Pavel-header

Pavel Škoda

Pavel je zameraný hlavne na zlepšovanie procesov vo výrobných závodoch pre zaistenie zvýšenia produktivity, rýchlosti a priestoru pre rast. Dôležitým faktorom pre úspech týchto aktivít je odstránenie rezistencie pri zavedení zmien a získanie podpory ľudí. Kombinácie Lean a Six Sigma metód s odpovedajúcim riadením zmien je kľúčovou úlohou pre jeho konzultačnú prácu. Vyštudoval VUT v Brne a úspešne dokončil i Ph.D. štúdium. V roku 2007 získal certifikát Lean Professional.

Kompetencie

  • Lean and Six Sigma Management
  • Úspory nákladov
  • Praktické riešenie problémov
  • Manufacturing Excellence Processes
  • Trvalé zlepšovanie
  • VSM, SMED, TPM, KATA approach
  • Kaizen workshopy

Projekty / Školenia

  • Hayes Lemmerz, Etimex, JMA, Magna, Panasonic, Letoplast, Dongwon, Continental, Ferring, Bonatrans, Fritzmeier, mdexx, Busch Výroba, Bühler Motor, Hügli, Memco, Miele, Phillip Morris, Sellier & Bellot, CTS Czech, RM Gastro, Tyco Electronics, Siemens, Brose …

Dobre vedieť

  • His hobbies: Hiking & Cycling, Floorbal, Gardening.
  • Family oriented, likes common sense

Chcete Pavla kontaktovať?