Program školenia je realizovaný pomocou simulácie výrobného procesu – TractorMotive. Simuláciu vyvinula naša spoločnosť a je celkom unikátnym nástrojom svojho druhu v Európe.


Lean praktik je úvodné školenie metodiky Lean pre priemyselné podniky, vedené technikou Kaizen Event. Na výrobnej simulácii TractorMotive je pripravený výrobný proces montážneho charakteru.

Účastníci na základe praktického pozorovania označia príležitosti pre zlepšenie. Každý nástroj, techniku, prístup – predstavíme, vysvetlíme a ihneď realizujeme na simulácii.

Pomocou situácie vo výrobe, podrobných školiacich materiálov, výkladu lektora a príkladov z iných procesov, sú odovzdávané teoretické znalosti aj praktické skúsenosti. Účastníci ich ihneď aplikujú na procese. Fyzicky zmenu navrhnú, realizujú a vyskúšajú jej funkčnosť aj dlhodobú udržateľnosť.

LEAN PRAKTIK vytvára synergiu v tíme a motivuje účastníkov k realizácii workshopu na vlastnom procese.

Naučíte sa

 • Vidieť proces a pridanú hodnotu z pohľadu zákazníka
 • Identifikovať príležitosti pre zlepšenie procesu a odstraňovať plytvanie
 • Zoštíhliť proces za použitia Lean nástrojov
 • Pripraviť a realizovať Kaizen Event workshop

Aké techniky a LEAN nástroje si vyskúšate v praxi:

 • Identifikácia plytvania, „Go to Gemba“
 • Process Flow
 • Špagetový diagram
 • Hodnotová analýza
 • Takt Time
 • Systém ťahu a tlaku vo výrobe
 • Value Stream Mapping
 • Line Balancing
 • SMED
 • Ergonómiu pracoviska
 • Zásobovanie pracoviska
 • OPF
 • Tímová spolupráca v Lean, Kaizen Event

7 pilierov programu LEAN PRAKTIK:

1) Pripravíme nácvik nástrojov pomocou unikátnej výrobnej simulácie TractorMotive
2) Každému účastníkovi poskytneme kvalitné školiace materiály
3) Spoločne v tíme vytvoríme simuláciu výrobnej linky
4) Pochopíme proces (princíp Go to Gemba!)
5) Identifikujeme plytvanie, analyzujeme proces z pohľadu zákazníka
6) Pomocou tímovej spolupráce (Kaizen Event) navrhneme zlepšenie
7) Zoštíhlime proces a realizujeme jeho zmenu

Dostupné termíny