Naučíme vás základy agilných metód. Pochopíte princípy Agile a my vás prevedieme základnými agilnými prístupmi (Scrum, Kanban a iné). Dozviete sa, kde sú a kde nie sú agilné metódy vhodné.


Agile je v súčasnosti veľmi často spomínaný pojem v oblasti manažmentu. Je to nový trend, ktorý umožňuje efektívne a flexibilné riadenie projektov, ako aj celých spoločností. Jeho výhodou je, že nevyžaduje tvrdohlavé dodržiavanie zastaraného plánu, ale poskytuje techniky a nástroje, ktoré umožňujú reagovať na neustále sa meniaci svet a požiadavky. Základom je zameranie na dôležité veci, otvorenosť a komunikácia, spolupráca so zákazníkom a flexibilita.

Naše školenie vás oboznámi s agilnými princípmi a prístupmi. Budete vedieť, čo tento pojem znamená a zahŕňa, aké sú rôzne agilné metódy, a čo je najdôležitejšie, budete vedieť rozpoznať, v ktorých situáciách je daná metóda vhodná, alebo naopak, kde ju nemožno použiť. Dozviete sa, čo je dôležité pre agilnú transformáciu.
Agile pochádza zo sveta IT, ale my sa zameriame na jeho praktické využitie v iných oblastiach (vývoj, inovácie, projektové riadenie, podnikové riadenie).
Dôležitou súčasťou školenia je doplnenie výkladu o simulačné hry, kde si môžete niektoré metódy a prístupy vyskúšať v praxi.

Typické situácie, v ktorých toto školenie využijete

 • V našich projektoch sa požiadavky zákazníkov často menia a my nie sme schopní pružne reagovať
 • Neviem, na čo sú jednotlivé agilné metódy vhodné
 • Naša spoločnosť zavádza agilné riadenie projektov, ale nemáme s ním žiadne skúsenosti
 • Hľadáme alternatívu k riadeniu projektov pomocou vodopádového modelu. V niektorých projektoch nám to nefunguje
 • Vnímam agilitu ako koncept a chcem pochopiť, čo znamená v praxi
 • Nie som z IT prostredia, ale myslím si, že Agile mi môže pomôcť

Naučíte sa

 • Základné princípy Agile
 • Určenie vhodných chvíľ na jeho použitie a vysvetlenie sveta VUCA
 • Ako zaviesť Agile
 • Najdôležitejšie nástroje agilného prístupu – Scrum a Kanban a ich využitie
 • Princípy ďalších nástrojov a ich používanie

Pre koho je školenie určené

Vlastníci a vedúci pracovníci, projektoví manažéri, špecialisti na procesy a členovia inovačného tímu, ktorí budú pracovať agilne.

Dostupné termíny