov na nekvalitu výroby

Ukážky prinosov

-90 % Zníženie frekvencie zranení (LTIF, Lost time injury frequency)

Dopady: Bolo dosiahnuté 90% zníženie frekvencie zranení (LTIF) a významného zlepšenia produktivity. Dlhodobý rozvoj bezpečnosti a školenia o bezpečnosti vedená manažérmi a majstrami začala cestu k vytvoreniu pracoviska, kde sa ľudia starajú o seba navzájom. Kde: Výrobná stavebná firma

+200 % Nárast nahlásených skoronehôd ako prevencia skutočných úrazov

Dopady: Bezpečnosť práce sa v celom závode zlepšila a frekvencia úrazov klesla. Množstvo nahlásených skoroúrazov sa strojnásobilo a vývoj pracovnej spokojnosti je pozitívny. Kde: Výrobná strojárska firma

-40 % Zníženie nákladov na nekvalitu výroby

Dopady: Bezpečnosť práce sa v celom závode zlepšila a frekvencia úrazov klesla. To všetko má vplyv aj na ďalšie oblasti: produktivita sa výrazne zlepšila a náklady na kvalitu sa znížili o 40 %. Kde: Výrobná strojárska firma

Máte záujem o Safety Leadership? Kontaktujte nás, pripravíme vám ponuku na mieru.

Kontaktné osoby

Pavel Škoda

Senior konzultant

Mám záujem o viac informácií

    Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.

    Vyplnením tohto formulára udeľujem týmto spoločnosti ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o., so sídlom Černyševského 10, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, ktorými sú meno a priezvisko, emailová adresa a telefonický kontakt a to pre účely spracovania Vašej žiadosti aj následnej komunikácie.

    Mám záujem o zasielanie následnej komunikácie o pripravovaných školeniach, akciách spoločnosti a zvýhodnených ponukách.

    Ďalšie podrobnosti o pravidlách ochrany osobných informácii nájdete tu.