bg-rozvoj-lidi-a-organizace

Organization development

Pomáhame organizáciám budovať ich pripravenosť a schopnosť reagovať na zmeny.

Pomáhame organizáciám budovať ich pripravenosť a schopnosť reagovať na zmeny a dosahovať vyššiu efektivitu prostredníctvom rozvoja vhodnej firemnej stratégie, posilňovania vnímania firemných hodnôt, firemnej kultúry a rozvoja ľudí a ich schopnosti efektívne pracovať. Posilňujeme vnímanie kultúry a nastavujeme najvhodnejší organizačný model a súvisiace procesy.

Náš transformačný prístup má niekoľko ambícií. Zameriavame sa predovšetkým na efektívnosť organizácie a jej výsledky. Tieto ciele sa môžu v jednotlivých organizáciách líšiť, ale zvyčajne zahŕňajú finančnú výkonnosť, spokojnosť zákazníkov, angažovanosť (oddanosť) zamestnancov organizácii a zvýšenú schopnosť prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam a rýchlo reagovať na zmeny. Tento prvok je čoraz dôležitejší. Dnešný svet charakterizuje premenlivosť, neistota, zložitosť a dvojznačnosť – takzvaný svet VUCA. Vyžaduje si to nové spôsoby riadenia, pružnosť, motiváciu… a organizačný rozvoj je prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa.

Náš prístup ICG k organizačnému rozvoju sa vždy začína auditom súčasného stavu a stanovením cieľov. Na základe vstupných údajov pripravíme transformačnú stratégiu, ktorú potom pomôžeme implementovať, a tým transformovať organizáciu.

Náš postup na dosiahnutie cieľa – Roadmapa

Organization development

V rámci auditu sa uskutočnia rozhovory s kľúčovými zainteresovanými stranami, kde sa s vybranými manažérmi, zamestnancami a lídrami porozprávame o rozvoji, zmenách a vízii. Nasleduje analýza zainteresovaných strán, v rámci ktorej vypracujeme systematickú analýzu zainteresovaných strán, určíme úroveň podpory a prípadný odpor voči programu. Uskutočníme organizačné workshopy a plánovanie programu, na ktorých stanovíme hrubý časový plán a zdroje pre ďalšie fázy.

Vo fáze stratégie budeme pracovať s víziou a stratégiami, nastavíme takzvané OKRs pre každého účastníka a agilné riadenie a komunikačný plán, vykonáme monitorovanie a vytvoríme podrobné koncepcie/tréningové programy. Stanovíme merateľné ciele a identifikujeme prípadná riziká koncepcie.

Môžeme vám ponúknuť aj fázu transformácie, v ktorej môžete očakávať pravidelný koučing pre účastníkov (môžeme realizovať individuálny aj skupinový koučing), retrospektívu (podľa jej výsledkov nastavíme nové ciele na ďalšie obdobie podľa princípov OKR) alebo dokonca realizáciu Rapid projektov.

Možno si kladiete otázku, čo je potrebné urobiť, aby navrhované nové procesy, agilné štruktúry a strategické koncepcie natrvalo zmenili správanie a postoje zainteresovaných strán. Naše skúsenosti z úspešných aj neúspešných projektov zmien sme zhrnuli do 12 zásad.

Ciele a výsledky


Analýza kompetencií, hodnôt a chovania

Akčné kroky a krátkodobé ciele pre zmenu

Metodické vedenie v procese zmeny

Stratégia transformácie a návrh procesu zmeny

Realizácia workshopov a komunikácia zmien v spoločnosti

Vyhodnotenie a vypracovanie správy o audite

Ukážky prinosov

30% skrátenie času dodania

Dopady: Boli vykonané zmeny v štruktúrach, procesoch a systémoch a bol vyvinutý nový spôsob práce. Z dlhodobého hľadiska došlo k zlepšeniu efektívnosti a zvýšeniu angažovanosti vedúcich pracovníkov a tímov. Kde: automobilový priemysel, oddelenie testovania motorov

20% up-sell poštových služieb

Dopady: Nový model riadenia, redizajn kvalifikácie zamestnancov. Kde: na poštovom úrade

3 Inovatívne riešenie problémov pre kľúčového zákazníka

Dopady: Zvyšovanie inovačnej schopnosti. Kde: Výrobcovia v papierenskom a obalovom priemysle

Máte záujem o Organization development? Kontaktujte nás, pripravíme vám ponuku na mieru.

 

Kontaktné osoby

Milan Gazdík

Partner, konzultant

Libor Čadek

Partner, konzultant

Mám záujem o viac informácií

    Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.

    Vyplnením tohto formulára udeľujem týmto spoločnosti ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o., so sídlom Černyševského 10, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, ktorými sú meno a priezvisko, emailová adresa a telefonický kontakt a to pre účely spracovania Vašej žiadosti aj následnej komunikácie.

    Mám záujem o zasielanie následnej komunikácie o pripravovaných školeniach, akciách spoločnosti a zvýhodnených ponukách.

    Ďalšie podrobnosti o pravidlách ochrany osobných informácii nájdete tu.